Hạch Toán Kết Quả Kinh Doanh

*


*
*
*

Hạch toán xác định kết quả kinh doanh thực hiện TK 911

Hướng dẫn hạch toán thù xác minh kết quả marketing áp dụng TK 911 – TT 200phản ánh tác dụng vận động kinh doanh với các vận động không giống của doanh nghiệpđược share vào nội dung bài viết dưới đây

Tài khoản 911 – Xác định tác dụng ghê doanh: Là TK dùng để khẳng định với đề đạt hiệu quả vận động marketing và những vận động khác của người sử dụng vào một kỳ kế toán thù năm.

Bạn đang xem: Hạch toán kết quả kinh doanh

Để hạch toán thù xác định kết quả sale kế tân oán sử dụng thông tin tài khoản 911 nhỏng sau:

*

Xác định công dụng marketing .

Vào vào cuối kỳ kế tân oán, kế toán công ty triển khai hạch tân oán những nhiệm vụ kết chuyển liên quan trực kế tiếp khẳng định tác dụng sale theo TT200 như sau:

Kết đưa doanh thu bán sản phẩm thuần vào thông tin tài khoản.

Hạch toán:

Nợ TK 511: Trị giá bán lệch giá bán sản phẩm cùng cung cấp dịch vụ

Có TK 911: Trị giá chỉ lợi nhuận bán hàng cùng cung ứng dịch vụ.

Kết đưa trị giá vốn của sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, nhà đất chi tiêu cùng các dịch vụ đang chào bán.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá vốn hàng bán

Có TK 632: Trị giá vốn sản phẩm chào bán.

Kết chuyển lệch giá hoạt động tài thiết yếu.

Hạch toán:

Nợ TK 515: Trị giá chỉ lợi nhuận vận động tài chính

Có TK 911: Trị giá lợi nhuận vận động tài bao gồm.

Kết đưa các khoản các khoản thu nhập khác.

Hạch toán:

Nợ TK 711: Trị giá chỉ khoản các khoản thu nhập khác

Có TK 911: Trị giá chỉ khoản thu nhập khác.

Kết đưa chi phí hoạt động tài thiết yếu.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chỉ ngân sách chuyển động tài chính

Có TK 635: Trị giá bán ngân sách chuyển động tài bao gồm.

Kết đưa các khoản chi phí không giống.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chỉ khoản chi phí khác

Có TK 811: Trị giá bán khoản chi phí khác.

Kết gửi ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty hiện nay hành.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp lớn hiện hành

Có TK 8211: Trị giá chỉ chi phí thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hiện nay hành.

Kế toán kết dịch số chênh lệch giữa số tạo ra bên Nợ cùng số tạo nên bên Có TK 8212 “Ngân sách thuế thu nhập cá nhân hoãn lại”.

Kế toán hạch tân oán 2 trường hợp:

– Trường hòa hợp TK 8212 tất cả số tạo ra bên Nợ to hơn số phát sinh bên Có, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá số chênh lệch

Có TK 8212: Trị giá bán số chênh lệch.

– Trường phù hợp TK 8212 có số phát sinh mặt Nợ bé dại hơn số phát sinh mặt Có, hạch toán:

Nợ TK 8212: Trị giá bán số chênh lệch

Có TK 911: Trị giá bán số chênh lệch .

Kết gửi ngân sách bán sản phẩm phát sinh trong kỳ.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chỉ chi phí buôn bán hàng

Có TK 641: Trị giá ngân sách bán hàng.

Kế tân oán kết gửi chi phí làm chủ công ty tạo nên vào kỳ.

Hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chi phí cai quản doanh nghiệp

Có TK 642: Trị giá ngân sách cai quản công ty.

Kết đưa tác dụng marketing vào kỳ.

Trường hợp đơn vị chức năng hạch tân oán phụ thuộc vào được phân cấp theo dõi hiệu quả sale vào kỳ nhưng không theo dõi mang lại lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân păn năn.

– Kế tân oán kết đưa lãi, hạch toán:

Nợ TK 911: Trị giá chỉ khoản lãi

Có TK 3368: Trị giá chỉ khoản lãi.

– Kế tân oán kết chuyển lỗ, hạch toán:

Nợ TK 3368: Trị giá bán khoản lỗ

Có TK 911: Trị giá bán khoản lỗ.

Xem thêm: Vé Máy Bay Giá Vé Máy Bay Từ Tphcm Đi Hà Nội Giá Rẻ, ThàNh Phố Hồ Chí Minh

Kết đưa tác dụng vận động sale trong kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế không phân phối.