Báo cáo kết quả kinh doanh là gì

Bảng report hiệu quả kinh doanh là report tài chủ yếu quan trọng đặc biệt quan trọng đặc biệt so với doanh nghiệp. Các tiêu chuẩn trong báo cáo phải bảo đảm độ đúng mực tuyệt đối hoàn hảo. Chính vì chưng vậy, baocantho.net gửi cho chúng ta giải pháp lập bảng report tác dụng kinh doanh chuẩn tuyệt nhất.

Trong quy trình xây dựng cùng vạc triển, các doanh nghiệp ắt hẳn phải nắm vững thực trạng hoạt động hiện tại, xác định thị trường mục tiêu, đối thủ cạnh ttinh ranh để vạch ra cho khách hàng đường lối phát triển trong tương lai. Đó là lý do vị sao những doanh nghiệp cần phải lập cho bạn một bản kế hoạch kinh doanh thật chi tiết cùng cụ thể. Nếu bạn đang gặp nặng nề khăn khi lập báo cáo kết quả marketing, bài bác viết sau sẽ giúp ích đến bạn rất nhiều đấy.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả kinh doanh là gì

​​​​​​​I. Báo cáo kết quả sale là gì? Tác dụng của report

1. Khái niệm báo cáo kết quả gớm doanh

Báo cáo kết quả marketing là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả marketing vào kỳ hoạt động của doanh nghiệp cùng báo cáo đưa ra tiết những hoạt động sale bao gồm. Nói giải pháp không giống, bảng báo cáo kết quả tởm doanh là công cụ để trình bày khả năng tạo lợi nhuận và thực trạng hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Bảng report kết quả sale của công ty được lập dựa trên sự cân đối giữa lợi nhuận, ngân sách với kết quả marketing. Kế tân oán tất cả thể tổng quan bình thường sự cân đối của report kết quả marketing qua công thức sau đây:

Tổng doanh thu thuần = Tổng chi phí + Tổng lợi nhuận

Trong đó:

Doanh thu thuần = Doanh thu tiêu thụ - Các khoản giảm trừ

Các khoản giảm trừ thường bao gồm 4 khoản sau được thể hiện qua công thức:

Các khoản giảm trừ = Chiết khấu thương mại + Giảm giá bán hàng phân phối + sản phẩm buôn bán bị trả lại + Thuế (Tiêu thụ đặc biệt, xuất khẩu)

2. Tác dụng của báo cáo kết quả tởm doanh

Mục đích chủ yếu của các doanh nghiệp sale là thu được nhiều lợi nhuận nhất tất cả thể để nguồn vốn của họ được tăng lên. Vì đây là mục đích quan tiền trọng nhất của cả doanh nghiệp cũng như những người gồm quyền lợi liên quan, vì thế việc cung cấp đầy đủ thông báo về thực trạng kinh doanh là cần thiết.

*

Tác dụng của report kết quả sale đối với doanh nghiệp

Những người có liên quan cần biết trách rưới nhiệm của bản thân để cung cấp đọc tin như thực trạng hoạt động của từng dự án, sự lãi lỗ của doanh nghiệp…. Tất cả những điều này còn có tác dụng quan lại trọng vào việc ra quyết định quản trị cũng như quyết định đầu tư, giải ngân cho vay của những người liên quan.

Vì vậy, tác dụng của bảng report kết quả sale là hỗ trợ cho việc quyết định xây dựng các kế hoạch mang lại tương lai của doanh nghiệp một cách phù hợp nhất.

II. Cách lập bảng report kết quả marketing theo Thông tư 200

Như những thông tin bên trên thì báo cáo kết quả sale phản ánh tình trạng cùng kết quả hoạt động marketing của doanh nghiệp, bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh thiết yếu, các hoạt động tài bao gồm cùng những hoạt động không giống của doanh nghiệp. Vì sự quan trọng của report, Cửa Hàng chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn giải pháp lập bảng report kết quả tởm doanh theo Thông tư 200.

1. Nguyên tắc lập bảng report kết quả kinh doanh theo Thông tư 200 cần lưu ý

Doanh nghiệp khi lập bảng báo cáo kết quả kinh doanh giữa doanh nghiệp và đơn vị không tồn tại tư biện pháp pháp nhân thì doanh nghiệp phải loại trừ toàn bộ những khoản lệch giá, thu nhập, ngân sách gây ra từ các giao dịch nội bộ.

Một bảng báo cáo kết quả sale đầy đủ gồm gồm 5 cột với nội dung như sau:

Cột số 1: Các chỉ tiêu report Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng Cột số 3: Số hiệu tương ứng với những chỉ tiêu của bảng report kết quả tởm doanh được thể hiện chỉ tiêu bên trên bản thuyết minh báo cáo tài chủ yếu. Cột số 4: Tổng số tạo ra trong kỳ báo cáo năm Cột số 5: Số liệu của năm trước sử dụng để đối chiếu.

