Điểm Chuẩn Đại Học Y Đà Nẵng 2016

Quý khách hàng đang nghỉ ngơi đây

Trang nhà » Tin Tuyển sinch » Đại học Kỹ thuật Y Dược TP Đà Nẵng » Điểm chuẩn Đại học tập Kỹ thuật Y Dược Thành Phố Đà Nẵng 2016

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kỹ thuật Y Dược TP. Đà Nẵng năm 2016

STTMã ngànhTên ngànhTổ vừa lòng mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D720101Y đa khoa 25 
2D720301Y tế công cộng 20.5 
3D720330Kỹ thuật hình hình ảnh y học 23 
4D720332Xét nghiệm y học 23 
5D720401Dược học 24 
6D720501Điều dưỡng nhiều khoa 21.5 
7D720503Vật lý điều trị, phục sinh chức năng 22.5 
8D720504Điều chăm sóc nha khoa 21 
9D720505Điều dưỡng gây thích hồi sức 21 

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kỹ thuật Y Dược TP.. Đà Nẵng năm 2015

STTMã ngànhTên ngànhTổ hợp mônĐiểm chuẩnGhi chú
1D720101Y nhiều khoaB0025.75Sinh>=9.25
2D720301Y tế công cộngB0021Sinh>=6.25
3D720330Kỹ thuật hình hình họa y họcB0023.25Sinh>=7.00
4D720332Xét nghiệm y họcB0023Sinh>=7.50
5D720401Dược họcB0024.5Hóa>=8.00
6D720501Điều chăm sóc đa khoaB0021.25Sinh>=5.75
7D720504Điều chăm sóc nha khoaB0021Sinh>=6.75
8D720505Điều dưỡng gây mê hồi sứcB0021Sinh>=6.50
9D720503phục sinh chức năngB0021.75Sinh>=6.00
10C720330Kỹ thuật hình hình họa y họcB0019Sinh>=5.00
11C720332Xét nghiệm y họcB0020Sinh>=6.00
12C720501Điều dưỡng đa khoaB0020Sinh >=5.25
13C720504Điêu dưỡng nha khoaB0019.25Sinh>=5.50
14C720505Điêu dưỡng gây mê hôi sứcB0019Sinc >=4.50
15C720502Hô sinhB0018.75Sinch >=5.75
16C720503Phục hồi chức năngB0019Sinc >=5.50
17C900107Dươc hocB0022Hóa >=7.50

Điểm chuẩn chỉnh Đại học tập Kỹ thuật Y Dược TP Đà Nẵng năm 2014