Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh

Bất kỳ doanh nghiệp làm sao muốntổng kết tình hình hoạt động marketing của bản thân cũng cần lập ra một report kết quả tởm doanh. Đây sẽ là công cụ phản ánh trực tiếp liệu trong kỳ sale vừa rồi doanh nghiệp bao gồm hoạt động hiệu quả hay không. Bài bác viết dưới đây, baocantho.net sẽ hướng dẫn các bạn biện pháp đọc và phân tích một report kết quả tởm doanh.

Bạn đang xem: Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh


Nội dung chính


1. Kết cấu report kết quả tởm doanh

2. Phân tích report kết quả hoạt động khiếp doanh


1.Kết cấu report kết quả ghê doanh


Kết cấu report kết quả kinh doanh chia hoạt động một doanh nghiệp thành 3 loại: hoạt động sản xuất marketing chính, hoạt động về tài bao gồm và hoạt động khác.

Hoạt động sản xuất sale chính thể hiện qua 3 chỉ tiêu chính: lệch giá (thuần) bán hàng và cung cấp dịch vụ, giá vốn hàng cung cấp và Lợi nhuận gộp từ hoạt động cung cấp hàng.Hoạt động tài thiết yếu thể hiện qua 2 chỉ tiêu: lợi nhuận tài chính và ngân sách tài chính. Doanh thu tài bao gồm có từ các nguồn: như lãi tiền gửi, lãi nhận từ việc đầu tư, mua bán trái phiếu, cổ phiếu,…Hoạt động không giống thể hiện qua nhì chỉ tiêu Thu nhập khác và ngân sách khác.

*

Báo cáo kết quả hoạt động khiếp doanh


2. Phân tích report kết quả hoạt động khiếp doanh


Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ (Mã số 01): phản ánhtổng doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, lợi nhuận cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác trong năm report của doanh nghiệp.Các khoản giảm trừ lợi nhuận (Mã số 02): phản ánh tổng hợp những khoản được ghi giảm trừ vào tổng lệch giá trong năm, bao gồm: các khoản chiết khấu thương mại, giảm giá chỉ hàng bán, hàng chào bán bị trả lại trong kỳ báo cáo.Doanh thu thuần (Mã số 10): phản ánh số doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, lệch giá cung cấp dịch vụ và doanh thu khác đã trừ các khoản giảm trừ trong kỳ báo cáoGiá vốn hàng buôn bán (Mã số 11): phản ánh tổng giá vốn hàng bán của mặt hàng hóa, bất động sản đầu tư, túi tiền sản xuất của thành phẩm đã bán, túi tiền trực tiếp của khối lượng dịch vụ đã cung cấp, ngân sách chi tiêu khác được tính vào giá vốn hoặc ghi giảm giá chỉ vốn hàng bán trong kỳ báo cáo.Lợi nhuận gộp (Mã số 20): phản ánh số chênh lệch giữa lệch giá thuần với giá vốn hàng cung cấp phát sinh trong kỳDoanh thu hoạt động tài thiết yếu (Mã số 21): phản ánh lệch giá hoạt động tài bao gồm thuần gây ra trong kỳ report của doanh nghiệp, ví dụ tiền lãi ngân hàng, tiền lãi đầu tư chứng khoán,....Chi giá tiền tài chủ yếu (Mã số 22): phản ánh tổng chi tiêu tài chính, gồm tiền lãi vay mượn phải trả, ngân sách bản quyền, giá cả hoạt động liên doanh,... Tạo ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.Chi tầm giá lãi vay mượn (Mã số 23): phản ánh chi phí lãi vay phải trả được tính vào chi phí tài bao gồm trong kỳ báo cáo.Chi phí bán sản phẩm (Mã số 25): phản ánh tổng chi phí bán sản phẩm hóa, thành phẩm đã bán, dịch vụ đã cung cấp phát sinh trong kỳ báo cáo.Chi chi phí quản lý doanh nghiệp ( Mã số 26): phản ánh tổng giá thành quản lý doanh nghiệp tạo nên trong kỳ báo cáoLợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (Mã số 30): phản ánh kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong kỳ báo cáoThu nhập khác (Mã số 31): phản ánh các khoản thu nhập khác tạo nên trong kỳ báo cáoChi giá tiền khác (Mã số 32): phản ánh tổng các khoản giá thành khác gây ra trong kỳ báo cáoLợi nhuận không giống ( Mã số 40): phản ánh số chênh lệch giữa thu nhập khác (sau khi đã trừ thuế GTGT phải nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với chi tiêu phát sinh vào kỳ báo cáoTổng lợi nhuận kế toán trước thuế (Mã số 50): phản ánh tổng số lợi nhuận kế toán thực hiện trong năm report của doanh nghiệp lúc trừ ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động tởm doanh, hoạt động khác gây ra trong kỳ báo cáo.Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành (Mã số 51): phản ánh ngân sách chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tạo ra trong năm báo cáoChi giá tiền thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại (Mã số 52): phản ánh giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại hoặc thu nhập thu nhập thuế thu nhập hoãn lại phát sinh trong năm báo cáoLợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (Mã số 60): phản ánh tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế từ các hoạt động của doanh nghiệp (sau khi trừ ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp) tạo nên trong năm báo cáoLãi cơ bản bên trên cổ phiếu (Mã số 70): phản ánh lãi cơ bản trên cổ phiếu, chưa tính đến các công cụ thành lập trong tương lai gồm khả năng pha loãng giá bán trị cổ phiếu.

