Áo đấu ngoại hạng anh 2020

Áo Tottenham 2011-2022 sảnh nhà màu trắng

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / bộ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body fit)

Bạn đang xem: Áo đấu ngoại hạng anh 2020


Áo đấu Tottenham 2021-2022 sân khách hàng màu tím

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun phông cao cấp)130k / cỗ (vải giãn nở 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)
*

Áo Man đô thị 2021-2022 sân nhà blue color da trời

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / bộ (vải co và giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)
*

Áo Man đô thị 2020-2021 sảnh khách màu trắng

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body fit)

Áo đấu clb Manchester đô thị mẫu mới mùa giải 2021 -2022

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo MU 2021-2022 sân khách sọc white

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải co và giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo MU 2021-2022 sân khách hàng sọc xanh

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun phông cao cấp)130k / cỗ (vải giãn nở 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo Manchester United 2021 - 2022 sảnh nhà màu đỏ

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải co và giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo Liverpool 2021-2022 sảnh khách màu trắng sọc

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun phông cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng toàn thân fit)

Áo Liverpool 2021-2022 sân nhà red color

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông cao cấp)130k / cỗ (vải co và giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng toàn thân fit)

Áo đấu Chelsea 2021-2022 mẫu mã thứ 3 màu black

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo Chelsea 2022 - 2023 sảnh nhà màu xanh

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng body fit)

Áo đấu Arsenal 2022-2023 sảnh nhà red color

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng toàn thân fit)

Áo đấu Arsenal 2022-2023 sân khách màu vàng

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / bộ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng body toàn thân fit)

Áo đấu Arsenal 2022-2023 sân khách màu sọc kẻ xanh

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / cỗ (vải giãn nở 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo đấu Chelsea 2022-2013 - mẫu mã áo sân khách màu vàng

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông thun cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo thủ môn Chelsea 2017-2018 màu sắc cam

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo Leicester đô thị 2015-2016 trắng sân bên

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo Man city 2019-2020 sảnh nhà màu xanh lá cây da trời

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / bộ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng body fit)

Áo soccer Liverpool 2017-2018 sảnh nhà red color

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải co và giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body fit)

Áo Arsenal 2017-2018 mẫu mã thứ 3 màu black

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / cỗ (vải co và giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body fit)

Áo câu lạc bộ Tottenham 2016-2017 mẫu mã thứ 3

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun cao cấp)130k / bộ (vải co và giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

áo Leicester đô thị 2016-2017 sọc trắng (mẫu 3)

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng body toàn thân fit)

Áo bóng đá Manchester đô thị 2017-2018 sảnh nhà blue color

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải co giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo đá banh Liverpool 2017-2018 sảnh khách màu trắng xanh

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông thun cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng toàn thân fit)

Áo đá bóng Chelsea 2017-2018 sân nhà greed color dương

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun cao cấp)130k / cỗ (vải co và giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo soccer Chelsea 2017-2018 chủng loại thứ 3 màu sắc xám

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng body fit)

Áo đá banh Arsenal Training 2017-2018 màu bã trầu

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun phông cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng body toàn thân fit)

Áo đấu Tottenham 2015-2016 sân white house nhà trắng

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo đấu Liverpool 2015-2016 sảnh khách màu trắng

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun cao cấp)130k / bộ (vải co và giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo Man city 2016-2017 Training màu sắc cam

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo thủ môn MU 2017/18 màu xanh da trời tím than

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun phông cao cấp)130k / cỗ (vải co giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body toàn thân fit)

Áo đấu Man thành phố 2016-2017 sân nhà màu xanh lá cây

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body fit)

Áo club Man city 2017-2018 sân khách màu tím

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun phông cao cấp)130k / cỗ (vải giãn nở 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng body fit)

Áo đấu MU 2016-2017 red color sân nhà

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun cao cấp)130k / bộ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / cỗ (hàng toàn thân fit)

