Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm cùng học thuyết” kỹ thuật của C.Mác, Ph.Ăngghen với sự cải cách và phát triển của V.I.Lênin; là việc kế vượt và cải cách và phát triển những quý hiếm của lịch sử tư tưởng nhân loại, trên cơ sở trong thực tế của thời đại.

Bạn đang xem: Nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa mác lênin


Có lẽ so với mỗi sv Những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác Lê nin đã hết quá lạ lẫm và trở thành trong số những môn học khó “nuốt” nhất. Bởi vì vậy, việc mày mò Những nguyên lý cơ bản của công ty nghĩa Mác lê nin 2 đã vô cùng quan trọng để giúp sinh viên có sự sẵn sàng và học kết quả hơn.

Chủ nghĩa Mác-Lênin là gì?

Chủ nghĩa Mác – Lênin “là khối hệ thống quan điểm cùng học thuyết” kỹ thuật của C.Mác, Ph.Ăngghen và sự phát triển của V.I.Lênin; là sự kế thừa và cải cách và phát triển những quý hiếm của lịch sử tư tưởng nhân loại, bên trên cơ sở thực tế của thời đại; là khoa học về sự việc nghiệp giải phóng thống trị vô sản, giải phóng quần chúng. # lao hễ và giải phóng nhỏ người; là thế giới quan và phương thức luận thịnh hành của thừa nhận thức khoa học.

Chủ nghĩa Mác-Lênin bao hàm hệ thống tri thức nhiều chủng loại về những lĩnh vực, nhưng trong những số đó có ba bộ phận lý luận cơ phiên bản cấu thành nhà nghĩa Mác-Lênin là triết học, kinh tế chính trị học và chủ nghĩa buôn bản hội khoa học.

*

Những nguyên tắc cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác Lê nin 2

Ngoài 1 chương mở đầu nhằm trình làng khái lược về nhà nghĩa Mác-Lênin và một trong những vấn đề phổ biến của môn học. Căn cứ vào phương châm môn học, ngôn từ chương trình Những nguyên tắc cơ bản của công ty nghĩa mác lê nin được kết cấu thành 3 phần, gồm 9 chương:

+ Phần đầu tiên có 3 chương khái quát những câu chữ cơ bạn dạng về nhân loại quan và cách thức luận của nhà nghĩa Mác – Lênin;

+ Phần lắp thêm hai có 3 chương trình diễn ba nội dung trọng tâm thuộc học tập thuyết tài chính của công ty nghĩa Mác – Lênin về cách thức sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa;

+ Phần thứ ba có 3 chương, trong số ấy có 2 chương bao gồm những văn bản cơ bản thuộc giải thích của công ty nghĩa Mác – Lênin về nhà nghĩa làng mạc hội với 1 chương bao gồm chủ nghĩa buôn bản hội hiện thực với triển vọng.

Theo đó, Những nguyên lý cơ bạn dạng của công ty nghĩa Mác lê nin 2 sẽ bao gồm cả phần 2 và phần 3 ( tổng cộng 6 chương).

Chương trình môn học tập những nguyên tắc cơ phiên bản của công ty nghĩa Mác Lênin 2

Nội dung lịch trình môn học tập được ban hành theo đưa ra quyết định số 52 /2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 mon 9 năm 2008 của cục trưởng Bộ giáo dục đào tạo và Đào tạo, ví dụ như sau:

Phần thứ hai

HỌC THUYẾT kinh TẾ CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ PHƯƠNG THỨC SẢN XUẤT TƯ BẢN CHỦ NGHĨA

“Sau khi nhận thấy rằng chế độ kinh tế là các đại lý trên đó phong cách thiết kế thượng tầng bao gồm trị được thi công lên thì Mác chăm chú nhiều nhất đến sự việc nghiên cứu chính sách kinh tế ấy. Tác phẩm chủ yếu của Mác là cỗ “Tư bản” được nói riêng để nghiên cứu chính sách kinh tế của xóm hội hiện tại đại, nghĩa là làng hội tư bạn dạng chủ nghĩa.” (V.I. Lênin: Toàn tập, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tập 23, tr.54)

