Chi Phí Quản Lý Kinh Doanh Tiếng Anh Là Gì

 Chi phí cai quản sale giờ anh là gì ? Hãy cùng mọi người trong nhà tò mò trong nội dung bài viết này để cung cấp thêm những báo cáo cho mình về nó.Bạn đang xem: Chi phí quản lý công ty giờ anh là gì

Các khoản ngân sách vào đơn vị của khách hàng bao hàm toàn bộ các khoản tkhô nóng toán thù , tất cả những khoản bổ sung cập nhật vào các số tiền nợ thời gian ngắn và tkhô nóng lý những khoản phải thu thời gian ngắn là chi phí cai quản kinh doanh.

Thế làm sao là chi phí cai quản sale ?

Ví dụ về ngân sách cai quản kinh doanh

Có thể bạn biết:Chi tiêu nhân sựCho thuê văn uống chống hoặc không khí thương thơm mạiChi tiêu mua sắm và chọn lựa hóaDịch vụ sẽ muatúi tiền quản lý, xe cộ, lăng xê hoặc đi lại

giá cả cai quản sale giờ anh là gì ?

túi tiền làm chủ sale là: business administration costs


*

Các trường đoản cú vựng liên quan:

Business purchase (ˈbɪznəs ˈpɜrʧəs): Mua lại doanh nghiệp

Commission errors (kəˈmɪʃən ˈɛrərz): Lỗi ghi nhầm tài khoản tkhô giòn toán

Company accounts (ˈkʌmpəni əˈkaʊnts): Kế tân oán công ty

Carriage (ˈkærɪʤ): giá cả vận chuyển

Carriage inwards (ˈkærɪʤ ˈɪnwərdz): Ngân sách tải sản phẩm & hàng hóa mua

Carriage outwards (ˈkærɪʤ ˈaʊtwərdz): giá thành tải hàng hóa bán 

Carrying cost (ˈkæriɪŋ kɑst): Chi phí bảo đảm hàng lưu lại kho

Cost object (kɑst ˈɑbʤɛkt): Đối tượng tính giá thành

Cost of goods sold (kɑst ʌv gʊdz soʊld): Nguyên ổn giá sản phẩm bán

Depreciation of goodwill (dɪˌpriʃiˈeɪʃən ʌv ˈgʊˈdwɪl): Khấu hao uy tín

Nature of depreciation (ˈneɪʧər ʌv dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Bản hóa học của khấu hao

Provision for depreciation (prəˈvɪʒən fɔr dɪˌpriʃiˈeɪʃən): Dự phòng khấu hao

Reducing balance method (rəˈdusɪŋ ˈbæləns ˈmɛθəd): Pmùi hương pháp bớt dần

Straight-line method (streɪt–laɪn ˈmɛθəd): Pmùi hương pháp con đường thẳng

Phải cẩn thận ngân sách cai quản khiếp doanh

Trong phần nhiều những ngôi trường phù hợp, cụ thể lúc có các chi phí liên quan mang lại marketing , chẳng hạn như chi phí tiền lương và tiền công cho nhân viên , phí bảo đảm liên quan đến chủ thể hoặc chi phí thay thế xe pháo hoặc trang thiết bị của khách hàng. giá thành sở hữu với sản xuất sản phẩm & hàng hóa kinh tế tài chính cũng là chi phí hoạt động cổ điển. Các ngân sách liên quan cho hàng hoá kinh tế tài chính đề nghị được cách xử trí theo những cơ chế về thuế gồm liên quan. Vấn đề này Tức là những chi phí này sẽ tiến hành phân bổ vào thời hạn sử dụng có ích theo công cụ của tài sản, Tức là đã có được xóa sổ.x