2. Cơ sở lập bảng báo cáo kết quả marketing theo Thông tư 200

Bảng báo cáo kết quả ghê doanh được lập dựa bên trên căn cứ vào báo cáo kết quả hoạt động marketing của năm trước, căn cứ vào sổ kế toán tổng hợp với sổ kế tân oán đưa ra tiết vào kỳ dùng cho các tài khoản từ loại 5 đến loại 9.

3. Cách lập bảng báo cáo kết quả sale theo Thông tư 200 đối với từng chỉ tiêu

a. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (Mã số 01)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng phát sinh bên Có TK 51một trong các kỳ báo cáo. Lúc đơn vị cấp bên trên lập báo cáo với các đơn vị cấp dưới không có tư phương pháp pháp nhân thì các khoản doanh thu bán hàng với cung cấp dịch vụ gây ra từ các giao dịch nội bộ đều phải được khấu trừ hết. Mã số 01 sẽ không bao gồm những loại thuế loại gián thu, thuế GTGT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế xuất kho, thuế bảo vệ môi trường cùng những loại thuế, giá thành con gián thu khác (Đây là một điểm không giống biệt so với bảng báo cáo kết quả ghê doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC).

b. Các khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02)

Số liệu ghi vào khoản này là tổng phát sinh Nợ TK 511 đối ứng với mặt Có TK 521 trong các kỳ báo cáo. Chỉ tiêu này sẽ không bao gồm các khoản thuế gián thu, tầm giá cơ mà doanh nghiệp phải nộp vào NSNN vì các khoản này là những khoản thu hộ Nhà nước, về bản chất ko nằm vào cơ cấu doanh thu và không được xem như là khoản giảm trừ lợi nhuận (Đây cũng là điểm khác thứ 2 so với bảng report kết quả khiếp doanh theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC).

c. Doanh thu thuần về bán hàng cùng cung cấp dịch vụ (Mã số 10)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 10 = Doanh thu bán sản phẩm với cung cấp dịch vụ (Mã số 01) - Các khoản giảm trừ lệch giá (Mã số 02)

d. Giá vốn mặt hàng phân phối (Mã số 11)

Số liệu ghi tại mã số 11 là tổng tạo ra mặt Có TK 632 đối ứng với mặt Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.

e. Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 29)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số trăng tròn = Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 10) - Giá vốn hàng cung cấp (Mã số 11)

f. Doanh thu hoạt động tài bao gồm (Mã số 21)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số tạo ra bên Nợ TK 515 đối ứng với mặt Có TK 911 trong những kỳ báo cáo.

g. Chi tiêu tài thiết yếu (Mã số 22)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là lũy kế số tạo ra bên Có TK 635 đối ứng với mặt Nợ TK 911 trong kỳ báo cáo.

h. Ngân sách lãi vay mượn (Mã số 23)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào sổ kế tân oán đưa ra tiết TK 635 (Chi tiết chi phí lãi vay)

i. Chi phí bán hàng (Mã số 23)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số tạo nên bên Có TK 641 đối ứng với mặt Nợ TK 911 tròng rã kỳ report.

j. giá cả quản lý doanh nghiệp (Mã số 26)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này là tổng cộng số gây ra bên Có TK 642 đối ứng với bên Nợ TK 911 trong các kỳ report.

k. Lợi nhuận thuần từ hoạt động sale (Mã số 30)

Chỉ tiêu này phản ánh kết quả hoạt động marketing của doanh nghiệp tròng rã kỳ report, được tính theo công thức:

Mã số 30 = Mã số trăng tròn + (Mã số 21 - Mã số 22) - Mã số 25 - Mã số 26

l. Thu nhập không giống (Mã số 31)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh mặt Nợ TK 711 đối ứng với bên Có TK 911 trong kỳ báo cáo. Riêng với giao dịch tkhô hanh lý, nhượng cung cấp tài sản cố định, BĐS đầu tư thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc tkhô hanh lý, nhượng phân phối tài sản cố định, BĐS đầu tư cao hơn giá bán trị còn lại của chúng và chi phí tkhô nóng lý.

m. Chi phí không giống (Mã số 32)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số tạo nên bên Có TK 811 đối ứng với bên Nợ TK 91một trong những kỳ báo cáo. Riêng với giao dịch thanh hao lý, nhượng cung cấp tài sản cố định, BĐS đầu tư thì số liệu để ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ việc tkhô cứng lý, nhượng chào bán tài sản cố định, BĐS đầu tư nhỏ hơn giá bán trị còn lại của bọn chúng cùng ngân sách thanh hao lý.

n. Lợi nhuận khác (Mã số 40)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 40 = Mã số 31 - Mã số 32

o. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

p. túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51)

