Bài Tập Phân Tích Hoạt Đông Kinh Doanh Có Giải

*

Bạn đang xem: Bài tập phân tích hoạt đông kinh doanh có giải

Vui lòng sử dụng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: http://baocantho.net/handle/Vanlang_TV/3318
Nhan đề:Phân tích hoạt động kinh doanh : Lý tmáu, bài tập và bài giải
Tác giả:Nguyễn, Thị MỵPhan, Quân Dũng
Từ khoá:Kinh doanhPhân tích
Năm xuất bản:2008
Nhà xuất bản:Thống kê
Tóm tắt:Trình bày những vấn đề chung về phân tích hoạt động kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh, các yếu tố sản xuất kinh doanh, chi phí hoạt động kinh doanh, lợi nhuận và hiệu quả, tài sản và vốn hoạt động của doanh nghiệp. Kèm theo bài tập và bài giải
Định danh:http://baocantho.net/handle/Vanlang_TV/3318
Bộ sưu tập: TLTK_Quản trị khiếp doanh_Năm học năm nhâm thìn - 2017

Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng
SA662_D5138_1_Phan tich hoat dong khiếp doanh_trang bia.pdfTrang bìa32.04 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_2_Phan tich hoat dong ghê doanh_Loi noi dau.pdfLời nói đầu22.52 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_3_Phan tich hoat dong tởm doanh_Muc luc.pdfMục lục29.86 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_4_Phan tich hoat dong khiếp doanh_Chuong 1.pdfChương 1: Những sự việc chung về đối chiếu hoạt động ghê doanh561.61 kBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_5_Phan tich hoat dong tởm doanh_Chuong 2.pdfChương 2: Phân tích hiệu quả cung cấp kinh doanh1.27 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_6_Phan tich hoat dong tởm doanh_Chuong 3.pdfCmùi hương 3: Phân tích các yếu tố cấp dưỡng tởm doanh1.26 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_7_Phan tich hoat dong ghê doanh_Chuong 4.pdfChương 4: Phân tích ngân sách chuyển động tởm doanh1.56 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_8_Phan tich hoat dong tởm doanh_Chuong 5.pdfCmùi hương 5: Phân ttác dụng nhuận với tác dụng khiếp doanh1.07 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_9_Phan tich hoat dong kinh doanh_Chuong 6.pdfChương 6: Phân tích tài sản và nguồn vốn doanh nghiệp1.81 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_10_Phan tich hoat dong tởm doanh_Phan bai tap.pdfPhần giải bài tập1.15 MBAdobe PDFXem/Tải về
SA662_D5138_11_Phan tich hoat dong kinh doanh_Phan phu luc.pdfPhần prúc lục: Một số bài bác nghiên cứu và phân tích đăng trên tập san Kế tân oán. Sự khác hoàn toàn thân các cách thức phân bổ vào cách thức ước tính lập dự phòng nợ bắt buộc thu nặng nề đòi662.93 kBAdobe PDFXem/Tải về

khi sử dụng các tài liệu vào Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.


Xem thêm: Bán Đất Trung Tâm Hành Chính Dĩ An, Bình Dương, Bán Đất Trung Tâm Hành Chính Dĩ An

Giao diện cung cấp bởi
*