Đề Thi Trắc Nghiệm Lịch Sử 10

Đăng nhập Facebook
*
Google

Bạn đang xem: Đề thi trắc nghiệm lịch sử 10

**

Xem thêm: Stt Hay Trên Facebook: Những Câu Nói Hay Và Ý Nghĩa Về Cuộc Sống

Chương 1: Xã hội nguyên thủy Bài 1: Sự xuất hiện loài người và bầy người nguyên thủy Bài 2: Xã hội nguyên thủy Chương 2: Xã hội cổ đại Bài 3: Các quốc gia cổ đại phương đông Bài 4: Các quốc gia cổ đại phương Tây - Hi Lạp và Rô - Ma Chương 3: Trung Quốc thời phong kiến Bài 5: Trung Quốc thời phong kiến Chương 4: Ấn Độ thời phong kiến Bài 6: Các quốc gia Ấn Độ và văn hóa truyền thống Ấn Độ Bài 7: Sự phát triển lịch sử và nền văn hóa đa dạng của Ấn Độ Chương 5: Đông Nam Á thời phong kiến Bài 8: Sự hình thành và phát triển các vương quốc chính ở Đông Nam Á Bài 9: Vương quốc Cam-pu-chia và Vương quốc Lào Chương 6: Tây Âu thời trung đại Bài 10: Thời kì hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu (từ thế kỉ V đến thế kỉ XIV) Bài 11: Tây Âu thời kì trung đại Bài 12: Ôn tập: Lịch sử thế giới người nguyên thủy, cổ đại và trung đại Chương 1: Việt Nam từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X Bài 13: Việt Nam thời kì nguyên thủy Bài 14: Các quốc gia cổ đại trên đất nước Việt Nam Bài 15: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) Bài 16: Thời Bắc thuộc và các cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc (từ thế kỉ II TCN đến đầu thế kỉ X) Chương 2: Việt Nam từ thế kỉ X đến thế kỉ XV Bài 17: Quá trình hình thành và phát triển của nhà nước phong kiến (từ thế kỉ X đến thế kỉ XV) Bài 18: Công cuộc xây dựng và phát triển kinh tế trong các thế kỉ X-XV Bài 19: Những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm ở các thế kỉ X-XV Bài 20: Xây dựng và phát triển văn hóa dân tộc trong các thế kỉ X-XV Chương 3: Việt Nam từ thế kỉ XVI đến thế kỉ XVIII Bài 21: Những biến đổi của nhà nước phong kiến trong các thế kỉ XVI-XVIII Bài 22: Tình hình kinh tế ở các thế kỉ XVI-XVIII Bài 23: Phong trào Tây Sơn và sự nghiệp thống nhất đất nước, bảo vệ tổ quốc cuối thế kỉ XVIII Bài 24: Tình hình văn hóa ở các thế kỉ XVI-XVIII Chương 4: Việt Nam ở nửa đầu thế kỉ XIX Bài 25: Tình hình chính trị, kinh tế, văn hóa dưới triều Nguyễn (nửa đầu thế kỉ XIX) Bài 26: Tình hình xã hội ở nửa đầu thế kỉ XIX và phong trào đấu tranh của nhân dân Chương 5: Sơ kết lịch sử Việt Nam từ nguồn gốc đến giữa thế kỉ XIX Bài 27: Quá trình dựng nước và giữ nước Bài 28: Truyền thống yêu nước của dân tộc Việt Nam thời phong kiến Chương 1: Các cuộc cách mạng tư sản (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) Bài 29: Cách mạng Hà Lan và cách mạng tư sản Anh Bài 30: Chiến tranh giành độc lập của các thuộc địa Anh ở Bắc Mĩ Bài 31: Cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII Chương 2: Các nước Âu - Mĩ (Từ giữa thế kỉ XVI đến cuối thế kỉ XVIII) Bài 32: Cách mạng công nghiệp ở châu Âu Bài 33: Hoàn thành cách mạng tư sản ở châu Âu và Mĩ giữa thế kỉ XIX Bài 34: Các nước tư bản chuyển sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa Chương 3: Phong trào công nhân (Từ đầu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX) Bài 36: Sự hình thành và phát triển của phong trào công nhân Bài 37: Mác và Ăng-ghen. Sự ra đời của chủ nghĩa xã hội khoa học Bài 38: Quốc tế thứ nhất và công xã Pa-ri 1871 Bài 39: Quốc tế thứ hai Bài 40: Lê-nin và phong trào công nhân Nga đầu thế kỉ XX Trắc nghiệm tổng hợp Lịch sử 10 Đề thi Lịch sử 10 Đề thi Lịch sử 10 Học kì 1 có đáp án Đề thi Lịch sử 10 Học kì 2 có đáp án