Số liệu ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vào tổng số phát sinh bên Có TK 8211 đối ứng với mặt Nợ TK 911 trên sổ kế toán bỏ ra tiết của TK 8211 hoặc căn cứ vào số gây ra mặt Nợ TK 8211 đối ứng với mặt Có TK 911 trong những kỳ report (Lưu ý: Trong bảng report kết quả ghê doanh thì chỉ tiêu này ghi bằng số âm)

q. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60)

Chỉ tiêu này được tính theo công thức:

Mã số 60 = Mã số 50 - (Mã số 51 + Mã số 52)

r. Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu (Mã số 70)

Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu có thể được tính bằng 2 công thức sau đâu:

Công thức 1: Lãi cơ bản bên trên cổ phiếu = Số lượng trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành trong kỳ

Công thức 2: Lãi cơ bản trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ đến cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi

s. Lãi suy giảm trên cổ phiếu (Mã số 71)

Lãi suy giảm trên cổ phiếu được xác định theo 2 công thức như sau:

Công thức 1: Lãi suy giảm trên cổ phiếu = Lợi nhuận hoặc lỗ phân bổ đến cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông - Số trích quỹ khen thưởng phúc lợi

Công thức 2: Lãi suy giảm bên trên cổ phiếu = Số bình quân gia quyền của cổ phiếu phổ thông đang lưu hành vào kỳ + Số lượng cổ phiếu phổ thông dự kiến được thi công thêm

III. Các mẫubáo cáo kết quả gớm doanh

1. Mẫu bảng report kết quả kinh doanh theo thông tư 133

Mời những bạn tmê man khảo mẫubáo cáo kết quả kinh doanh theo Thông tư 133 dưới đây:

*

*

Mẫu report kết quả sale theo Thông tư 133

2. Mẫu bảng report kết quả sale theo thông tư 200

Như đã giới thiệu bí quyết lập bảng ở bên trên, dưới đây là mẫu report kết quả sale theo Thông tư 200:

*

*

Mẫu báo cáo kết quả sale theo Thông tu 200

3. Mẫu bảng báo cáo kết quả kinh doanh theo Quyết định 15

Mẫu báo cáo kết quả kinh doanh theo Quyết định 15 nhưng mọi người gồm thể tđam mê khảo:

*

*

Mẫu báo cáo kết quả marketing theo quyết định 15

IV.Ý nghĩa của Báo cáo kết quả hoạt động marketing

Báo cáo kết quả marketing giúp các đối tượng quan tâm nhận diện cụ thể những mối quan liêu hệ cơ bản vào hoạt động marketing, từ đó dự báo về lợi nhuận cũng như chiếc tiền vào tương lai của doanh nghiệp. Lợi nhuận là một nhân tố quan liêu trọng và là một nguồn chủ yếu để doanh nghiệp thiết lập sắm những tài sản mới, ráng thế những trang thiết bị cũ với mở rộng năng lực hoạt động của mình. Từ đó, doanh nghiệp gồm thể đứng vững bên trên thị trường cũng như vạc triển những hoạt động sale.

Bên cạnh đó, Báo cáo kết quả sale còn làm những đối tượng quyên tâm đánh giá bán mức độ đóng góp mang lại xóm hội của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp tạo ra lợi nhuận tức là doanh nghiệp đó đã sử dụng có hiệu quả những nguồn lực về con người cũng như các ngulặng liệu đầu vào của quy trình sản xuất ghê doanh

Nếu các chỉ tiêu trong báo cáo kết quả sale tăng lên chứng tỏ trong kì doanh nghiệp đang làm ăn tốt và trên đà tăng trưởng và ngược lại. Dựa vào Báo cáo kết quả hoạt động marketing các nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy rõ các khoản mục đưa ra phí giá vốn hàng bán, bỏ ra phí bán hàng, đưa ra quản lý doanh nghiệp, khấu hao, lãi tiền vay, thuế…. Nếu các khoản mục này tăng lên thì có thể đánh giá doanh nghiệp quản lý các khoản chi phí chưa tốt, hoặc công ty đang đầu tư quá mức mang đến các đưa ra phí bán hàng, khuyến mại.

Xem thêm: Dàn Sao ‘ Gia Đình Là Số Một (Phần 2), Gia Đình Là Số 1

Ngoài ra, báo cáo kết quả kinh doanh cũng cho biết khả năng thanh khô toán của doanh nghiệp hiện tại với tương lai

V. Kết luận

Bảng báo cáo kết quả ghê doanh tốt sẽ giúp doanh nghiệp đưa ra được những kế hoạch, chiến lược phù hợp vào tương lai của công ty. Hy vọng với bài bác viết bên trên, chúng tôi đã cung cấp đầy đủ nhất những thông tin về bảng báo cáo kết quả sale, bí quyết lập báo cáo và những mẫu bảng report để những bạn tđắm say khảo. Các bạn hãy đọc với áp dụng thành công vào thực tế nhé.