Học thuyết kinh tế của Mác là “nội dung chủ yếu của công ty nghĩa Mác” (V.I Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.60); là kết quả vận dụng quả đât quan duy đồ và phương pháp luận biện chứng duy đồ vật vào vượt trình phân tích phương thức phân phối tư bản chủ nghĩa. Cỗ Tư phiên bản chính là công trình khoa học béo phệ nhất của C.Mác. “Mục đích ở đầu cuối của bộ sách này là phát hiện ra quy luật kinh tế tài chính của sự chuyên chở của thôn hội hiện nay đại”, tức thị của làng mạc hội tư bạn dạng chủ nghĩa, của xóm hội tư sản. Nghiên cứu sự phạt sinh, cách tân và phát triển và suy tàn của những quan hệ cung ứng của một thôn hội cố định trong định kỳ sử, đó là ngôn từ của học tập thuyết tài chính của Mác” (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.72) mà giữa trung tâm của nó là học thuyết quý hiếm và học thuyết quý giá thặng dư.

Học thuyết kinh tế của chủ nghĩa Mác-Lênin về cách thức sản xuất tư bản chủ nghĩa ko chỉ bao gồm học thuyết của C.Mác về quý giá và quý hiếm thặng dư nhưng còn bao gồm học thuyết kinh tế tài chính của V.I Lênin về chủ nghĩa tư bản độc quyền và chủ nghĩa tư phiên bản độc quyền nhà nước.

Nội dung ba học thuyết này bao hàm những nguyên lý cơ bạn dạng nhất của công ty nghĩa Mác-Lênin về cách thức sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa.

Chương IV.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TR­ƯNG VÀ ­ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện thành lập và hoạt động của cấp dưỡng hàng hoá

a) Phân công tích động thôn hội

b) chế độ tư hữu về bốn liệu tiếp tế hay đặc thù tư nhân của quy trình lao động

2. Đặc trưng và ưu vậy của chế tạo hàng hoá

a) Đặc trưng của sản xuất hàng hoá

b) Ưu nạm của cung cấp hàng hoá

II. HÀNG HOÁ

1. Mặt hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá

a) định nghĩa hàng hoá

b) nhì thuộc tính của sản phẩm hoá

– giá chỉ trị thực hiện của mặt hàng hoá

– quý giá của sản phẩm hoá

c) quan hệ giữa nhì thuộc tính của hàng hóa

2. đặc thù hai phương diện của lao động chế tạo hàng hoá

a) Lao động nạm thể

b) Lao động trừu tượng

3. Lượng cực hiếm hàng hoá và các nhân tố tác động đến lượng quý giá hàng hoá

a) Thước đo lượng quý hiếm hàng hoá

– thời hạn lao rượu cồn cá biệt

– thời gian lao đụng xã hội phải thiết

b) các nhân tố tác động đến lượng cực hiếm hàng hoá

– Năng suất lao động

– cường độ lao động

– nút độ phức hợp của lao động

III. TIỀN TỆ

1. Lịch sử hào hùng phát triển của hình thái quý giá và bản chất của tiền tệ

a) lịch sử dân tộc phát triển của hình thái giá trị

b) bản chất của tiền tệ

2. Chức năng của tiền tệ

a) Thước đo giá chỉ trị

b) phương tiện lưu thông

c) phương tiện đi lại thanh toán

d) phương tiện đi lại cất trữ

e) tiền tệ chũm giới

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ

1. Ngôn từ của quy dụng cụ giá trị

– yêu thương cầu đối với sản xuất

– yêu thương cầu đối với lưu thông

2. Tác động của quy hiện tượng giá trị

– Điều tiết phân phối và lưu thông hàng hoá

– Kích thích cách tân kỹ thuật, hợp lý và phải chăng hoá sản xuất nhằm mục tiêu tăng năng suất lao động

– triển khai sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa fan lao hễ thành kẻ giàu fan nghèo.

Chương V.

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ BẢN

1. Cách làm chung của bốn bản

2. Xích míc của phương pháp chung của tứ bản

3. Sản phẩm & hàng hóa sức lao động và chi phí công trong nhà nghĩa tư bản

a) hàng hóa sức lao động

– Điều kiện làm cho sức lao động vươn lên là hàng hóa

– nhị thuộc tính của hàng hóa sức lao động

b) tiền công trong chủ nghĩa bốn bản

– thực chất của tiền công trong chủ nghĩa tứ bản

– Hai hiệ tượng cơ bản của tiền công trong chủ nghĩa tư bản

– Tiền công danh sự nghiệp nghĩa cùng tiền công thực tế.

