BÀI TẬP NGHIỆP VỤ KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU

những bài tập kế tân oán tài bao gồm công ty lớn – Bài 3

những bài tập kế tân oán tài thiết yếu doanh nghiệp lớn – Xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác

*
các bài luyện tập kế toán tài thiết yếu công ty – xuất khẩu, xuất khẩu ủy thác

Hai chủ thể xuất nhập vào A cùng B tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, có tình hình marketing mặt hàng xuất khẩu cùng với thuế suất thuế GTGT hàng xuất khẩu 0% (hệ thống kê knhị hay xuyên). Trích thực trạng vào tháng:

Yêu cu bài tập kế tân oán tài chủ yếu doanh nghiệp:

Hãy hch tân oán cho c2 đơn vị A và B.

Bạn đang xem: Bài tập nghiệp vụ kinh doanh xuất nhập khẩu

1/Đnh khon các nghip vkhiếp tế gây ra bên trên, tgiá xut theo phương pháp nhp sau xut trước.

2/ Tính cùng kết chuyn lệch giá bán sản phẩm thun vào thời điểm tháng.

GIẢI BÀI TẬP BÀI TẬP.. KẾ TOÁN TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP:

1. chúng tôi A xuất khẩu thẳng lô sản phẩm & hàng hóa, giá xuất kho 10.000.000đ, giá cả 1.200USD/FOB.Hồ Chí Minh, hàng vẫn giao lên tàu, tiền không thu. TGGD: 16.100VND/USD. Thuế xuất khẩu tính 2%.Hạch tân oán trên shop A vào bài tập kế tân oán tài chính doanh nghiệp:

a. Nợ TK 632: 10.000.000

Có TK 156: 10.000.000

b. Nợ TK 131(NN): 1.200 USD * 16.100 = 19.3đôi mươi.000

Có TK 511 : 19.3đôi mươi.000

c. Nợ TK 511 : 19.320.000 * 2% = 386.400

Có TK 333 (3333): 386.400

2. shop A gởi sản phẩm & hàng hóa nhờ đơn vị B xuất ủy thác, giá bán xuất kho 50.000.000đ, giá bán 6.000USD/FOB.Sài Gòn, mặt hàng còn chờ trên cảng, công ty B đã nhận sản phẩm.TGGD: 16.050 VND/USD– Hạch tân oán tại Công ty A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) vào bài xích tập kế tân oán tài chủ yếu doanh nghiệp:

Nợ TK 157 : 50.00.000

Có TK 156: 50.000.000

– Hạch toán tại Shop chúng tôi B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) vào bài bác tập kế toán tài thiết yếu doanh nghiệp:

Ghi 1-1 Nợ TK 003 : 6.000 USD

3. chúng tôi A nhận ra giấy báo Có của bank về bài toán thu tiền của bạn sinh hoạt nghiệp vụ 1, nội dung:

– Thu chi phí quý khách : 200USD

– Trừ chi phí ngân hàng : 10USD và thuế GTGT 1 USD

– Ghi tăng TGNH công ty A : 1.189USD. TGGD: 15.900 VND/USD.

* Hạch toán trên chúng tôi A vào bài tập kế toán tài bao gồm doanh nghiệp:

a. Nợ TK 112 (1122) :1.189 USD * 15.900 = 18.905.100

Nợ TK 635: 237.800

Có TK 131(NN) :1.189USD * 16.100 = 19.142.900

b. Nợ TK 641 : 10 USD * 15.900 = 159.000

Nợ TK 133 : 1 USD * 15.900 = 15.900

Nợ TK 635 : 11 USD * (16.100-15.900) = 2.200

Có TK 131(NN) : 11 USD * 16.100 = 177.100

c. Ghi đối kháng Nợ TK 007 : 1.189 USD

4. công ty chúng tôi B đưa ra tiền mặt 1.000.000đ để gia công thủ tục xuất khẩu ủy thác (nghiệp vụ 2), rút ít TGNH 500.000đ nhằm nộp thuế xuất khẩu nạm cho doanh nghiệp A. Hàng đang giao lên tàu, chi phí chưa thu. TGGD 16.100 VND/USD.* Hạch tân oán trên Cửa Hàng chúng tôi B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) vào bài tập kế tân oán tài bao gồm doanh nghiệp:

