Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát thoải mái với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm. Tiết kiệ

*

Thêm vào danh sách yêu thíchXóa khỏi danh sách yêu thích
*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.494E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-XU9XKH-8CS-CU-XU9XKH-8false

*

*

*

*

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát thoải mái với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm. Tiết kiệ

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.839E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-XU12XKH-8CS-CU-XU12XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát thoải mái với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm. Tiết kiệ

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.759E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-XU18XKH-8CS-CU-XU18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát thoải mái với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm. Tiết kiệ

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.794E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-XU24XKH-8CS-CU-XU24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm lơ lửng trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ sức khỏe suốt 24 giờ. Tận hưởng luồng gió mát lạnh dễ chịu với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm mới. Tiết kiệm

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.436E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-U9XKH-8CS-CU-U9XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm lơ lửng trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ sức khỏe suốt 24 giờ. Tận hưởng luồng gió mát lạnh dễ chịu với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm mới. Tiết kiệm

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.747E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-U12XKH-8CS-CU-U12XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm lơ lửng trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ sức khỏe suốt 24 giờ. Tận hưởng luồng gió mát lạnh dễ chịu với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm mới. Tiết kiệm

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.632E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-U18XKH-8CS-CU-U18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm lơ lửng trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ sức khỏe suốt 24 giờ. Tận hưởng luồng gió mát lạnh dễ chịu với công nghệ AEROWINGS, iAUTO-X và Cảm biến độ ẩm mới. Tiết kiệm

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.564E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-U24XKH-8CS-CU-U24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

Đang xem: điều hòa nhiệt độ panasonic

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.379E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-WPU9XKH-8CS-CU-WPU9XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.666E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-WPU12XKH-8CS-CU-WPU12XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.471E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-WPU18XKH-8CS-CU-WPU18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn và xa hơn nhờ AEROWINGS. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất l

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-WPU24XKH-8CS-CU-WPU24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.264E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-PU9XKH-8MCS-CU-PU9XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.551E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-PU12XKH-8MCS-CU-PU12XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió dài nhờ CÁNH ĐẢO GIÓ LỚN. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.299E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-PU18XKH-8MCS-CU-PU18XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn và xa hơn nhờ AEROWINGS. Tiết kiệm điện năng với chế độ ECO, công nghệ Inverter và môi chất lạnh R32.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.104E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-PU24XKH-8MCS-CU-PU24XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn và xa hơn nhờ AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm mát cao trong những căn phòng lớn.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.954E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-N18XKH-8CS-CU-N18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn và xa hơn nhờ AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm mát cao trong những căn phòng lớn.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.736E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-N24XKH-8CS-CU-N24XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn và xa hơn nhờ AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm mát cao trong những căn phòng lớn.

Xem thêm: Max Moto Đại Lý Kawasaki Việt Nam Có 5 Đại Lý Chính Thức, Mô Tô Kawasaki Chính Hãng Đổ Bộ Vào Việt Nam

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.0E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-N18XKH-8MCS-CU-N18XKH-8Mfalse

Được trang bị công nghệ nanoe-G giúp lọc không khí liên tục 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và lưu lượng gió nhanh hơn và xa hơn nhờ AEROWINGS. Tận hưởng công suất làm mát cao trong những căn phòng lớn.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.793E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-N24XKH-8MCS-CU-N24XKH-8Mfalse

Dòng điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.241E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-XPU9XKH-8CS-XPU9XKH-8false

Dòng điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.517E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-XPU12XKH-8CS-XPU12XKH-8false

Dòng điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến nhất có khả năng giảm thiểu các loại mùi khác nhau, ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và bám dính cũng như loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.276E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-XPU18XKH-8CS-XPU18XKH-8false

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và AEROWINGS. Tiết kiệm điện nă

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.345E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-XPU18XKH-8BCS-CU-XPU18XKH-8Bfalse

Được trang bị công nghệ nanoe™ X có khả năng ức chế các chất ô nhiễm trong không khí và các chất ô nhiễm bám dính, bảo vệ môi trường không khí trong 24 giờ. Tận hưởng khả năng làm mát tức thì khi khởi động ở chế độ MẠNH MẼ và AEROWINGS. Tiết kiệm điện nă

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:3.161E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCS-CU-XPU24XKH-8CS-CU-XPU24XKH-8false

Dòng sản phẩm điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.218E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-PU9WKH-8MCU-CS-PU9WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.482E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-PU12WKH-8MCU-CS-PU12WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5. Chế độ Eco mới với công nghệ A.I. cân bằng thông minh giữa tiết kiệm năng lượng và làm mát thoải mái.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:2.23E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-PU18WKH-8MCU-CS-PU18WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

Xem thêm: #5 Tips Kiểm Tra Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng Mobifone, Tổng Hợp Các Dịch Vụ Giá Trị Gia Tăng Mobifone

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.321E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-WPU9WKH-8MCU-CS-WPU9WKH-8Mfalse

Dòng sản phẩm điều hòa baocantho.net Standard Inverter này cung cấp hệ thống lọc tiên tiến giúp loại bỏ các hạt bụi nhỏ như PM2.5.

*Giá trên đã bao gồm VATGiá tham khảo:1.597E7/vn/consumer/where-to-buy.html?L1=0400&L2=0401falsefalseCU-CS-WPU12WKH-8MCU-CS-WPU12WKH-8Mfalse
Sản phẩm gia dụngTất cả Tủ lạnhMáy giặt và máy sấyMáy hút bụiBàn ủiMáy bơmMáy nước nóngCold ChainNắp bồn cầuSản phẩm nhà bếpLò vi sóng/Lò hấp nướngMáy xay, máy épMáy chế biến thực phẩmBình thủy điệnBình đun nước điệnMáy làm bánh mìNồi cơm điệnBếp điện từThiết bị giải trí gia đìnhTV AndroidHệ thống âm thanhTai ngheĐiều hòa và các giải pháp không khíĐiều hòa một chiềuĐiều hòa hai chiềuĐiều hòa tủ đứngTất cả Máy lọc không khíThiết bị điệnÂm Trần cassette 4 hướng thổi Âm Trần casstte cỡ nhỏ Áp TrầnÂm Trần Nối Ống Gió
Sản phẩm làm đẹp & hỗ trợ sức khỏeChăm sóc tócChăm sóc da mặt và cơ thểCạo râu & Tông đơThiết bị hỗ trợ sức khỏeChăm sóc răng miệngHygiene CareĐiện thoại bànPin và các sản phẩm khácPin sạc và Bộ sạcPin Alkaline & EvoltaPin ThanPin NútCác sản phẩm khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *