Biết Anh Thích Màu Trời Em Đã Bồi Hồi Chọn Màu Áo Xanh

Anh hứa em cuối tuầnChờ anh nơi cuối phốBiết anh mê say màu trờiEm đã bồi hồi chọn màu sắc áo xanhChiều đồ vật bảy người điSao nhẵn anh chẳng thấyRồi vơi đôi gót hàiChiều nghiêng láng dàiÁo em dần phaiSáng nhà nhật trời trongNhưng trong tim dâng sóngChẳng thấy láng anh sangNên thiết bị hai thu tànNên thứ cha thu vàngMùa đông thứ bốn sangQua đồ vật năm nhẹn ngàoGiận anh tối thứ sáuQuyết, em quyết dặn lòngKhông nói nửa lời, dù là ghét anhChiều vật dụng bảy mưa rơiAi bảo anh lại tớiAi bảo anh xin lỗiAi bảo anh những lờiCho đôi mắt em lệ rơi

Bạn đang xem: Biết anh thích màu trời em đã bồi hồi chọn màu áo xanh


Update Required to lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Game Ốc Sên Tìm Đường Về Nhà 3, Game Ốc Sên Bob Tìm Đường Về Nhà

Update Required to play the media you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.