*

Phân tích báo cáo doanh thu

Nhìn báo cáo kết quả sale sẽ cho ta thấy lợi nhuận trong kì là bao nhiêu, lợi nhuận trước thuế, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp là cao giỏi thấp. Nếu các chỉ tiêu trên tăng lên chứng tỏ vào kì doanh nghiệp đang làm ăn tốt và bên trên đà phát triển, tăng trưởng và ngược lại.

Nhìn report kết quả hoạt động kinh doanh, các nhà đầu tư cũng có thể nhìn thấy rõ các khoản mục đưa ra phí giá vốn hàng bán, bỏ ra phí bán hàng, bỏ ra quản lý doanh nghiệp, khấu hao, lãi tiền vay, thuế…. Nếu các khoản mục này tăng lên thì có thể đánh giá doanh nghiệp quản lý các khoản bỏ ra phí chưa tốt, hoặc doanh nghiệp đang đầu tư quá mức đến các bỏ ra phí bán hàng, khuyến mại nhằm tăng doanh số bán hàng và nâng cấp thương hiệu của công ty. Ngoài ra, báo cáo kết quả sale cũng mang lại biết khả năng thanh toán của doanh nghiệp hiện tại ra làm sao cũng như vào tương lai thế nào.

Báo cáo kết quả hoạt động sale là công cụ quan tiền trọng phản ánh tình hình hoạt động của doanh nghiệp từ đó giúp những nhà quản trị đánh giá với đưa ra quyết định. Để lập tốt báo cáo kết quả tởm doanh, kế toán cần cập nhật những số liệu tương quan một cách đúng chuẩn và baocantho.net chóng, lúc này một công cụ hỗ trợ là không thể thiếu. Phần mềm quản lý buôn bán hàngcủabaocantho.net sẽ là sự lựa chọn tối ưu góp doanh nghiệp thực hiện những chức năng kế toán cũng như những tính năng hữu ích khác như quản lý dữ liệu, đơn hàng, công ty phân phối, hỗ trợ báo cáo,...

Xem thêm: Thống Kê Kết Quả Xổ Số Phú Yên (00, Thống Kê Tần Suất Xổ Số Phú Yên

Hy vọng bài viết cung cấp mang lại bạn những tin tức hữu ích.