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất định giá trị áp dụng và quy trình sản xuất ra quý hiếm thặng dư

a) quy trình sản xuất trả giá trị sử dụng trong chủ nghĩa tứ bản

b) quy trình sản xuất ra quý hiếm thặng dư

2. Khái niệm tư bản, tư phiên bản bất trở nên và tư bản khả biến

a) Khái niệm bốn bản

b) Tư bản bất đổi mới và tư bản khả biến

3. Tuần hoàn và chu chuyển của tứ bản. Tư phiên bản cố định cùng tư phiên bản lưu động

a) Tuần trả của tư bản

b) Chu đưa của tứ bản

c) Tư bạn dạng cố định và tư bản lưu động

4. Tỷ suất cực hiếm thặng dư và khối lượng giá trị thặng dư

a) Tỷ suất giá trị thặng dư

b) khối lượng giá trị thặng dư

5. Hai phương thức sản xuất ra cực hiếm thặng dư và quý hiếm thặng dư khôn cùng ngạch

a) tiếp tế ra quý giá thặng dư hay đối

b) thêm vào ra quý hiếm thặng dư tương đối

c) cực hiếm thặng dư vô cùng ngạch

6. Thêm vào ra quý hiếm thặng dư – quy công cụ kinh tế tuyệt vời và hoàn hảo nhất của nhà nghĩa tứ bản

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ THÀNH TƯ BẢN – TÍCH LŨY TƯ BẢN

1. Thực tế và hộp động cơ của tích lũy bốn bản

2. Tụ tập và triệu tập tư bản

3. Cấu trúc hữu cơ của bốn bản

IV. CÁC HÌNH THÁI BIỂU HIỆN CỦA TƯ BẢN VÀ GIÁ TRỊ THẶNG DƯ

1. Túi tiền sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa. Lợi nhuận cùng tỷ suất lợi nhuận

a) giá thành sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa

b) Lợi nhuận và tỷ suất lợi nhuận

– Lợi nhuận

– Tỷ suất lợi nhuận và những nhân tố hình ảnh hư­ởng tới tỷ suất lợi nhuận

2. Lợi nhuận bình quân và chi tiêu sản xuất

a) tuyên chiến đối đầu nội cỗ ngành cùng sự hiện ra giá trị thị tr­ường.

b) đối đầu giữa các ngành cùng sự có mặt lợi nhuận bình quân

c) Sự gửi hóa của giá chỉ trị hàng hóa thành chi phí sản xuất

3. Sự phân chia giá trị thặng d­ư giữa các tập đoàn t­ư bản

a) T­ư phiên bản thư­ơng nghiệp với lợi nhuận thư­ơng nghiệp

– Tư­ phiên bản th­ương nghiệp

– roi th­ương nghiệp

b) T­ư bản cho vay với lợi tức

– T­ư bản cho vay

– cống phẩm và tỷ suất lợi tức

– tín dụng thanh toán tư­ phiên bản chủ nghĩa; bank và roi ngân hàng

c) công ty cổ phần. Tư­ bản giả với thị tr­ường triệu chứng khoán

– doanh nghiệp cổ phần

– T­ư bản giả cùng thị trư­ờng chứng khoán

d) quan hệ phân phối tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp trồng trọt và địa tô tư bạn dạng chủ nghĩa

– Sự ra đời quan hệ thêm vào tư bản chủ nghĩa trong nông nghiệp

– bản chất của địa sơn tư bạn dạng chủ nghĩa

– Các vẻ ngoài cơ phiên bản của địa sơn tư phiên bản chủ nghĩa.

Chương VI.

