RƠ LE TRUNG GIAN OMRON

Đặc điểm chung

- Rơ le trung gian Omron loại MY4 thao tác làm việc rộng cùng với dòng biến đổi từ 10 mang lại 21A.

- Rơ le trung gian Omron loại MY4 có thể được áp dụng để ngắt dòng.

- Rơ le trung gian Omron dòng MY4 gồm 2 nhiều loại vỏ: nhựa sức nóng dẻo và nhựa nhiệt độ rắn.


Bạn đang xem: Rơ le trung gian omron

Loại

14 chân dẹt, bao gồm đèn hoặc không tồn tại đèn, có diode hoặc không có diode

Điện áp cuộn dây

12 VDC, 24VDC,100/110VAC, 200/220VAC

Tiếp điểm

4PDT, 05 A

Thông tin đặt hàng

*

Bản vẽ kích thước

*

Bản vẽ size rơ le trung gian Omron dòng MY4


Rơ le nguồn Omron G7Z series
*
Rơ le buôn bán dẫn Autonics SR2/SR3 Series
*
Rơ le đảm bảo an toàn pha Omron mẫu K8AB-PH1
*
Rơ le bảo đảm an toàn điện áp 3 trộn Omron loại K8AB-PW
*
Rơ le phân phối dẫn Autonics SR1 series

Xem thêm: "Tấm Cám: Chuyện Chưa Kể" Đã Có Tên Trong Lịch Chiếu Phim Tấm Cám Chuyện Chưa Kể

MY4 AC100/110 MY4 AC110/120 MY4 AC12 MY4 AC200/220 MY4 AC220/240 MY4 AC24 MY4 AC48/50 MY4 AC50 MY4 AC6 MY4 DC125 MY4 DC30 MY4 DC60 MY4-CR AC220/240 MY4-D DC100/110 MY4-D DC12 MY4-D DC48 MY4-D DC48 MY4-J AC220/240 MY4-J AC24 MY4N AC12 MY4N AC200/220 MY4N AC220/240 MY4N AC32 MY4N AC48 MY4N AC50 MY4N AC6 MY4N DC12 MY4N DC24 MY4N DC30 MY4N DC48 MY4N DC6 MY4N DC60 MY4N-CR AC100/110 MY4N-CR AC110/120 MY4N-CR AC200/220 MY4N-CR AC220/240 MY4N-CR-J AC110/120 MY4N-D DC12 MY4N-D DC48 MY4N-D2 DC100/110 MY4N-D2 DC12 MY4N-D2 DC24 MY4N-D2 DC48 MY4N-D2 DC6 MY4N-J AC110/120 MY4N-J AC220/240 MY4N-J AC24 MY4N-J DC100/110 MY4N-J DC12 MY4N-J DC24 MY4N-J DC48 MY4Z AC110/120 MY4Z AC220/240 MY4Z-D DC12 MY4Z-D DC24 MY4ZN AC12 MY4ZN AC220/240 MY4ZN DC100/110 MY4ZN DC48 MY4ZN-D2 DC24