ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC BÁCH KHOA TPHCM 2017

*
*

*
*

ĐH Bách Khoa tía điểm chuẩn chỉnh 2017

Sáng 31/07, Trường Đại học tập Bách Khoa vẫn ra mắt điểm trúng tuyển những ngành, nhóm ngành (Diện xét tuyển chọn ĐH và cao đẳng theo công dụng kỳ thi THPT Quốc gia 2017)

BẢNG ĐIỂM TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 2017

STT

Ngành / Nhóm ngành

Điểm trúng tuyển chọn 2017

Điểm trúng tuyển chọn 2016

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

1

106

Khoa học tập Máy tính;Kỹ thuật Máy tính

28.00

25.50

2

108

Kỹ thuật Điện - Điện tử; Kỹ thuật Điện tử - Truyền thông; Kỹ thuật Điều khiển cùng tự động hóa hóa

26.25

24.25

3

109

Kỹ thuật Cơ khí; Kỹ thuật Cơ điện tử; Kỹ thuật Nhiệt

25.75

23.75

4

112

Kỹ thuật Dệt; Công nghệ may

24.00

22.50

5

114

Kỹ thuật Hóa học; Công nghệ Thực phẩm; Công nghệ Sinch học

26.50

24.00

6

115

Kỹ thuật Công trình Xây dựng; Kỹ thuật Xây dựng Công trình giao thông; Kỹ thuật Công trình thủy; Kỹ thuật Công trình biển; Kỹ thuật Cửa hàng hạ tầng

24.00

22.75

7

117

Kiến trúc

21.25

28.75

8

120

Kỹ thuật Địa chất; Kỹ thuật Dầu khí

23.50

trăng tròn.00

9

123

Quản lý Công nghiệp

25.25

23.50

10

125

Kỹ thuật Môi trường; Quản lý Tài nguyên ổn với Môi trường

24.25

23.25

11

126

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô; Kỹ thuật Tàu thủy; Kỹ thuật Hàng không

26.25

24.00

12

128

Kỹ thuật Hệ thống Công nghiệp; Logistics và Quản lý chuỗi Cung ứng

25.75

23.00

13

129

Kỹ thuật Vật liệu

22.75

22.00

14

130

Kỹ thuật Trắc địa - Bản đồ

đôi mươi.00

20.50

15

131

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng

23.00

22.00

16

137

Vật lý Kỹ thuật

24.00

23.00

17

138

Cơ Kỹ thuật

23.50

23.00

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHẤT LƯỢNG CAO (GIẢNG DẠY BẰNG TIẾNG ANH)

18

206

Khoa học tập Máy tính(CLC, huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

26.00

23.25

19

207

Kỹ thuật Máy tính(CLC, huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

24.50

21.50

20

208

Kỹ thuật Điện - Điện tử(Tiên tiến, huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng)

23.25

21.50

21

209

Kỹ thuật Cơ khí(CLC, đào tạo và huấn luyện bởi giờ đồng hồ Anh, tiền học phí tương ứng)

22.75

trăng tròn.25

22

210

Kỹ thuật Cơ điện tử(CLC, huấn luyện và đào tạo bởi giờ đồng hồ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

24.50

22.25

23

214

Kỹ thuật Hoá học(CLC, đào tạo bởi giờ Anh, tiền học phí tương ứng)

25.50

22.75

24

215

Kỹ thuật Công trình Xây dựng(CLC, huấn luyện và giảng dạy bởi tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng)

21.75

trăng tròn.50

25

216

Công nghệ Kỹ thuật Vật liệu Xây dựng(CLC, huấn luyện và đào tạo bởi giờ Anh, khoản học phí tương ứng)

20.25

19.00

26

219

Công nghệ Thực phẩm(CLC, đào tạo và huấn luyện bằng giờ Anh, học phí tương ứng)

25.25

21.00

27

220

Kỹ thuật Dầu khí(CLC, huấn luyện và đào tạo bằng tiếng Anh, chi phí khóa học tương ứng)

trăng tròn.00

19.00

28

223

Quản lý công nghiệp(CLC, đào tạo bởi tiếng Anh, ngân sách học phí tương ứng)

22.50

19.75

29

225

Quản lý Tài ngulặng với Môi trường(CLC, huấn luyện và giảng dạy bằng giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

đôi mươi.50

19.75

30

241

Kỹ thuật Môi trường(CLC, huấn luyện bởi giờ Anh, khoản học phí tương ứng)

21.25

19.50

31

242

Công nghệ Kỹ thuật Ô tô(CLC, đào tạo bởi giờ Anh, chi phí khóa học tương ứng)

23.50

20.50

32

245

Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông (CLC, giảng dạy bởi giờ đồng hồ Anh, ngân sách học phí tương ứng)

trăng tròn.00

19.00

CAO ĐẲNG CHÍNH QUY

33

C65

Bảo dưỡng công nghiệp (Cao đẳng) - Đợt 1

14.00

14.25

Địa điểm nhập học: ngôi trường Đại học Bách Khoa - Tòa bên H6 đại lý Dĩ An, khu city Đại học Quốc gia TP..Hồ Chí Minh tại Thủ Đức.