Hướng Dẫn Lập Báo Cáo Kết Quả Kinh Doanh

Báo cáo tác dụng hoạt động cấp dưỡng sale của doanh nghiệp cho biết thêm trong kỳ công ty marketing tất cả hiệu quả không?

Bài viết tiếp sau đây, đội hình giảng viên trên lớp học tập kế toán thực tiễn tại Kế tân oán Lê Ánh đang giải đáp chi tiết các bạn phương pháp lập báo cáo hiệu quả vận động sản xuất sale theo thông bốn 200.


Bạn đang xem: Hướng dẫn lập báo cáo kết quả kinh doanh

*

Cách lập report tác dụng vận động sản xuất gớm doanh


1. Căn uống cđọng lập report hiệu quả hoạt động thêm vào khiếp doanh

- “Số năm nay” bên trên báo cáo họat rượu cồn marketing của năm ngoái để đưa vào “Số năm trước”

- Số liệu bên trên sổ kế toán thù tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết trong thời gian cần sử dụng cho các thông tin tài khoản tự loại 5 mang lại nhiều loại 9.


Xem thêm: Tải Video, Nhạc, Bài Hát Tom And Jerry Tales, Download Phim Hoạt Hình Tom Và Jerry

*

Báo cáo hiệu quả chuyển động thêm vào gớm doanh


2. Cách lập report tác dụng hoạt động cung cấp gớm doanh

Cột (3) “Thuyết minh”: số liệu chi tiết của tiêu chuẩn này vào Bản thuyết minc báo cáo tài thiết yếu nămCột (5) “Năm trước”: số liệu ghi sống cột 4 “năm nay” của từng tiêu chuẩn khớp ứng của báo cáo này năm trước hoặc theo số đang điều chỉnh trong trường phù hợp phạt hiển thị sai sót hiểm yếu của các năm ngoái bao gồm tác động đến kết quả marketing của công ty trong các năm trước nên điều chỉnh hồi tốCác tiêu chuẩn ghi cột (4) “năm nay” :

Chỉ tiêu

Mã số

Cách xác định

Doanh thu bán sản phẩm với cung câp dịch vụ

01

Tổng số gây ra bên Có của Tài khoản 511

+ Các khoản giảm trừ doanh thu

02

Số phát sinh mặt Nợ TK 511 đối ứng với bên Có TK 521, TK 333

+ Doanh thu thuần về bán hàng và hỗ trợ dịch vụ

10

Số tạo ra bên Nợ của TK 511 đối ứng với mặt Có của TK 911

hoặc Mã số 10 = Mã số 01 – mã số 02

+ Giá vốn phân phối hàng

11

Tổng số phát sinh mặt gồm của TK 632 đối ứng với bên Nợ của TK 911 

Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ

20

Mã số 20 = Mã số 10 – mã số 11

+ Doanh thu hoạt động tài chính

21

Tổng số gây ra bên Nợ của TK 515 đối ứng với bên Có TK 911

Ngân sách tài chính

22

Tổng số phát sinh bên Có TK 635 đối ứng cùng với bên Nợ TK 911

túi tiền lãi vay

23

Cnạp năng lượng cứ đọng vào sổ kế toán cụ thể TK 635, phần chi phí lãi vay vào kỳ

giá thành làm chủ kinh doanh

24

Tổng số gây ra mặt Có TK 642 đối ứng cùng với bên Nợ của TK 911

+Lợi nhuận thuần trường đoản cú vận động gớm doanh

30

Mã số 30 = đôi mươi + (21 - 22) - (24 + 25)

Nếu kết quả lỗ thì ghi vào ngoặc solo (…)

+ Thu nhập khác

31

Tổng số phát sinh bên Nợ của Tài khoản 711 đối ứng cùng với mặt Có của TK 911

+ túi tiền khác

32

Tổng số gây ra mặt Có của TK 811 đối ứng cùng với mặt Nợ của TK 911

+ Lợi nhuận khác

40

MS40 = MS 31 – MS 32

+ Tổng lợi nhuận kế tân oán trước thuế

50

Mã số 50 = mã số 30 + mã số 40

+ Ngân sách chi tiêu thuế các khoản thu nhập công ty hiện hành

51

Tổng số tạo nên mặt Có TK 8211 đối ứng cùng với bên Nợ Tk 911

hoặc Tổng số gây ra mặt Nợ TK 8211 đối ứng với bên Có TK 911

+ giá cả thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại

52

Tổng số tạo ra bên Có TK 8212 đối ứng với mặt Nợ Tk 911

hoặc Tổng số tạo ra bên Nợ TK 8212 đối ứng với bên Có TK 911

+ Lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

60

Mã số 60 = mã số 50 – Mã số 51 – Mã số 52

Lãi cơ bạn dạng trên cổ phiếu

70

 

*

Lãi suy bớt bên trên cổ phiếu

71

 

*

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên đào tạo và huấn luyện các khóa học kế toán thù thực hành với làm các dịch vụ kế toán thù thuế trọn gói cực tốt thị trường

 (Được huấn luyện cùng tiến hành vị 100% các kế toán thù trưởng tự 13 năm mang đến 20 năm khiếp nghiệm)