CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC BÁCH KHOA ĐÀ NẴNG

Đại học tập Bách khoa – Đại học Đà Nẵng vẫn chấp nhận bao gồm thông báo tuyển sinh ĐH mang đến năm 2021 với 3090 chỉ tiêu với 44 ngành xét tuyển thuộc 4 hướng thức xét tuyển.

Bạn đang xem: Các ngành đại học bách khoa đà nẵng

GIỚI THIỆU CHUNG

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2021

(Dựa theo Thông báo tuyển chọn sinch của trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng)

1/ Các ngành tuyển sinh

Các ngành đào tạo và huấn luyện trường Đại học Bách khoa Thành Phố Đà Nẵng tuyển chọn sinh vào năm 2021 bao gồm:

Mã ngành: 7420201Chỉ tiêu:THPT: 50Học bạ: 20Tuyển sinh riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01, B00
Ngành Công nghệ ban bố (Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệp)Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu:THPT: 40Học bạ: 0Tuyển sinc riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựngMã ngành: 7510105Chỉ tiêu:THPT: 35Học bạ: 15Tuyển sinh riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7510202Chỉ tiêu:THPT: 90Học bạ: 40Tuyển sinc riêng: 20ĐGNL ĐHQG HCM: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7510601Chỉ tiêu:THPT: 60Học bạ: 20Tuyển sinc riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Công nghệ dầu khí và khai thác dầuMã ngành: 7510701Chỉ tiêu:THPT: 25Học bạ: 10Tuyển sinch riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520103Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinc riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520114Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinch riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520115Chỉ tiêu:THPT: 25Học bạ: 10Tuyển sinh riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật tàu thủyMã ngành: 7520122Chỉ tiêu:THPT: 25Học bạ: 10Tuyển sinc riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520201Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinc riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520207Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinch riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520216Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 10Tuyển sinch riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7520301Chỉ tiêu:THPT: 50Học bạ: 20Tuyển sinh riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D07
Mã ngành: 7520320Chỉ tiêu:THPT:Học bạ:Tuyển sinch riêng:ĐGNL ĐHQG HCM:Tổ vừa lòng xét tuyển: A01, D07
Mã ngành: 7540101Chỉ tiêu:THPT: 25Học bạ: 10Tuyển sinh riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D07
Mã ngành: 7580101Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinc riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ thích hợp xét tuyển: V00, V01
Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu:THPT: 50Học bạ: 20Tuyển sinc riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật gây ra (Chuyên ổn ngành Tin học xây dựng)Mã ngành: 7580201Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinch riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật xây đắp dự án công trình thủyMã ngành: 7580202Chỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 15Tuyển sinch riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580205Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinh riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7580301Chỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 15Tuyển sinch riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7850101Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinh riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hợp xét tuyển: A01, D07
Mã ngành: 7520118Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinc riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật các đại lý hạ tầngMã ngành: 7580210Chỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 15Tuyển sinc riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật cơ khí (công nhân Cơ khí mặt hàng không)Mã ngành: 7520103Chỉ tiêu:THPT: 25Học bạ: 5Tuyển sinch riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Mã ngành: 7480106Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 15Tuyển sinh riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Công nghệ ban bố (CLC – giờ đồng hồ Nhật)Mã ngành: 7480201CLCChỉ tiêu:THPT: 40Học bạ: 0Tuyển sinch riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Ngành Công nghệ công bố (Chất lượng cao đặc thù hợp tác ký kết doanh nghiệp)Mã ngành: 7480201Chỉ tiêu:THPT: 135Học bạ: 0Tuyển sinc riêng: 35ĐGNL ĐHQG HCM: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật cơ khí (Chuyên ngành Cơ khí đụng lực – CLC)Mã ngành: 7520103CLCChỉ tiêu:THPT: 60Học bạ: 25Tuyển sinc riêng: 25ĐGNL ĐHQG HCM: 10Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật cơ điện tử (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520114CLCChỉ tiêu:THPT: 50Học bạ: 20Tuyển sinc riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật nhiệt (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520115CLCChỉ tiêu:THPT: 25Học bạ: 10Tuyển sinch riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật điện (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520201CLCChỉ tiêu:THPT:Học bạ:Tuyển sinh riêng:ĐGNL ĐHQG HCM:Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật điện tử – viễn thông (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520207CLCChỉ tiêu:THPT: 70Học bạ: 30Tuyển sinch riêng: 25ĐGNL ĐHQG HCM: 10Tổ vừa lòng xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật tinh chỉnh và điều khiển với tự động hóa (Chất lượng cao)Mã ngành: 7520216CLCChỉ tiêu:THPT: 50Học bạ: 20Tuyển sinh riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ thích hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Công nghệ thực phẩm (Chất lượng cao)Mã ngành: 7540101CLCChỉ tiêu:THPT: 40Học bạ: 20Tuyển sinc riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D07
Ngành Kiến trúc (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580101CLCChỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 10Tuyển sinc riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ đúng theo xét tuyển: V00, V01
Ngành Kỹ thuật Xây dựng (Chuyên ngành Xây dựng dân dụng cùng công nghiệp – CLC)Mã ngành: 7580201CLCChỉ tiêu:THPT: 50Học bạ: 20Tuyển sinc riêng: 15ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580205CLCChỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 15Tuyển sinc riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01
Ngành Kinc tế xây dựng (Chất lượng cao)Mã ngành: 7580301CLCChỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 15Tuyển sinch riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A00, A01
Ngành Điện tử viễn thông (Chương thơm trình tiên tiến Việt – Mỹ)Mã ngành: 7905206Chỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 15Tuyển sinc riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A01, D07 (Tiếng Anh hệ số 2)
Ngành Hệ thống nhúng với IoT (Chương thơm trình tiên tiến Việt – Mỹ)Mã ngành: 7905216Chỉ tiêu:THPT: 20Học bạ: 15Tuyển sinch riêng: 5ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ phù hợp xét tuyển: A01, D07 (x2 điểm môn Anh)
Ngành Chương thơm trình Kỹ sư rất chất lượng Việt – Pháp (PFIEV)Mã ĐK xét tuyển: PFIEVChỉ tiêu:THPT: 50Học bạ: 25Tuyển sinc riêng: 20ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ đúng theo xét tuyển: A01, D07 (x3 điểm môn Toán thù, x2 điểm môn Lý)
Ngành Công nghệ biết tin (Chulặng ngành Khoa học tập tài liệu cùng Trí tuệ nhân tạo)Chương trình Chất lượng cao, Đặc thù – Hợp tác doanh nghiệpMã ngành: 7480201Chỉ tiêu:THPT: 30Học bạ: 0Tuyển sinh riêng: 10ĐGNL ĐHQG HCM: 5Tổ hòa hợp xét tuyển: A00, A01