a. Thuế XK đề nghị nộp Nợ 331(A): 500.000

Có 3388 (nộp thuế XK): 500.000

b. Nợ TK 331(A) : 1.000.000

Có TK 111: 1.000.000

Nợ 3388 (nộp thuế XK): 500.000

Có TK 112(1121): 500.000

c. Ghi đối chọi Có TK 003 : 6.000 USD

d. Nợ TK 131(NN) : 6000 USD * 16.100 = 96.600.000

Có TK 331(A) : 96.600.000

* Hạch toán thù tại Công ty A (Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp:

a. Nợ TK 511 : 500.000

Có TK 3333: 500.000

b. Nợ TK 641 : 1.000.000

Nợ TK 3333 : 500.000

Có TK 131(B) : 1.500.000

c. Nợ TK 632 : 50.000.000

Có TK 157 : 50.000.000

d. Nợ TK 131 (B) : 96.600.000 = 6000 USD * 16.100

Có TK 511 : 96.600.000

5. cửa hàng B cảm nhận giấy báo bank về xuất ủy thác cho A, nội dung:

– Thu chi phí khách hàng : 6.000USD

– Trừ tầm giá ngân hàng (đơn vị A chịu): 50USD và thuế GTGT 5 USD tính thuế cho doanh nghiệp B khấu trừ

– Ghi tăng TGNH công ty B : 5.945USD. TGGD: 16.090 VND/USD.

Xem thêm: Hãy Kể Lại Một Lần Em Trót Xem Nhật Kí Của Bạn, Hãy Kể Lại Một Lần Em Trót Xem Nhật Ký Của Bạn

* Hạch toán trên shop B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài xích tập kế tân oán tài chủ yếu doanh nghiệp:

Nợ TK 112(1122) : 5.945 USD * 16.090 = 655.050

Nợ TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (bắt buộc thu tiền phí NH)

Nợ 133: 5 USD * 16.090 = 80.450

Nợ TK 635 : 6.000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

Có TK 131(NN): 6000 USD * 16.100 = 96.600.000

Ghi Đơn Nợ TK 007 : 5.945 USD

6. Cửa Hàng chúng tôi B cùng đơn vị A so sánh công nợ với thanh lý vừa lòng đồng:

– Công ty B gửi nước ngoài tệ 945USD TGNH cho quý doanh nghiệp A, sau thời điểm trừ giá thành ngân hàng (Cty B xuất lại HĐơn ngân sách cho công ty A). TGGD: 16.020VND/USD

– Cửa Hàng chúng tôi A tkhô giòn toán thù lại tiền thuế với chi phí xuất khẩu cho công ty B là một.500.000đ cùng chi phí huê hồng ủy thác xuất 20USD quy ra đồng đất nước hình chữ S TGGD : 16.020VND/USD, thuế suất GTGT hoa hồng 10%. Tất cả sẽ chuyển hoàn thành bằng TGNH.

* Hạch toán thù tại Công ty B (Nhận xuất khẩu uỷ thác) trong bài tập kế toán tài bao gồm doanh nghiệp

6.a. Nợ TK 331(A) : 6,000 USD * 16.100 = 95.238.900 (theo TG ghi sổ)

Có TK 112(1122): 5.945 USD *16.090= 95.655.050 (theo LIFO)

Có TK 33311: 5 USD * 16.090 = 80.450 (sản xuất HĐơn)

Có TK 331(A) : 50 USD * 16.090 = 804.500 (đã thu lại giá thành NH)

Có TK 515 : 6,000 USD * (16.100-16.090) = 60.000

b. Ghi đối kháng Có TK 007 : 5,945 USD

c. Nợ TK 112 (1121) : 1.500.000 (thuế+mức giá XK)

Có TK 331(331A) : 1.500.000

d. Nợ TK 112(1121) : 22 USD * 16.020 = 352.440 (tỷ giá chỉ quy đổi) Có TK 5113 : 3trăng tròn.400

Có TK 33311 : 32.040

* Hạch toán thù tại cửa hàng A ( Đơn vị xuất khẩu uỷ thác) vào bài tập kế toán tài chính doanh nghiệp

6.a. Nợ TK 112(1122) : 5945 USD * 16.0trăng tròn = 95.238.900 (tỷ giá ngày thanh toán giao dịch 16.020)

Nợ TK 641 : 50 USD * 16.090 = 804.500 (căn cứ vào HĐơn nhận được tự B theo tỷ giá chỉ sẽ bỏ ra hộ)