CẢNH NÓNG TRONG PHIM SẮC GIỚI LÀ THẬT HAY GIẢ

Vì thừa táo bị cắn bạo và chân thật đề xuất cảnh nóng trong phlặng 'Sắc Giới' của Thang Duy với Lương Triều Vỹ đến lúc này vẫn gây bất đồng quan điểm.


Thang Duy.

Bạn đang xem: Cảnh nóng trong phim sắc giới là thật hay giả

Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 0Nhu1eafc u0111u1ebfn Thang Duy, su1ebd nhu1edb tức thì u0111u1ebfn bu1ed9 phim khiếp u0111iu1ec3n mà lại cô tu1eebng hu1ee3p tác vu1edbi Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 - Su1eafc Giu1edbi. Bu1ed9 phyên này u0111u01b0u1ee3c ra mu1eaft vào thu1eddi u0111u1ea1i nhưng vu1eabn chu01b0a chu1ea5p nhu1eadn u0111u01b0u1ee3c gồm nhiu1ec1u cu1ea3nh nhu1ea1y cu1ea3m. Tuy nhiên, cu1ed1t phim hu1ea5p du1eabn, ku1ebft cu1ea5u u0111u01b0u1ee3c xây du1ef1ng vu1eefng chu1eafc, thêm 2 vu1ecb diu1ec5n viên u0111u1ec1u thuu1ed9c phái thu1ef1c lu1ef1c phải cuu1ed1i thuộc vu1eabn là nu1ed5i tiu1ebfng gu1ea7n xa, tru1edf thành tác phu1ea9m gớm u0111iu1ec3n ko chu1ec9 vu1edbi Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 giỏi Thang Duy Hơn nữa vào phyên u1ea3nh Trung Quu1ed1c.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 1Mà dịp u1ea5y, Khi Thang Duy u0111óng bu1ed9 phyên này vu1eabn còn là một mu1ed9t diu1ec5n viên chu1ec9 vu1eetía mu1edbi ra mu1eaft, vu1eabn còn su1ef1 ntạo ngô u0111u01a1n thuu1ea7n trong đường nét diu1ec5n xuu1ea5t. Có thu1ec3 u0111u01b0u1ee3c hu1ee3p tác vu1edbi rất sao nhu01b0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9, u0111ó là mu1ed9t u0111iu1ec1u cực kì may mu1eafn mang lại Thang Duy. Nhu1edd có Su1eafc Giu1edbi, Thang Duy 'mu1ed9t u0111êm thành danh', nhu01b0ng cu0169ng bởi vu1eady nhưng mà bu1ecb vào giu1edbi cu1ea5m vu1eadn u0111ã thọ.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 2Mu1ed9t diu1ec5n viên vu1eebố ra mu1eaft u0111ã bu1ecb cu1ea5m vu1eadnđó là u0111u1ea3 kích lu1edbn, u1ea3nh hu01b0u1edfng ko nhu1ecf u0111u1ebfn su1ef1 nghiu1ec7p. Hu01a1n nu1eefa cu0169ng vị Su1eafc Giu1edbi mà lại bé u0111u01b0u1eddng diu1ec5n xuu1ea5t cu1ee7a Thang Duy bu1ecb hu1ea1n chu1ebf lu1ea1i. khi u0111ó Thang Duy bu1ecb u0111u1ea9y vào tình thu1ebf cực nhọc, nhu01b0ng những u0111u1ea1o diu1ec5n lu1edbn vu1eabn gồm thiu1ec7n cu1ea3m vu1edbi cô.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 trong 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 3Dù sao thì không phu1ea3i ngu01b0u1eddi mu1edbi nào Khi vu1eetía vào nghu1ec1 cu0169ng u0111ã bao gồm tác phu1ea9m kinh u0111iu1ec3n, còn cu1ea7m u0111u01b0u1ee3c vô su1ed1 giu1ea3i thu01b0u1edfng nhu01b0 Thang Duy. Cô gồm nu1ed7 lu1ef1c với cu0169ng bao gồm luôn tiu1ec1m chu1ea5t cu1ee7a diu1ec5n viên tru1eddi sinch.Mu1ecdi ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u biu1ebft, có tác dụng diu1ec5n viên u0111i u0111óng phlặng thời điểm làm sao cu0169ng có thu1ebf thân, cu1ea3nh u0111ánh u0111u1ea5m thì bao gồm cascadeur siêng nghiu1ec7p, u0111óng cu1ea3nh cấm trẻ em thì cu0169ng gồm thu1ec3 search ngu01b0u1eddi u0111óng nắm nu1ebfu ko muu1ed1n bu1ecb tai tiu1ebfng. Hu01a1n nu1eefa nu1ebfu cu1ea3nh giu01b0u1eddng chiu1ebfu u0111i vượt giu1edbi hu1ea1n, ru1ea5t nhiu1ec1u minc tinch tất cả quyu1ec1n cu1ef1 tuyu1ec7t. u0110u1ea1o diu1ec5n su1ebd ko vì thu1ebf nhưng bu1eaft diu1ec5n viên phu1ea3i miu1ec5n cu01b0u1ee1ng cơ mà u0111óng.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 trong 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 4Tuy nhiên Khi u0111óng Su1eafc Giu1edbi vu1edbi Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9, nhị ngu01b0u1eddi u0111u1ec1u ko dùng thu1ebf thân. Vì thu1ebf cần gồm ru1ea5t nhiu1ec1u khán giu1ea3 đến ru1eb1ng Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 cùng Thang Duy 'tu1eeb diu1ec5n thành thu1eadt', phải mu1edbi diu1ec5n xuu1ea5t chân thu1eadt, diu1ec5n mà lại nhu01b0 không diu1ec5n.Có mu1ed9t lu1ea7n nhu1eadn phu1ecfng vu1ea5n cu1ee7a phóng viên, Thang Duy bày tu1ecf bu1ed9 phyên ổn này giu1ed1ng nhu01b0 'kiu1ec3m tra' ku1ef9 thuu1eadt diu1ec5n và tu1ed1 chu1ea5t tư tưởng cu1ee7a mình, bu1edfi vị Khi u0111óng phyên ổn có ru1ea5t nhiu1ec1u ngu01b0u1eddi vây chung xung quanh, ku1ec3 cu1ea3 cu1ea3nh người lớn, áp lu1ef1c tâm lý ru1ea5t lu1edbn. Nhiu1ec1u cu1ea3nh vượt 'nóng', u0111u1ea1o diu1ec5n Lý An còn phu1ea3i 'xua u0111uu1ed5i' nhu1eefng ngu01b0u1eddi không giống, chu1ec9 u0111u1ec3 lu1ea1i nhu1eefng nhân viên cu1ea7n thiu1ebft vào phyên ổn tru01b0u1eddng.

