KẾ TOÁN DT, CF, XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH CÔNG TY VIỄN THÔNG, ĐIỆN …

Trong quá trình làm cho kế toán thù tổng vừa lòng, bài toán lập report kết quả vận động cung ứng kinh doanh là buộc phải. Nếu kế toán thù không có ánh nhìn tổng quát cùng đúng chuẩn về quy trình lập report với xác minh tác dụng marketing thì vẫn dẫn cho không đúng sót cực kỳ nghiêm trọng.

Bạn đang xem: Kế toán dt, cf, xác định kết quả kinh doanh công ty viễn thông, điện …

*
Mô hình xác định kết quả kinh doanh vào doanh nghiệp

1. Quy trình xác minh công dụng sale vào doanh nghiệp

Để chúng ta dễ dàng tưởng tượng ra quy trình khẳng định hiệu quả sale trong doanh nghiệp; Kế tân oán Việt Hưng xin trình diễn tiến trình này bên dưới dạng quy mô.

Kết gửi nhằm mục đích mục đích đẩy những TK đầu 5 ,6, 7, 8, 9 không thể số dư đúng thật vẻ ngoài của kế toán

a) Kết chuyển các khoản sút trừ lợi nhuận (vày để làm sút lợi nhuận đi)

Vì lúc gây ra những khoản CKTM, HBBTL, GGHB kế tân oán vẫn ghi Nợ TK 5211, 5212, 5213 nhằm ghi giảm lợi nhuận, vào cuối kỳ nhằm kết chuyển mang đến tài khoản đầu 5 không còn số dư vào cuối kỳ kế tân oán cần định khoản

Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 5211, 5212, 5213: Các khoản bớt trừ doanh thu

b) Kết gửi doanh thu bán hàng cùng cung cấp dịch vụ

Nợ TK 511: Doanh thu bán sản phẩm cùng cung ứng dịch vụ

Có TK 911: Xác định kq tởm doanh

c) Kết chuyển lệch giá vận động tài bao gồm.

Nợ TK 515: Doanh thu vận động tài chính

Có TK 911: Xác định kq tởm doanh

d) Kết chuyển thu nhập khác

Nợ TK 711 : Thu nhập khác

Có TK 911: Xác định kết quả khiếp doanh

e) Kết chuyển giá bán vốn sản phẩm bán

Nợ TK 911: Xác định công dụng tởm doanh

Có TK 632: Giá vốn hàng bán

f) Kết gửi chi phí cai quản doanh nghiệp

Nợ TK 911 : Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 6422: Chi tiêu thống trị doanh nghiệp (theo QĐ 48)

Có TK 642 (6421, 6422,…): túi tiền làm chủ công ty lớn (theo TT 200)

g) Kết đưa ngân sách tài chính

Nợ TK 911 : Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 635 : Ngân sách chi tiêu tài chính

h) Kết gửi ngân sách khác

Nợ TK 911 : Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 811: giá cả khác

i) Kết gửi ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp

Nợ TK 911: Xác định kết quả khiếp doanh

Có TK 821: Chi tiêu thuế thu nhập doanh nghiệp

k1) Nếu lỗ kế tân oán định khoản

Nợ TK 421: Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911: Xác định hiệu quả tởm doanh

k2) Nếu lãi kế tân oán định khoản.

Nợ TK 911: Xác định kết quả gớm doanh

Có TK 421: Lợi nhuận không phân phối

2. lấy một ví dụ ví dụ mang đến vấn đề kết chuyển

*

2.1. Câu hỏi

Tháng 06/2015 tại chúng tôi Tân Long hạch toán thù hàng tồn kho theo phương pháp kê khai liên tục, tính thuế GTGT theo cách thức khấu trừ có tài liệu như sau. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng chế độ kế toán theo Thông tứ 200/2014/TT-BTC

1. Bán 1 lô sản phẩm A trị giá 100.000.000đ, thuế suất thuế GTGT đẩy ra là 10% mang đến shop Hoàng Anh, không thu được chi phí của khách hàng. Giá vốn bán hàng là: 80.000.000đ

2. Bán 1 lô hàng B có trị giá cả là 18.000.000đ, thuế GTGT xuất kho là 10%, Chưa thu được tiền của người tiêu dùng. Giá vốn là 15.000.000đ.

3. công ty chúng tôi Hoàng Anh phân phát hiện tại một nửa số sản phẩm trên bị lỗi đề nghị đang trả lại một nửa giá trị lô sản phẩm sẽ sở hữu ngơi nghỉ nhiệm vụ 1(Biết rằng khi mua là một sản phẩm tất cả cùng giá trị).

4. Ngân sách chi tiêu tiền lương đề nghị trả được cho cán bộ nhân viên mon 01/2013 là: đôi mươi.000.000đ.

5. giá thành tiếp khách tạo ra theo hóa solo số 0000245. Có số tiền không bao gồm thuế 1.500.000đ. thuế GTGT 10%, vẫn thanh khô toán thù bởi chi phí khía cạnh.