HỌC THUYẾT VỀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN VÀ CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

I. CHỦ NGHĨA TƯ BẢN ĐỘC QUYỀN

1. Bước chuyển từ công ty nghĩa tư bạn dạng tự do tuyên chiến đối đầu và cạnh tranh sang nhà nghĩa t­ư bản độc quyền

2. Năm điểm lưu ý kinh tế cơ phiên bản của công ty nghĩa tư bản độc quyền

a) tập trung sản xuất và các tổ chức độc quyền

b) Tư phiên bản tài chính và bọn đầu sỏ tài chính

c) Xuất khẩu tư­ bản

d) Sự phân chia nhân loại về kinh tế tài chính giữa các tổ chức độc quyền

e) Sự phân chia nhân loại về khu vực giữa các cư­ờng quốc đế quốc

3. Sự hoạt động vui chơi của quy hình thức giá trị với quy lý lẽ giá trị thặng d­ư trong quy trình tiến độ chủ nghĩa tư bạn dạng độc quyền

a) Sự buổi giao lưu của quy luật giá trị

b) Sự buổi giao lưu của quy chế độ giá trị thặng d­ư

II. CHỦ NGHĨA T­Ư BẢN ĐỘC QUYỀN NHÀ NƯỚC

1. Vì sao ra đời và thực chất của công ty nghĩa t­ư bạn dạng độc quyền bên nư­ớc

2. Những thể hiện của công ty nghĩa tư phiên bản độc quyền nhà nư­ớc

a) Sự phối hợp về nhỏ ngư­ời giữa những tổ chức độc quyền và cỗ máy nhà n­ước

b) Sự hiện ra và cải tiến và phát triển của mua nhà n­ước

c) Sự can thiệp của nhà n­ước vào các quy trình kinh tế

III. ĐÁNH GIÁ bình thường VỀ VAI TRÒ VÀ GIỚI HẠN LỊCH SỬ CỦA CHỦ NGHĨA TƯ­ BẢN

1. Mục đích của công ty nghĩa tư­ bản đối với sự phát triển của nền cung ứng xã hội

2. Giới hạn lịch sử hào hùng của công ty nghĩa t­ư bản

Phần lắp thêm ba

LÝ LUẬN CỦA CHỦ NGHĨA MÁC-LÊNIN VỀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

Trên cửa hàng học thuyết kinh tế tài chính về phương thức sản xuất tư phiên bản chủ nghĩa, đặc biệt là học thuyết giá trị thặng dư, “Mác đang hoàn toàn phụ thuộc và chỉ nhờ vào những quy luật kinh tế của sự vận tải của làng hội tiến bộ mà kết luận rằng thôn hội tư bản chủ nghĩa nhất thiết sẽ nên chuyển biến thành xã hội thôn hội chủ nghĩa. Bài toán xã hội hóa lao động, ngày dần tiến cấp tốc thêm bên dưới muôn vàn hình thức …, đã biểu thị đặc biệt cụ thể ở sự cải cách và phát triển của đại công nghiệp, …, đó là cơ sở thiết bị chất đa số cho sự thành lập không thể tránh khỏi của chủ nghĩa buôn bản hội. Động lực trí tuệ và ý thức của sự chuyển đổi đó, lực lượng thể chất thi hành sự chuyển biến đó là thống trị vô sản, thống trị đã được phiên bản thân nhà nghĩa tư phiên bản rèn luyện. Cuộc đấu tranh của ách thống trị vô sản chống thống trị tư sản, thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau và ngôn từ của những hình thức này càng ngày càng phong phú, – duy nhất định trở thành một cuộc đấu tranh chính trị của giai cấp vô sản nhằm mục đích giành cơ quan ban ngành (“chuyên chủ yếu vô sản”)”. (V.I. Lênin: Toàn tập, Tập 26, Nxb. Tiến bộ, M-1981, tr.86-87).

Như vậy, trong nhà nghĩa Mác-Lênin, học tập thuyết kinh tế tài chính về cách thức sản xuất tư bạn dạng chủ nghĩa cùng với thành phần lý luận triết học là những đại lý lý luận tất yếu cùng trực tiếp của nhà nghĩa xã hội khoa học, tức đạo giáo Mác-Lênin về nhà nghĩa xã hội. Bởi vậy, theo nghĩa rộng chủ nghĩa xóm hội khoa học chính là chủ nghĩa Mác-Lênin, còn theo nghĩa hạn hẹp thì nó là một thành phần lý luận cấu thành nhà nghĩa Mác-Lênin – bộ phận lý luận về công ty nghĩa làng mạc hội, đó là thành phần lý luận nghiên cứu làm phân minh vai trò sứ mệnh lịch sử của ách thống trị công nhân; tính thế tất và văn bản của cách social chủ nghĩa; quá trình hình thành và trở nên tân tiến của hình thái kinh tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa; quy lao lý và con phố xây dựng chủ nghĩa làng mạc hội và công ty nghĩa cộng sản.