2/ Tổ hòa hợp xét tuyển

Các kăn năn xét tuyển chọn trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng năm 2021 bao gồm:

Khối hận A00 (Toán, Lý, Hóa)Khối A01 (Tân oán, Hóa, Anh)Kăn năn B00 (Toán thù, Hóa, Sinh)Kân hận D07 (Toán, Hóa, Anh)Khối V00 (Tân oán, Lý, Vẽ MT)Kân hận V01 (Toán thù, Văn, Vẽ MT)

3/ Phương thơm thức xét tuyển

Đại học Bách khoa – ĐH TP Đà Nẵng tuyển sinc ĐH thiết yếu quy năm 2021 theo những thủ tục sau:

Pmùi hương thức 1: Xét tuyển chọn thẳng

Thực hiện nay theo Quy chế tuyển chọn sinc của Sở GD&ĐT.

Phương thơm thức 2: Xét tuyển theo cách tiến hành tuyển sinc riêng biệt của trường

Chỉ tiêu: 510

Đối tượng tuyển chọn sinh: Áp dụng với thí sinch xuất sắc nghiệp trung học phổ thông năm 2021 thuộc những team sau:

a. Nhóm 1: Thí sinch giành giải Khuyến khích cuộc thi học sinh tốt cấp quốc gia; giải khích lệ cuộc thi kỹ thuật, chuyên môn cấp cho quốc gia. Giải ở trong những năm: 2019, 20trăng tròn, 2021.

Các ngành xét tuyển:

b. Nhóm 2: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba, khích lệ tại cuộc thi học viên giỏi các môn Toán, Vật Lý, Hoá học, Sinh học tập, Tin học cấp cho thức giấc, thị trấn trực thuộc trung ương. Giải trực thuộc những năm: 2019, 20đôi mươi, 2021.

