Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghiệp Tp Hcm 2017

STT Mã ngành Tên ngành Tổ vừa lòng môn Điểm chuẩn chỉnh Ghi chú
1 I. HỆ CHÍNH QUY (ĐẠI TRÀ) ---
2 52380107 Luật ghê tế 23.5
3 52380108 Luật quốc tế 21.5
4 52510205 Công nghệ nghệ thuật Ô tô 22
5 52510203 Công nghệ kỳ thuật cơ diện tử 22
6 52510201 Công nghệ kỳ thuật cơ khí 21.5
7 52510202 Công nghệ sản xuất máy 19.5
8 52510206 Công nghệ chuyên môn nhiệt 17.5
9 52580201 Nhóm ngành Kỳ thuật xây dựng 17
10 52480201 Nhóm ngành Công nghệ thông tin đôi mươi.75
11 52510301 Nhóm ngành Công nghệ Điện 20.75
12 52510302 Nhóm ngành Công nghệ Điện từ 17.5
13 52540102 Nhóm ngành Thực phẩm 20.75
14 52420201 Công nghệ sinh học 17.5
15 52510401 Công nghệ chuyên môn hóa học 18
16 52510406 Nhóm ngành Môi trường 17
17 52540204 Công nghệ may 20.75
18 52210404 Thiết kế thời trang 17
19 52220201 Ngôn ngừ Anh trăng tròn.5
20 52340201 Tài chủ yếu ngân hàng 17
21 52340301 Nhóm ngành Ke toán-Kiểm toán 18.5
22 52340107 Quán trị khách hàng sạn đôi mươi.5
23 52340103 Quàn trị phượt và lữ hành đôi mươi.5
24 52340109 Quàn trị quán ăn cùng hình thức dịch vụ ăn uống 20.5
25 52340101 Ọuàn trị tởm doanh 20
26 52340115 Marketing 17.5
27 52340120 Kinh donước anh tế 19
28 52340122 Thương mại điện tử 19
29 HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY CHÁT LƯỢNG CAO - CHỪƠNG TRÌNH TIÉNG VIỆT ---
30 52540102C Công nghệ thực phâm 19
31 52510201C Công nghệ nghệ thuật cơ khí 18.75
32 52510203C Công nghệ kỳ thuật cơ diện tử 17
33 52340301C Ke toán 17.5
34 52340101C Quản trị tởm doanh 17
35 52340201C Tài chủ yếu ngân hàng 16.5
36 52340120C Kinch doanh quốc tế 16.5
37 52510202C Công nghệ sản xuất máy 16.5
38 52510401C Công nghệ chuyên môn hóa học 16.5
39 52420201C Công nghệ sinc học 16.5
40 52340115C Marketing 16.5
41 52510302C Công nghệ kỳ thuật năng lượng điện từ bỏ, truyền thông 16.5
42 52510406C Nhóm ngành Môi trường 16.5
43 52480201C Công nghệ đọc tin (Kỹ thuật phần mềm) 18
44 52510301C Nhóm ngành Công nghệ Diện 18

*

HUI-Trường đại học Công Nghiệp TPhường.HCM