Chương VII.

SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. SỨ MỆNH LỊCH SỬ CỦA GIAI CẤP CÔNG NHÂN

1. ách thống trị công nhân và sứ mệnh lịch sử dân tộc của nó

a) Khái niệm kẻ thống trị công nhân

– quan niệm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác-Lênin về thống trị công nhân

– quan niệm hiện nay về ách thống trị công nhân

b) ngôn từ và điểm sáng sứ mệnh lịch sử dân tộc của giai cấp công nhân

– văn bản sứ mệnh lịch sử của ách thống trị công nhân

– Đặc điểm sứ mệnh lịch sử hào hùng của giai cấp công nhân

2. Điều kiện khách hàng quan nguyên tắc sứ mệnh lịch sử dân tộc của kẻ thống trị công nhân

a) Địa vị gớm tế-xã hội của giai cấp công nhân trong xóm hội tư phiên bản chủ nghĩa

– Địa vị kinh tế tài chính của thống trị công nhân trong buôn bản hội tư phiên bản chủ nghĩa

– Địa vị thôn hội của thống trị công nhân trong buôn bản hội tư bạn dạng chủ nghĩa

b) Đặc điểm thiết yếu trị-xã hội của thống trị công nhân

– ách thống trị công nhân là kẻ thống trị tiên tiến độc nhất thời đại ngày nay

– ách thống trị công nhân là ách thống trị có tính biện pháp mạng triệt để nhất

– thống trị công nhân có ý thức tổ chức triển khai kỷ điều khoản cao nhất

– giai cấp công nhân có bản chất quốc tế

3. Phương châm của Đảng cùng sản trong quá trình thực hiện sứ mệnh lịch sử dân tộc của ách thống trị công nhân

a) Tính tất yếu cùng quy hình thức hình thành, cải cách và phát triển chính đảng của thống trị công nhân

– quá trình cải cách và phát triển của ách thống trị công nhân và phong trào đấu tranh của ách thống trị công nhân

– Tính tất yếu xây dựng chủ yếu đảng của kẻ thống trị công nhân

– Quy luật thành lập và cách tân và phát triển của Đảng cùng sản

b) mối quan hệ giữa Đảng cùng sản với giai cấp công nhân

– thống trị công nhân là cơ sở kẻ thống trị của Đảng cộng sản

– Đảng cùng sản là đội đón đầu chiến đấu, là lãnh tụ thiết yếu trị, là bộ tham mưu kungfu của giai cấp công nhân

II. CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Cách social chủ nghĩa và tại sao của nó

a) định nghĩa cách mạng xã hội chủ nghĩa

b) vì sao của cách mạng xã hội chủ nghĩa

2. Mục tiêu, rượu cồn lực và ngôn từ của cách social chủ nghĩa

– mục tiêu của cách social chủ nghĩa

– Động lực của cách social chủ nghĩa

– nội dung của cách mạng xã hội chủ nghĩa

3. Cấu kết giữa thống trị công nhân với thống trị nông dân vào cách mạng xã hội chủ nghĩa

a) Tính thế tất và các đại lý khách quan liêu của hợp thể giữa giai cấp công nhân với thống trị nông dân

– Tính vớ yếu một cách khách quan của kết liên giữa giai cấp công nhân với thống trị nông dân

– cửa hàng khách quan lại (cơ sở khiếp tế, bao gồm trị,….) bảo đảm an toàn sự liên minh bền vững và kiên cố và dài lâu giữa kẻ thống trị công nhân với kẻ thống trị nông dân

b) ngôn từ và nguyên lý cơ phiên bản của liên minh giữa kẻ thống trị công nhân với ách thống trị nông dân

– câu chữ của kết hợp giữa ách thống trị công nhân với giai cấp nông dân

– chính sách cơ bản của liên hiệp giữa kẻ thống trị công nhân với thống trị nông dân

