Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh Tiếng Anh

*
*
*

*

Các thành phần trong Báo cáo Kết trái Kinh doanh

Báo cáo tác dụng khiếp doanh, tốt còn được gọi là bảng report lãi lỗ, chỉ ra rằng sự cân bằng thân thu nhập (doanh thu) với ngân sách vào từng kỳ kế toán thù. Bảng report này phản ảnh tổng đúng theo tình trạng với công dụng chuyển động cấp dưỡng marketing theo từng một số loại vào 1 thời kỳ kế tân oán cùng tình hình triển khai nghĩa vụ đối với nhà nước. Báo cáo còn được áp dụng nhỏng một bảng giải đáp nhằm chú ý doanh nghiệp lớn sẽ vận động thay như thế nào về sau.

Dưới đó là một số tự vựng chủ yếu khiến cho bạn đọc sâu rộng một "Income statement" của một cửa hàng nước ngoài.

*

Consolidated statements of earnings & retained earnings: Báo cáo hiệu quả chế tạo marketing cùng lợi tức đầu tư lưu giữ tổng hợp

Statements of consolidated earnings: Báo cáo kết quả cung cấp kinh doanh tổng hợp

Net sales: Doanh thu bán sản phẩm ròng

Gross profit: Lãi gộp

Selling and administrative expenses: Chi tiêu quản lý cùng phân phối hàng

Advertising expenses: Ngân sách quảng cáo

Lease payments: tkhô hanh tân oán chi phí thuê

Depreciation and amortization: Khấu hao

Repairs & maintenance: giá cả thay thế sửa chữa với bảo dưỡng

Operating profit: Lãi từ bỏ hoạt động gớm doanh

Other income: Thu nhập khác

Interest income: Thu nhập tự lãi chi phí gửi

Interest expense: Ngân sách lãi vay

Earnings before taxes: Thu nhập trước thuế

Income taxes: Thuế thu nhập

Net earnings: Thu nhập ròng

Earnings per common share: Thu nhập bên trên CP thường

Statements of consolidated retained earnings: Báo cáo lợi tức đầu tư giữ lại lại

Retained earnings at beginning of year: Lợi nhuận lưu giữ vào đầu năm

Net earnings: Thu nhập ròng

Cash dividends: Cổ tức

Retained earnings at end of year: Lợi nhuận giữ giàng vào thời điểm cuối năm

quý khách hàng cũng hoàn toàn có thể đọc thêm về từ vựng vào BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN và BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ.

Theo Homeclass