6. Thanh khô lý ô tô có ngulặng giá là một.2 tỷ. Thời gian khấu hao là 6 năm. Đã áp dụng được 3 năm. Giá thanh hao lý không VAT là 500 triệu. ( thuế GTGT 10%). Khách mặt hàng chưa tkhô giòn toán. Ngân sách chi tiêu tkhô hanh lý 5.000.000 đ vẫn thanh khô tân oán bằng chi phí mặt

7. Ngân sách lãi vay mượn vào tháng 6/năm ngoái là 55.000 đ

8. Lãi chi phí gửi ngân hàng 6/năm ngoái : 38.000 đ

Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ tài chính tạo ra trên, kết đưa với tính lãi lỗ.

*

2.2. Trả lời

Bước 1: Định khoản những nhiệm vụ tạo nên vào kỳ

Nghiệp vụ 1:

Phản ánh doanh thu chào bán hàng

Nợ TK 131: 110.000.000

Có TK 5111: 100.000.000

Có TK 3331: 10.000.000

Phản ánh giá chỉ vốn buôn bán hàng

Nợ TK 632: 80.000.000

Có TK 1561: 80.000.000

Nghiệp vụ 2:

a. Phản ánh lợi nhuận cung cấp hàng

Nợ TK 131: 19.800.000

Có TK 5111: 18.000.000

Có TK 3331: 1.800.000

b. Phản ánh giá vốn chào bán hàng

Nợ TK 632: 15.000.000

Có TK 1561: 15.000.000

Nghiệp vụ 3:

Phản ánh cây viết toán mặt hàng buôn bán bị trả lại

Phản ánh lợi nhuận hàng cung cấp bị trả lại

Nợ TK 5212: 50.000.000

Nợ TK 3331: 5.000.000

Có TK 131: 55.000.000

Phản ánh giá bán vốn giảm 1/2

Nợ TK 1561: 40.000.000

Có TK 632: 40.000.000

Nghiệp vụ 4:

Tiền lương đề nghị trả cho cán cỗ nhân viên

Nợ TK 6421: đôi mươi.000.000

Có TK 334: trăng tròn.000.000

Nghiệp vụ 5:

giá thành tiếp khách hàng tính vào ngân sách thích hợp lý

Nợ TK 6427: 1.500.000

Nợ TK 1331: 150.000

Có TK 111: 1.650.000

Nghiệp vụ 6:

Ghi giảm TSCĐ:

Nợ TK 214 : 600.000.000

Nợ TK 811: 600.000.000

Có TK 211 : 1.200.000.000

Thanh khô lý TSCĐ:

Nợ 131: 550.000.000

Có TK 711 : 500.000.000

Có TK 331 : 50.000.000

CPhường thanh khô lý:

Nợ TK 811 : 5.000.000

Có TK 111 : 5.000.000

Nghiệp vụ 7:

giá cả tài chính

Nợ TK 635: 55.000

Có TK 112: 55.000

Nghiệp vụ 8:

Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 112: 38.000

Có TK 515: 38.00

*

Cách 2. Cuối kỳ kết chuyển

a. Kết đưa những khoản giảm trừ doanh thu:

Nợ TK 5111: 50.000.000

Có TK 5212: 50.000.000

b. Kết đưa doanh thu cung cấp hàng

Lấy phân phát sinh gồm TK 511 – Phát sinh nợ TK 511 =(100.000.000+18.000.000) – 50.000.000 = 68.000.000. Đây là lợi nhuận thật sự tạo ra nên kết chuyển.

Nợ TK 511 : 68.000.000

Có TK 911: 68.000.000

c. Kết đưa giá chỉ vốn hàng chào bán.

Xem thêm: Điểm Chuẩn Đại Học Luật Tp Hcm 2015 Và 2016 (Tham Khảo), Trường Đại Học Luật Tp

Nợ TK 911: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

Có TK 632: 55.000.000 ( 80.000.000 +15.000.000 – 40.000.000)

d. Kết đưa chi phí thống trị doanh nghiệp.

Nợ TK 911: 21.500.000

Có TK 642: 21.500.000

e. Kết gửi thu nhập khác

Nợ TK 711: 500.000.000

Có TK 911: 500.000.000

f. Kết chuyển ngân sách khác

Nợ TK 911: 605.000.000

Có TK 811: 605.000.000

g. Kết gửi lợi nhuận hoạt động tài chính

Nợ TK 515: 38.000

Có TK 911: 38.000

h. Kết đưa chi phí hoạt động tài chính

Nợ TK 911: 55.000

Có TK 635: 55.000

68.000.000+38.000+500.000.000-21.500.000-55.000.000-55.000-5.000.000-600.000.000 = – 113.517.000