III. HÌNH THÁI tởm TẾ-XÃ HỘI CỘNG SẢN CHỦ NGHĨA

1. Xu cố tất yếu hèn của sự thành lập hình thái khiếp tế-xã hội cùng sản công ty nghĩa

– phương pháp luận cơ bạn dạng của việc dự báo xu cụ tất yếu đuối của sự thành lập và hoạt động hình thái kinh tế-xã hội cộng sản công ty nghĩa

– mâu thuẫn cơ bản của thủ tục sản xuất tư bản chủ nghĩa và nhu cầu tất yếu đuối của sự sửa chữa thay thế hình thái khiếp tế-xã hội tư bản chủ nghĩa bằng hình thái tởm tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa

– Sự cải cách và phát triển của trận đấu tranh ách thống trị tất yếu mang đến chuyên bao gồm vô sản với sự xác lập hình thái tởm tế-xã hội cộng sản chủ nghĩa

2. Các giai đoạn cách tân và phát triển của hình thái khiếp tế-xã hội cộng sản nhà nghĩa

a) Thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa làng hội

– Tính tất yếu với hai mô hình quá độ lên chủ nghĩa xóm hội

– Đặc điểm và nội dung tài chính của thời kỳ quá nhiều lên công ty nghĩa thôn hội

– Đặc điểm và nội dung chủ yếu trị, văn hóa xã hội của thời kỳ quá nhiều lên nhà nghĩa làng hội

b) công ty nghĩa thôn hội

– Khái niệm chủ nghĩa xã hội

– Những đặc trưng về tài chính và chủ yếu trị của công ty nghĩa làng hội

c) quá trình cao của làng hội cùng sản chủ nghĩa

– định nghĩa “giai đoạn cao” của làng hội cùng sản nhà nghĩa

– Những đặc thù về sự cải tiến và phát triển lực lượng sản xuất, khiếp tế, chủ yếu trị, văn hóa, bé người, … ở tiến trình cao của làng hội cộng sản chủ nghĩa.

Chương VIII.

NHỮNG VẤN ĐỀ CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI CÓ TÍNH QUY LUẬT vào TIẾN TRÌNH CÁCH MẠNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. XÂY DỰNG NỀN DÂN CHỦ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VÀ NHÀ NƯỚC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Sản xuất nền dân nhà xã hội chủ nghĩa

– có mang dân công ty và nền dân chủ

– Những đặc thù của nền dân nhà xã hội nhà nghĩa

– Tính thế tất của việc xây dựng nền dân nhà xã hội công ty nghĩa

2. Xuất bản nhà nước thôn hội công ty nghĩa

– tư tưởng nhà nước làng hội nhà nghĩa

– Đặc trưng và chức năng, nhiệm vụ ở trong phòng nước làng hội nhà nghĩa

– Tính tất yếu của câu hỏi xây dựng bên nước làng mạc hội công ty nghĩa

II. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

1. Có mang nền văn hóa xã hội công ty nghĩa

– quan niệm văn hóa, nền văn hóa truyền thống và nền văn hóa truyền thống xã hội chủ nghĩa

– Đặc trưng của nền văn hóa truyền thống xã hội chủ nghĩa

– Tính thế tất của việc xây dựng nền văn hóa xã hội nhà nghĩa

2. Câu chữ và thủ tục xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội chủ nghĩa

– Tính tất yếu, câu chữ và tính chất cơ bản của nền văn hóa truyền thống XHCN

– Xây dựng mái ấm gia đình văn hóa thôn hội nhà nghĩa – giữa những nội dung cơ bạn dạng của trách nhiệm xây dựng nền văn hóa truyền thống xã hội công ty nghĩa

– cách làm xây dựng nền văn hoá buôn bản hội công ty nghĩa

III. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ DÂN TỘC VÀ TÔN GIÁO

1. Sự việc dân tộc và bề ngoài cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin trong việc xử lý vấn đề dân tộc

– quan niệm dân tộc; nhì xu hướng phát triển của dân tộc bản địa và sự việc dân tộc trong quy trình xây dựng nhà nghĩa xóm hội

– Những qui định cơ phiên bản của nhà nghĩa Mác-Lênin trong việc giải quyết và xử lý vấn đề dân tộc

2. Vụ việc tôn giáo và chính sách cơ bạn dạng của nhà nghĩa Mác-Lênin vào việc xử lý vấn đề tôn giáo

– tư tưởng tôn giáo và sự việc tôn giáo trong các bước xây dựng chủ nghĩa xã hội

– các nguyên tắc cơ bản của công ty nghĩa Mác-Lênin vào việc giải quyết vấn đề tôn giáo.

Chương IX.

Xem thêm: " Đồng Hồ Xe Máy Độ - Đồng Hồ Xe Máy Giá Tốt Tháng 10, 2021

CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC VÀ TRIỂN VỌNG

I. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI HIỆN THỰC

1. Giải pháp mạng tháng Mười Nga và quy mô chủ nghĩa làng hội hiện nay thực đầu tiên trên cầm giới

a) biện pháp mạng tháng Mười Nga (1917)

– Sự thành công xuất sắc của giải pháp mạng mon Mười Nga

– bài xích học lịch sử hào hùng từ cuộc giải pháp mạng tháng Mười Nga vĩ đại

b) quy mô chủ nghĩa thôn hội đầu tiên trên núm giới

– Những thành công xuất sắc của quy mô chủ nghĩa xã hội theo phong cách Xôviết cùng với tư bí quyết là mô hình chủ nghĩa làng mạc hội đầu tiên trên nạm giới

– bài học lịch sử dân tộc từ quy mô chủ nghĩa xóm hội theo kiểu Xôviết

2. Sự ra đời của hệ thống các nước làng mạc hội nhà nghĩa và đều thành tựu của nó

a) Sự thành lập và hoạt động và trở nên tân tiến của hệ thống các nước xóm hội nhà nghĩa

– Sự phát triển của phong trào giải phóng dân tộc trên nuốm giới

– Sự thành lập và trở nên tân tiến của khối hệ thống các nước buôn bản hội công ty nghĩa dưới sự lãnh đạo của những Đảng cộng sản ở nắm kỷ XX

b) đều thành tựu của chủ nghĩa buôn bản hội hiện nay thực

– những thành tựu về chính trị, văn hóa, xã hội

– rất nhiều thành tựu khiếp tế

II. SỰ KHỦNG HOẢNG, SỤP ĐỔ CỦA MÔ HÌNH CHỦ NGHĨA XÃ HỘI XÔVIẾT VÀ NGUYÊN NHÂN CỦA NÓ

1. Sự khủng hoảng rủi ro và sụp đổ của quy mô chủ nghĩa xóm hội Xôviết

– Sự rủi ro khủng hoảng của mô hình chủ nghĩa xã hội Xôviết

– Sự sụp đổ của cơ chế xã hội chủ nghĩa nghỉ ngơi Liên Xô và các nước Đông Âu

2. Nguyên nhân dẫn đến khủng hoảng rủi ro và sụp đổ của mô hình chủ nghĩa làng hội Xôviết

a) tại sao sâu xa là những sai trái thuộc về mô hình phát triển của chủ nghĩa làng mạc hội Xôviết

b) vì sao chủ yếu và trực tiếp

– Đường lối hữu khuynh, cơ hội và xét lại

– Âm mưu “diễn phát triển thành hòa bình” của nhà nghĩa đế quốc

III. TRIỂN VỌNG CỦA CHỦ NGHĨA XÃ HỘI

1. Nhà nghĩa tư bản không bắt buộc là tương lai của buôn bản hội chủng loại người

– bản chất của chủ nghĩa tư phiên bản không nắm đổi 

– những yếu tố xã hội công ty nghĩa đã xuất hiện thêm trong lòng làng mạc hội tư bản

– Tính nhiều chủng loại của các xu hướng phát triển của thế giới đương đại

2. Chủ nghĩa làng hội – sau này của làng hội loại người

a) Liên Xô và các nước Đông Âu sụp đổ không tức là sự cáo phổ biến của nhà nghĩa xóm hội

b) các nước xã hội nhà nghĩa còn lại triển khai cải cách, mở cửa, đổi mới và ngày càng có được những chiến thắng to lớn

c) Đã lộ diện xu hướng tăng trưởng chủ nghĩa xã hội.”

Trên đây, shop chúng tôi mang tới mang đến Quý quý khách hàng những thông tin cần thiết liên quan tới Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác lê nin 2. Để hiểu thêm thông tin cụ thể Quý quý khách hàng đừng ngần ngại contact với công ty chúng tôi để được cung ứng nhanh chóng nhất.