Hướng dẫn xác định kết quả kinh doanh

Cach hạch toán Tài khoản 911 – Xác định hiệu quả chuyển động kinh doanh: Dùng đểkhẳng định cùng phản ảnh công dụng hoạt động marketing và những vận động khác của công ty trong một kỳ kế tân oán năm.

Bạn đang xem: Hướng dẫn xác định kết quả kinh doanh

1. Nguyên tắc kế toán a) Tài khoản này dùng làm xác minh cùng phản ảnh hiệu quả vận động sale và các hoạt động không giống của chúng ta vào một kỳ kế tân oán năm. Kết quả vận động sale của khách hàng gồm những: Kết trái vận động cấp dưỡng, marketing, công dụng hoạt động tài chủ yếu với kết quả vận động không giống.
*

- Kết quả chuyển động cấp dưỡng, sale là số chênh lệch giữa lệch giá thuần với trị giá chỉ vốn hàng bán (có cả sản phẩm, hàng hóa, nhà đất đầu tư cùng dịch vụ, túi tiền thêm vào của sản phẩm xây lắp, ngân sách liên quan cho hoạt động sale bất động sản chi tiêu, như: ngân sách khấu hao, chi phí sửa chữa, upgrade, ngân sách dịch vụ cho thuê vận động, chi phí thanh hao lý, nhượng chào bán bất động sản đầu tư), chi phí bán hàng cùng ngân sách quản lý công ty.- Kết quả vận động tài chính là số chênh lệch thân thu nhập của chuyển động tài chủ yếu và chi phí hoạt động tài bao gồm.- Kết trái vận động khác là số chênh lệch giữa những khoản thu nhập cá nhân không giống cùng các khoản chi phí khác cùng chi phí thuế các khoản thu nhập công ty. b) Tài khoản này yêu cầu đề đạt rất đầy đủ, chính xác kết quả vận động kinh doanh của kỳ kế toán. Kết trái vận động sale bắt buộc được hạch tân oán cụ thể theo từng nhiều loại chuyển động (chuyển động phân phối, chế biến, vận động kinh doanh tmùi hương mại, dịch vụ, vận động tài chính...). Trong từng loại hoạt động kinh doanh hoàn toàn có thể đề xuất hạch toán cụ thể mang đến từng các loại thành phầm, từng ngành hàng, từng mô hình dịch vụ. c) Các khoản doanh thu với thu nhập cá nhân được kết đưa vào tài khoản này là số doanh thu thuần với thu nhập thuần.2. Kết cấu cùng văn bản đề đạt của thông tin tài khoản 911 - Xác định hiệu quả kinh doanhBên Nợ:- Trị giá chỉ vốn của thành phầm, sản phẩm & hàng hóa, BDS đầu tư và các dịch vụ vẫn bán;- Ngân sách chi tiêu chuyển động tài thiết yếu, chi phí thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp cùng chi phí khác;- Chi tiêu bán sản phẩm và ngân sách quản lý doanh nghiệp;- Kết gửi lãi.Bên Có:- Doanh thu thuần về số thành phầm, hàng hóa, bất động sản đầu tư và các dịch vụ vẫn bán trong kỳ;- Doanh thu chuyển động tài bao gồm, những khoản thu nhập không giống cùng khoản ghi sút chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp;- Kết gửi lỗ.Tài khoản 911 không tồn tại số dư vào cuối kỳ.

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Hiện Mật Khẩu Facebook Trên Điện Thoại, Máy Tính

3. Pmùi hương pháp kế toán một số trong những giao dịch thanh toán kinh tế tài chính công ty yếua) Cuối kỳ kế toán, triển khai vấn đề kết dịch số lợi nhuận bán hàng thuần vào thông tin tài khoản Xác định tác dụng sale, ghi:Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung ứng hình thức Có TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh.b) Kết đưa trị giá chỉ vốn của sản phẩm, sản phẩm & hàng hóa, hình thức đã tiêu trúc vào kỳ, chi phí tương quan mang đến hoạt động kinh doanh bất động sản đầu tư chi tiêu, nhỏng ngân sách khấu hao, chi phí thay thế, upgrade, ngân sách cho thuê vận động, chi phí tkhô cứng lý nhượng cung cấp BDS đầu tư chi tiêu, ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng kinh doanh Có TK 632 - Giá vốn hàng phân phối.c) Cuối kỳ kế tân oán, kết chuyển doanh thu vận động tài thiết yếu và những khoản các khoản thu nhập không giống, ghi:Nợ TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chínhNợ TK 711 - Thu nhập khác Có TK 911 - Xác định tác dụng marketing.d) Cuối kỳ kế toán thù, kết chuyển ngân sách vận động tài bao gồm cùng những khoản ngân sách không giống, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả marketing Có TK 635 - túi tiền tài chủ yếu Có TK 811 - giá thành không giống.đ) Cuối kỳ kế toán thù, kết gửi ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành, ghi:Nợ TK 911 - Xác định kết quả sale Có TK 8211 - Ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.e) Cuối kỳ kế toán thù, kết nhảy số chênh lệch giữa số tạo nên bên Nợ và số tạo ra bên Có TK 8212 “Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập hoãn lại”:- Nếu TK 8212 tất cả số tạo nên bên Nợ lớn hơn số phát sinh bên Có, thì số chênh lệch, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng marketing Có TK 8212 - giá thành thuế các khoản thu nhập hoãn lại.- Nếu số phát sinh Nợ TK 8212 nhỏ dại hơn số tạo ra Có TK 8212, kế tân oán kết dịch số chênh lệch, ghi:Nợ TK 8212 - Ngân sách chi tiêu thuế thu nhập công ty hoãn lại Có TK 911 - Xác định kết quả marketing.g) Cuối kỳ kế toán thù, kết đưa chi phí bán hàng gây ra vào kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định hiệu quả marketing Có TK 641 - giá cả bán hàng.h) Cuối kỳ kế toán, kết đưa ngân sách thống trị công ty lớn gây ra trong kỳ, ghi:Nợ TK 911 - Xác định công dụng marketing Có TK 642 - Ngân sách chi tiêu thống trị doanh nghiệp.i) Kết chuyển tác dụng chuyển động marketing trong kỳ vào lợi tức đầu tư sau thuế chưa phân phối:- Kết gửi lãi, ghi:Nợ TK 911 - Xác định tác dụng marketing Có TK 421 - Lợi nhuận sau thuế không phân păn năn.- Kết đưa lỗ, ghi:Nợ TK 421 - Lợi nhuận sau thuế chưa phân pân hận Có TK 911 - Xác định hiệu quả marketing.k) Định kỳ, đơn vị hạch toán nhờ vào được phân cấp cho theo dõi kết quả sale trong kỳ nhưng mà không áp theo dõi cho ROI sau thuế chưa phân phối hận thực hiện kết gửi hiệu quả marketing vào kỳ lên đơn vị cung cấp trên:- Kết đưa lãi, ghi:Nợ TK 911- Xác định công dụng kinh doanh Có TK 336 - Phải trả nội bộ.- Kết đưa lỗ, ghi:Nợ TK 336 - Phải trả nội cỗ Có TK 911 - Xác định công dụng sale.