Xem thêm: Ngôi Nhà Hạnh Phúc Thái Lan Tập 9 + @Dailymotion, Phim Ngôi Nhà Hạnh Phúc (Thái Lan)

Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 trong 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 5Nu1eef diu1ec5n viên khen ngu1ee3i u0111àn anh chuyên nghiu1ec7p và gu1ecdi viu1ec7c u0111u01b0u1ee3c hu1ee3p tác vu1edbi anh là mu1ed9t may mu1eafn vào su1ef1 nghiu1ec7p cu1ee7a mình. Cô còn chia su1ebb: 'Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 không cần sử dụng su1ee9c nu1eb7ng cu01a1 thu1ec3 thu1eadt su1ef1 cu1ee7a bản thân khi quay', khiu1ebfn khán giu1ea3 thêm tin tu01b0u1edfng những cu1ea3nh tảo vào phlặng u0111u1ec1u là 'tìnhthu1eadt'.Cu1ea3nh nu00f3ng cu1ee7a Thang Duy vu00e0 Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 vào 'Su1eafc Giu1edbi': Quu00e1 nghiu00eam tu00fac nhu1eadp vai, suu00fdt chu00fat 'tu1eeb diu1ec5n thu00e0nh thu1eadt' 6Thang Duy với Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 cu0169ng tu1eebng thu1eebố nhu1eadn trong khi quay phlặng ru1ea5t tráng lệ hóa thân vào nhân vu1eadt, suýt nu1eefa thì 'tu1eeb diu1ec5n thành thu1eadt' thu1eadt, may nhưng u0111u1ea1o diu1ec5n xen vào u0111úng thời điểm với kêu 'cu1eaft' ku1ecbp thu1eddi.Sau lúc Su1eafc Giu1edbi u0111óng thiết bị, Thang Duy cùng Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 không thể hu1ee3p tác nu1eefa. Mu1ed9t phu1ea7n vày Thang Duy bu1ecb bám chu1ebf tài cu1ea5m vu1eadn cu1ee7a u1ee6y ban u0111iu1ec7n u1ea3nh, phân phát tkhô hanh và truyu1ec1n hình Trung Quu1ed1c, mu1ed9t phu1ea7n nguyên nhân là Lu01b0u01a1ng Triu1ec1u Vu1ef9 ngu1ea1i Khi gu1eb7p lu1ea1i ngu01b0u1eddi bu1ea1n diu1ec5n cu1ee7a mình.Nguu1ed3n: Sohu