Áo đấu Liverpool 2016-2017 sảnh nhà màu đỏ

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải phông thun cao cấp)130k / cỗ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo clb Liverpool 2017-2018 chủng loại thứ 3 màu sắc cam

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông thun cao cấp)130k / cỗ (vải co và giãn 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body fit)

Áo đấu Chelsea 2016-2017 chủng loại thứ 3 màu trắng

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải phông thun cao cấp)130k / cỗ (vải giãn nở 4 chiều)160k / cỗ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo câu lạc bộ Chelsea 2017-2018 sân khách màu trắng

100k / cỗ (vải Thái cao cấp)120k / cỗ (vải thun cao cấp)130k / bộ (vải co giãn 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng toàn thân fit)

Áo đấu Arsenal 2016-2017 sảnh nhà red color

100k / bộ (vải Thái cao cấp)120k / bộ (vải thun phông cao cấp)130k / bộ (vải giãn nở 4 chiều)160k / bộ (hàng Thái Lan)200k / bộ (hàng body fit)

Xem thêm: Kiểm Tra Ai Đã Unfriend Bạn Trên Facebook Nhanh Và Chính Xác Nhất

Giới thiệu giải đá bóng Ngoại hạng Anh

Giải đá bóng Ngoại hạng Anh còn được nghe biết với tên thường gọi "Premier League" là giải đấu to nhất dành cho các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp hóa đang thi đấu tại Anh. Chắc chắn với những người yêu thích đá bóng thì giải trác việt Anh luôn luôn là giải đấu được mong đợi và mếm mộ nhất vì tính bài bản trong khâu tổ chức, những cầu thủ trên sân cùng đông đảo đường bóng đẹp nhất mắt,..Ngoài ra, một yếu ớt tố khiến cho giải ngoại hạng Anh rất được ưa chuộng đó là gần như mẫu áo xống bóng đá đẹp mắt mà những đội trơn sẽ thực hiện để thi đấu. 

Áo đá bóng Ngoại hạng Anh bao gồm gì nổi bật?

Mỗi một mùa giải sẽ có được 20 đội bóng dự, đồng nghĩa với kia người ngưỡng mộ sẽ được chiêm ngưỡng và ngắm nhìn rất nhiều phần lớn mẫu áo đá banh rất đẹp mắt.Thông thường, từng câu lậc bộ bóng đá tranh tài tại giải trác việt Anh thường trang bị cho mình từ 3 - 4 mẫu áo đấu để sử dụng trên sảnh nhà, sảnh khách, mẫu áo sản phẩm công nghệ 3 với áo luyện tập. Do đó, người ngưỡng mộ cũng sẽ được ngắm nhìn rất các mẫu áo ưa nhìn với những xây cất riêng biệt.

Mua áo quần bóng đá giải ngoại hạng Anh ở đâu tốt?

Được biết đến là trong những hệ thống shop chuyên thêm vào và cung cấp quần áo láng đá, phụ khiếu nại thể thao uy tín tại thị trường Việt Nam. baocantho.net đã update rất những mẫu áo đá bóng của những câu lạc cỗ giải nước ngoài hạng nhằm phục vụ tín đồ hâm mộ.Tất cả những mẫu áo đá banh giải nước ngoài hạng hồ hết được baocantho.net may trên đa số chất liệu cao cấp đảm bảo:Thoáng mát, thấm hút các giọt mồ hôi cực tốtVải co giãn 4 chiều để tạo xúc cảm cho bạn sử dụngKiểu dáng vẻ 100% như hàng thiết yếu hãngĐầy đủ toàn bộ các chủng loại áo đấu của những clb giải siêu đẳng AnhIn ấn thương hiệu áo, logo đội láng theo yêu thương cầu Miễn chi phí in ấn + tầm giá ship nội thành của thành phố Hà NộiChất liệu in cao cấp, ko bong tróc

Một số mẫu áo bóng đá giải trác tuyệt Anh tại baocantho.net

1. Áo câu lạc cỗ Arsenal