Kết Chuyển Xác Định Kết Quả Kinh Doanh

Kết quả khiếp doanh là vấn đề kết quả gớm doanh của khách hàng trong một chu kỳ hoạt động sale của doanh nghiêp Việc sale mang lại đọc trái hay là không hiệu quả, dưới đây baocantho.net AS xin share một số trong những hạch tân oán xác định kết quả tởm doanh trong một chu kỳ luân hồi sale của bạn

1.

Bạn đang xem: Kết chuyển xác định kết quả kinh doanh

Cuối kỳ công ty kết gửi doanh thu thuần vào xác định kết quả gớm doanh

Nợ TK 511 (Doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm và dịch vụ)

Nợ TK 512 (Doanh thu bán hàng hóa, thành phđộ ẩm với hình thức nội bộ)

Có TK 911 (tổng doanh thu bán hàng hóa, thành phđộ ẩm và dịch vụ)

2. Cuối kỳ công ty lớn kết chuyển giá bán vốn bán sản phẩm hóa, thành phẩm cùng các dịch vụ vào xác minh hiệu quả ghê doanh.

Nợ TK 911 (tổng giá vốn)

Có TK 632 (tổng giá vốn)

3. Cuối kỳ doanh nghiệp lớn kết gửi lợi nhuận chuyển động tài chủ yếu cùng doanh thu khác vào xác minh kết quả kinh doanh.

Nợ TK 515 ( tổng lợi nhuận chuyển động tài chính)

Nợ TK 711 (tổng lợi nhuận khác)

Có TK 911 ( tổng lợi nhuận hoạt động tài chínhcùng doanh thu khác)

4. Cuối kỳ công ty kết gửi ngân sách vận động tài bao gồm với những khoản ngân sách không giống vào khẳng định kết quả tởm doanh.

Nợ TK 911 ( tổng chi phí tài chínhvà ngân sách khác)

Có TK 635 ( tổng ngân sách tài chính)

Có TK 811 (tổng ngân sách khác)

5. Doanh nghiệp kết đưa ngân sách thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp lớn.

Nợ TK 911 ( tổng chi phí tài chính)

Có TK 8211 (chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp)

6. Doanh nghiệp kết đưa ngân sách thuế thu nhập cá nhân công ty lớn hoãn lại vào xác minh công dụng kinh doanh.

+ Nếu bên Nợ to hơn mặt Có (8212):

Nợ TK 911 (chi phí thuế thu nhập cá nhân hoãn lại)

Có TK 8212 (chi phí thuế thu nhập hoãn lại)

+ Nếu bên Nợ nhỏ tuổi hơn mặt Có (8212)

Nợ TK 8212 (chi phí thuế thu nhập công ty lớn hoãn lại)

Có TK 911 (ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại).

7. Doanh nghiệp kết chuyển ngân sách bán sản phẩm.

Nợ TK 911 ( ngân sách cung cấp hàng)

Có TK 641 ( chi phí buôn bán hàng)

8. Doanh nghiệp kết chuyển chi phí làm chủ doanh nghiệp.

Xem thêm: Cách Hack Mật Khẩu Wifi Trên Máy Tính Laptop, 1 Phút Để Hack Wifi Cho Laptop

Nợ TK 911 (ngân sách làm chủ doanh nghiệp)

Có TK 642 (ngân sách quản lý doanh nghiệp)

9. Xác định tác dụng gớm doanh

+ Nếu mặt nợ 911 nhỏ dại hơn tất cả 911

Nợ TK 911 (bao gồm 911 trừ nợ 911)

Có TK 421 (có 911 trừ nợ 911)

+ Nếu mặt nợ 911 to hơn mặt gồm 911

Nợ 421 ( nợ 911 trừ tất cả 911)

Có 911 ( nợ 911 trừ bao gồm 911)

Tin học baocantho.net- baocantho.net ACCOUNTING SERVICES chúc chúng ta thành công xuất sắc.

quý khách hàng mong muốn học khóa đào tạo và huấn luyện kế toán doanh nghiệp thời gian ngắn (đào tạo nghề kế toán thù cho người chưa chắc chắn về kế toán) hoặckhóa đào tạo kế toán thực hành trên giấy tờ thực tiễn xin vui mắt nhấp vào thương hiệu khóa học bên dưới để thấy bỏ ra tiết: