KẾT CHUYỂN KẾT QUẢ KINH DOANH

1. Nội dung
Cho phép lập triệu chứng từ kết gửi thời điểm cuối kỳ để xác định công dụng chuyển động thêm vào kinh doanh như: kết gửi doanh thu, kết chuyển chi phí và kết chuyển lãi lỗ. 

2. Định khoản
1. Kết chuyển lãi chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 413 Chênh lệch tỷ giá bán hối đoái

Có TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

2. Kết chuyển lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái:

Nợ TK 635 Ngân sách chi tiêu tài chính

Có TK 413 Chênh lệch tỷ giá hối đoái

3. Kết chuyển các khoản giảm trừ doanh thu (TT200):

Nợ TK 511 Doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ

Có TK 521 Các khoản sút trừ doanh thu

4. Cuối kỳ kết chuyển lệch giá bán sản phẩm, lợi nhuận hoạt động tài chủ yếu cùng các khoản thu nhập khác:

Nợ TK 511 Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Nợ TK 515 Doanh thu hoạt động tài chính

Nợ TK 711 Thu nhập khác

Có TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

5. Cuối kỳ kết chuyển giá vốn sản phẩm & hàng hóa, ngân sách tài bao gồm, ngân sách không giống, ngân sách bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 Giá vốn sản phẩm bán

Có TK 635 Ngân sách tài chính

Có TK 811 túi tiền khác

Có TK 641 Ngân sách chào bán hàng

Có TK 642 Ngân sách chi tiêu quản lý doanh nghiệpCó TK 6421, 6422 (Ngân sách chi tiêu bán sản phẩm, chi phí thống trị doanh nghiệp lớn TT133)

6. Cuối kỳ kết chuyển ngân sách thuế thu nhập doanh nghiệp:

Nợ TK 911 Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 821 túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp

7. Kết chuyển kết quả hoạt động marketing trong kỳ

Nếu lãi:

Nợ TK 911 Xác định kết quả ghê doanh

Có TK 421 Lợi nhuận chưa phân phối

Nếu lỗ:

Nợ 421 Lợi nhuận không phân phối

Có TK 911 Xác định kết quả marketing

3. Hướng dẫn bên trên phần mềm
Cách 1: Knhị báo những cặp thông tin tài khoản kết chuyển cuối kỳ
Vào Danh mụcTài khoảnTài khoản kết chuyển, chọn công dụng Thêm.

Bạn đang xem: Kết chuyển kết quả kinh doanh

*

Khai báo cặp tài khoản kết chuyển, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Hệ thống sẽ xây dừng sẵn khối hệ thống những cặp tài khoản kết chuyển, kế toánrất có thể knhị báo bổ sung hoặc sửa thay đổi những cặp thông tin tài khoản kết gửi sẽ tất cả tương xứng với hưởng thụ quản lý của chúng ta.

Cách 2: Thực hiện tại kết đưa lãi lỗ kinh doanh cuối kỳ
Vào phân hệ Tổng hợptab Chứng từ nhiệm vụ khác, lựa chọn công dụng ThêmKết đưa lãi lỗ.

Xem thêm: Lịch Thi Đấu Vòng Chung Kết U23 Châu Á 2018, Lịch Thi Đấu Vck U23 Châu Á 2018

*

Hệ thống tự động hóa tổng thích hợp số tiền tương ứng với từng cặp thông tin tài khoản cần kết đưa.Nhấn Cất nhằm lưu giữ lên tiếng bệnh từ bỏ kết đưa.