Ngành xét tuyển: Thí sinh được xét trúng tuyển vào một trong số ngành của Trường tuỳ nằm trong môn thi đạt giải của thí sinc (coi tại đây).

c. Nhóm 3: Thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba tại cuộc thi Khoa học nghệ thuật cấp cho tỉnh, đô thị trực ở trong TW. Giải ở trong những năm: 2019, 20trăng tròn, 2021.

Ngành xét tuyển: Thí sinc được xét tuyển vào trong 1 trong các những ngành tuỳ trực thuộc nghành nghề giành giải của thí sinh (coi trên đây).

d. Nhóm 4: Thí sinh học tập ngôi trường trung học phổ thông chăm các môn Toán, Vật Lý, Hoá học tập, Sinh học tập, Tin học.

Ngành xét tuyển: Thí sinc được xét tuyển vào trong 1 trong số ngành của Trường, tuỳ thuộc môn chuyên của thí sinh (coi tại đây).

e. Nhóm 5: Thí sinch đạt Học sinch tốt thường xuyên năm lớp 10, lớp 11 cùng học tập kỳ 1 lớp 12.

Ngành xét tuyển: xét tuyển vào trong 1 trong những ngành của Trường.

f. Nhóm 6: Thí sinc có chứng từ giờ đồng hồ nước ngoài SAT, ACT.

Ngành xét tuyển: xét tuyển chọn vào trong 1 trong các ngành của Trường.

g. Nhóm 7: Thí sinc có chứng từ giờ đồng hồ Anh nước ngoài IELTS tự 5,5 trsống lên (hoặc TOEFL iBT từ bỏ 64 điểm, TOEIC từ bỏ 650 điểm trsinh hoạt lên) được cấp cho trong thời hạn hai năm tính đến ngày xong xuôi nộp hồ sơ xét tuyển chọn.

Ngành xét tuyển: xét tuyển vào một trong những ngành của Trường.

Phương thơm thức 3: Xét công dụng thi giỏi nghiệp THPT năm 2021

Thực hiện nay theo quy định tuyển chọn sinch của Bộ GD&ĐT. Điểm sàn theo luật của Đại học Bách khoa – ĐHĐN.

Phương thơm thức 4: Xét học bạ THPT

Chỉ tiêu tuyển sinh: 660

Lệ phí tổn đăng ký: 30.000 đồng/nguyện vọng

Quy định về xét học tập bạ:

Thí sinc được xét tuyển đồng đẳng theo điểm xét tuyển chọn với từng ngành, không phân minh trang bị từ bỏ ưu tiên của hoài vọng ĐK.Mỗi thí sinc chỉ trúng tuyển vào 01 ước vọng ưu tiên cao nhất có thể trong list các hoài vọng đăng kýĐiểm xét tuyển chọn = Tổng điểm các môn học/môn thi năng khiếu (thang điểm 10) cộng điểm ưu tiên (nếu như có), được gia công tròn mang đến 2 chữ số thập phân.Điểm môn học tập vào tổ hợp xét tuyển là vấn đề TB cộng điểm môn học lớp 10, 11 cùng HK1 lớp 12Ưu tiên thí sinch có nguyện vọng cao hơn cùng với các thí sinc bằng điểm làm việc cuối danh sách xét tuyển chọn.

Xem thêm: Xem Phim Bên Nhau Trọn Đời Tập 25 Vietsub + Thuyết Minh Full Hd

Pmùi hương thức 4: Xét tuyển chọn theo hiệu quả thi Reviews năng lượng của ĐHQG Tp.HCM

Chỉ tiêu tuyển sinh: 250

Quy định xét tuyển theo công dụng thi nhận xét năng lượng do ĐHQGTP HCM tổ chức triển khai năm 2021:

Ngưỡng bảo vệ chất lượng nguồn vào được chào làng sau thời điểm có công dụng thi ĐGNL.Điểm xét tuyển chọn (ĐXT) = Điểm bài xích thi ĐGNL + Điểm ưu tiên Khu Vực, đối tượngVới mỗi ngành chỉ tổ chức triển khai huấn luyện và giảng dạy giả dụ toàn bô thí sinc trúng tuyển chọn theo toàn bộ những cách làm (tuyển chọn thẳng, xét tuyển chọn theo cách thức tuyển chọn sinch riêng, xét tuyển chọn bằng học bạ, xét tuyển chọn theo tác dụng kỳ thi nhận xét năng lượng, xét tuyển theo công dụng thi THPT năm 2021) lớn hơn 15. Trường hợp toàn bô thí sinch

