Giải sách bài tập (sbt) tiếng anh lớp 6 thí điểm

Giải sách bài bác tập tiếng Anh lớp 6 Tập 1

Trọn bộ giải mã sách bài tập tiếng Anh lớp 6 Tập 1 bộ sách Kết nối tri thức cụ thể được biên soạn bám sát đít chương trình sách bài tập giờ Anh 6 (Global Success 6) giúp học viên làm bài tập về bên trong SBT giờ Anh 6 thuận lợi hơn.

*

Unit 1: My new school

Unit 2: My house

Unit 3: My friends

Test yourself 1

Unit 4: My neighbourhood

Unit 5: Natural wonders of Vietnam

Unit 6: Our Tet holiday

Test yourself 2

Sách bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 6 Unit 1: My new school

A.

Bạn đang xem: Giải sách bài tập (sbt) tiếng anh lớp 6 thí điểm

Pronunciation

Exercise 1. Find the word which has a different sound in the part underlined. Say the words aloud. (Hãy kiếm tìm từ bao gồm phần gạch men chân được vạc âm khác. Đọc to những từ)

1. A. Study B. Lunch C. Subject D. Computer

2. A. