Học tốt toán lớp 7 tập 1

I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Một

Phần Đại Số

Chương I. Số hữu tỉ. Số thực

§1.

Bạn đang xem: Học tốt toán lớp 7 tập 1

Tập hợp Q các số hữu tỉ
§2.Cộng, trừ số hữu tỉ
§3.Nhân, phân tách số hữu tỉ
§4.Giá trị hoàn hảo của một số trong những hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, phân chia số thập phân
§5.Lũy vượt của một số trong những hữu tỉ
§6.Lũy vượt của một vài hữu tỉ (tiếp)
§7.Tỉ lệ thức
§8.Tính hóa học của dãy tỉ số bằng nhau
§9.Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn
§10.Làm tròn số
§11.Số vô tỉ. Có mang về căn bậc hai
§12.Số thực
Ôn tập chương I: Số hữu tỉ – Số thực

Chương II. Hàm số và đồ thị

§1.Đại lượng tỷ lệ thuận
§2.Một số việc về đại lượng tỉ trọng thuận
§3.Đại lượng xác suất nghịch
§4.Một số vấn đề về đại lượng tỉ lệ nghịch
§5.Hàm số
§6.Mặt phẳng toạ độ
§7.Đồ thị hàm số (y = ax (a ≠ 0))
Ôn tập chương II: Hàm số với đồ thị

Phần Hình Học

Chương I. Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

§1.Hai góc đối đỉnh
§2.Hai con đường thẳng vuông góc
§3.Các góc tạo vì một con đường thẳng cắt hai đường thẳng
§4.Hai con đường thẳng tuy nhiên song
§5.Tiên đề Ơ-clit về đường thẳng tuy nhiên song
§6.Từ vuông góc đến tuy nhiên song
§7. Định lí
Ôn tập chương I: Đường thẳng vuông góc. Đường thẳng tuy nhiên song

Chương II. Tam giác

§1.Tổng ba góc của một tam giác
§2.Hai tam giác bởi nhau
§3.Trường hợp bằng nhau đầu tiên của tam giác cạnh – cạnh – cạnh (c.c.c)
§4.Trường hợp đều nhau thứ nhị của tam giác cạnh – góc – cạnh (c.g.c)
§5.Trường hợp đều bằng nhau thứ cha của tam giác góc – cạnh – góc (g.c.g)
§6.Tam giác cân
§7.Định lí Py-ta-go
§8.Các ngôi trường hợp đều nhau của tam giác vuông
§9.Thực hành ngoại trừ trời
Ôn tập chương II: Tam giác

II. Sách tham khảo – Sách giải Toán 7 tập 1

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 1 – Lê Nhứt

*

2. Tuyển chọn 405 bài bác tập Toán 7 – Nguyễn Đức Tấn

*

B. Sgk Toán 7 Tập Hai

I. Giải bài tập sgk Toán 7 Tập Hai

Phần Đại Số

Chương III. Thống kê

§1.Thu thập số liệu thống kê, tần số.
§2.Bảng “tần số” những giá trị của dấu hiệu
§3.Biểu đồ
§4.Số vừa đủ cộng
Ôn tập chương III: Thống kê

Chương IV. Biểu thức đại số

§1.Khái niệm về biểu thức đại số
§2.Giá trị của một biểu thức đại số
§3.Đơn thức
§4.Đơn thức đồng dạng
§5.Đa thức
§6.Cộng, trừ nhiều thức
§7.Đa thức một biến
§8.Cộng, trừ đa thức một biến
§9.Nghiệm của nhiều thức một biến
Ôn tập chương IV: Biểu thức đại số

Phần Hình Học

Chương III. Dục tình giữa những yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác

§1.Quan hệ giữa góc với cạnh đối lập trong một tam giác
§2.Quan hệ giữa con đường vuông góc và đường xiên, đường xiên với hình chiếu
§3.Quan hệ giữa tía cạnh của một tam giác bất đẳng thức tam giác
§4.Tính chất ba đường trung đường của tam giác
§5.Tính hóa học đường phân giác của một góc
§6.Tính chất tía đường phân giác của tam giác
§7.Tính chất đường trung trực của một quãng thẳng
§8.

Xem thêm: Link Xem Bóng Đá Trực Tuyến U23 Việt Nam Trên Facebook &Ndash; Linhkiengiasi

Tính chất ba đường trung trực của tam giác
§9.Tính chất tía đường cao của tam giác
Ôn tập chương III: quan hệ nam nữ giữa những yếu tố trong tam giác. Những đường đồng quy của tam giác

Bài tập Ôn cuối năm

Phần Đại số
Phần Hình học

II. Sách tìm hiểu thêm – Sách giải Toán 7 tập 2

1. Giải bài bác Tập Toán 7 Tập 2 – Lê Nhứt

*