Lệ chi phí ĐK xét tuyển: Miễn phí

HỌC PHÍ

Học phí tổn trường Đại học Bách khoa – ĐH TP Đà Nẵng năm 2021 dự kiến như sau:

Cmùi hương trình đào tạo và huấn luyện đại trà: 11.700.000 đồng/năm họcChương thơm trình quality cao: 30.000.000 đồng/năm họcChương trình tiên tiến: 34.000.000 đồng/năm họcChương trình huấn luyện và đào tạo PFIEV: 19.000.000 đồng/năm học

Lộ trình tăng ngân sách học phí thường niên theo phương pháp của Nhà nước.

ĐIỂM CHUẨN/ĐIỂM TRÚNG TUYỂN 2020

Xem chi tiết điểm sàn, điểm chuẩn chỉnh học tập bạ tại: Điểm chuẩn Đại học Bách khoa Đà Nẵng

Ngành họcĐiểm chuẩn
201820192020
Công nghệ sinch học19.52023
Công nghệ thông tin (huấn luyện và giảng dạy theo hiệ tượng tính chất – Hợp tác doanh nghiệp)202327.5
Công nghệ thông báo (Chuyên ổn ngành Khoa học tập dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo)26.65
Kỹ thuật trang bị tính26.65
Công nghệ chuyên môn vật liệu xây dựng16.518.519.3
Công nghệ chế tạo máy1920.524
Quản lý công nghiệp18.51823
Công nghệ dầu khí với khai thác dầu20.05
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí động lực)19.7524.65
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí hàng không)24
Kỹ thuật cơ điện tửtrăng tròn.7525.5
Kỹ thuật nhiệt18.522.25
Kỹ thuật hệ thống công nghiệp15.2517.5
Kỹ thuật cửa hàng hạ tầng15.3515.5
Kỹ thuật tàu thuỷ15.316.1517.5
Kỹ thuật hóa học1717.521
Quản lý tài ngulặng cùng môi trường15.517.518.2
Kỹ thuật điện19.524.35
Kỹ thuật điện tử, viễn thông19.2524.5
Kỹ thuật điều khiển và tinh chỉnh và auto hóa21.526.55
Kỹ thuật môi trường1616.4516.55
Công nghệ thực phẩm19.7524.5
Kiến trúc21.85
Kỹ thuật xây dựng (Tin học tập xây dựng)15.120trăng tròn.9
Kỹ thuật xây dựng (Xây dựng gia dụng & công nghiệp)1923.75
Kỹ thuật tạo ra dự án công trình thủy15.0517.6
Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng giao thông16.519.3
Kinc tế xây dựng18.7522.1
Chương trình quality cao
Công nghệ công bố (Khoa học tài liệu cùng Trí tuệ nhân tạo)23
Công nghệ thông báo (ngoại ngữ Nhật)trăng tròn.623.525.65
Công nghệ thông tin – Hợp tác doanh nghiệp202325.65
Công nghệ dầu khí và khai thác dầu1516.2
Kỹ thuật cơ khí (Cơ khí cồn lực)1516.520
Kỹ thuật cơ điện tử15.519.523.25
Kỹ thuật nhiệt15.0515.516.15
Kỹ thuật điện15.751719.5
Kỹ thuật điện tử, viễn thông15.51719.8
Kỹ thuật tinh chỉnh và tự động hóa17.7521.2524.9
Kỹ thuật môi trường —16.45
Công nghệ thực phẩm1617.5517.1
Kỹ thuật xây dựng (siêng ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp)15.0516.117.1
Kỹ thuật gây ra công trình xây dựng thủy —16.8
Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông15.316.75
Kỹ thuật các đại lý hạ tầng– –15.35
Kiến trúc18.2519.5NK 6, Toán thù 8
Kinch tế xây dựng15.0515.518.5
Điện tử viễn thông CTTT15.315.1116.88
Hệ thống nhúng CTTT15.0415.3418.26
Chương thơm trình huấn luyện và giảng dạy kỹ sư rất tốt Việt -Pháp 15.2317.5518.88