ĐỀ THI MÁY TÍNH CẦM TAY LỚP 9

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG A)

Bài 1 (6,0 điểm)Tính sấp xỉ (kết quả có tác dụng tròn mang đến chữ số thập phân sản phẩm 9)
*
Bài 2 (4,0 điểm)Từ 8 chữ số 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8:
a) Lập số tự nhiên N nhỏ dại tốt nhất tất cả 8 chữ số không giống nhau phân tách không còn đến 1111;b) Lập số thoải mái và tự nhiên M lớn số 1 tất cả 8 chữ số khác biệt phân chia không còn mang lại 1111;c) Lập được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 8 chữ số khác nhau phân tách hết mang đến 1111?Bài 3 (5,0 điểm)Cho hàng số an như sau: a1 = 3; an = an-1 + 3n2 + 5 cùng với n ∈ N cùng n > 1.a) Tính a5; a6; a7; a8b) Lập tiến trình bnóng phím tiếp tục tính an (ghi rõ thực hiện các loại máy tính nào?)c) Tính a2012; a2013.

Bạn đang xem: Đề thi máy tính cầm tay lớp 9

Bài 4 (4,0 điểm)Cho hai số x; y 0 ≠ thỏa mãn:
*
Tính gần giá chuẩn trị của biểu thức:
*

Bài 5 (5,0 điểm)Cho tam giác ABC nước ngoài tiếp mặt đường tròn trọng tâm O nửa đường kính r = 2,1043 cm. Đường tròn (O; r) xúc tiếp với BC tại D. Biết BD = 4,2742 centimet, DC = 6,5342 centimet.a) Tính giao động số đo góc A của tam giác ABC;b) Tính gần đúng diện tích S tam giác ABC.Bài 6 (3,0 điểm)Cho tam giác ABC cân trên A, trực trung ương H bên trong tam giác. Biết HA = 3,094cm, HB = 6,630cm. Tính độ dài đường cao AD của tam giác ABC.Bài 7 (3,0 điểm)Tìm những cặp số nguim (x; y) thỏa mãn: 10x + y = x2 + y2 + 1

ĐỀ THI MÔN: TOÁN (BẢNG B)

Bài 1: (5,0 điểm)a) Tính quý hiếm của biểu thức (công dụng rước 6 chữ số thập phân)
*
b) Tìm số dư khi phân chia (19122012 x 1220132014) mang lại 10000c) Tìm số dư khi phân tách (20122013 + 318126) + mang lại (1 + 2012 + 20122 + ... + 20122012)Bài 2: (5,0 điểm)a) Tìm những chữ số a, b, c, d sao để cho
*

b) Tìm những chữ số x, y, z để
*
chia không còn mang lại 5, 7 với 9Bài 3: (5,0 điểm)Cho P(x) = x5 + ax4 + bx3 + cx2 + dx + e. Biết P(-2) = 73; P(-1) = -25; P(0) = 1; P(1) = 25; P(2) = 377.a) Tìm những thông số a; b; c; d; e của nhiều thức P(x)b) Tính quý giá đúng mực của P(1,2); P(19); P(95); P(112)Bài 4: (5,0 điểm)Cho dãy số
*
(n nằm trong R; n ≥ 1)a) Tính 5 quý hiếm trước tiên của dãy Un.b) CMR: Un+2 = 14Un+1– 29Unc) Viết các bước bnóng phím tính Un+2 theo Un+1 cùng Un (n =1, 2,3…). (Nêu rõ loại máy vi tính sử dụng).Bài 5: (4,0 điểm)Cho ∆ ABC bao gồm BC = đôi mươi,12cm; góc A = 56018’, góc C = 80026’.a) Tính giao động độ nhiều năm đường cao BH.b) Tính khoảng diện tích S tam giác ABC.Bài 6: (4,0 điểm)Cho con đường tròn (O) bán kính R = 12,19cm. Hai dây AB và CD tuy nhiên tuy nhiên với nhau gồm độ dài thứu tự là trăng tròn,12cm cùng 19,12cm. Tính gần đúng khoảng cách thân nhì dây AB và CD.

Xem thêm: Lịch Bay Sân Bay Cát Bi Hải Phòng, Sân Bay Quốc Tế Cát Bi Lịch Bay

Bài 7: (2,0 điểm)Biết con đường thẳng (d) trải qua hai điểm A(1; 2), B(-3; 5), tính giao động khoảng cách tự điểm
*
đến con đường trực tiếp (d). (Kết trái làm tròn 6 chữ số thập phân).