BÀI TẬP PHÂN TÍCH HOẠT ĐÔNG KINH DOANH CÓ ĐÁP ÁN

... bình quân ngày 7,35 7,88Năng suất lao động giờ 509,56 534Yêu cầu : Phân tích ảnh hưởng các nhân tố về lao động đến giá trị sản xuấtCHƯƠNG III: PHÂN TÍCH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM SẢN XUẤT CÂU ... 1 ,Phân tích tình hình hoàn thành kế hạch sản xuất của DN 2, Giả sử A, B, C , D là các sản phẩm chủ yếu của Dn . Phân tích tình hoàn thành kế hoạch sảnxuất mặt hàng chủ yếu của DN .3, Phân ... 15.500 100Yêu cầu : 1 )Phân tích tình hình hoàn thành kế hoạch khối lượng sản xuất. 2)Giả sử A, B, C, D là các mặt hàng sản xuất theo đơn đặt hàng của DN. Hãy phân tích tình hìthực hiện...

Bạn đang xem: Bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh có đáp án

Bạn đang xem: Bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh chương 2 có lời giải
*

... biến đê? thiết lập phương trình thể
hiện tổng chi phí các hoạt động sản xuất, quản lý và tiêu thụ.(1,5đ) Bài 2 : Doanh nghiệp may mặc Tín Thành là đơn vị sản xuất các mặt hàng áo jacket xuất ... để phân tích mức độ tác động của các nhân tố vào chỉ tiêu giá thành đơn vị sản phẩm liên hoàn qua các năm 1999, 2000, 2001. ĐỀ SỐ 3 Câu 1: (5đ) Doanh nghiệp Tasfiff là một đơn vị kinh doanh ... của doanh nghiệp phải nộp trong năm 1999 và 2000. Biết thuế suất thu nhập doanh nghiệp phải nộp là 32% (1đ) 3/ Áp dụng phương pháp thay thế liên hoàn để phân tích mức độ tác động của các yếu...
*

... Chương 1 Giới thiệu chung Bài
1 1. Tại sao ở doanh nghiệp cần phải tiến hành phân tích hoạt động kinh doanh ? 2. Trình bày nội dung của phân tích hoạt động kinh doanh? 3. Trình bày nội dung ... khi sử dụng phân tích? 7. Trình bày nhiệm vụ của phân tích hoạt động kinh doanh? 8. Muốn tổ chức tốt công tác phân tích kinh doanh ơ doanh nghiệp cần quan tâm đến yếu tố nào? Bài 4 Có tài ... chung tình hình tài chính doanh nghiệp qua chỉ tiêu ROA 2. Phân tích bảng CĐKT 3. Phân tích bảng báo cáo KQKD 4. Phân tích các nguồn và sử dụng tiền. 5. Phân tích các nhóm tỷ số: - Khả năng...
*

... trò của phân
tích hoạt động kinh doanh Phân tích hoạt động kinh doanh là một công cụ quả lý kinh tế có hiệu quả các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Hiện nay các doanh nghiệp hoạt động ... vi của kết quả hoạt động kinh doanh. Nội dung chủ yếu của phân tích kết quả hoạt động kinh doanh phân tích sản lượng, doanh thu hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên việc phân tích này phải luôn ... về phân tích hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Trong đó có một chương khái quát những vấn đề mang tính lý luận về phân tích hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em Lớp 5 Hay Nhất, Viết Đoạn Văn Miêu Tả Cảnh Đẹp Ở Địa Phương Em

Các chương còn lại trình bày cách thức phân...
*

*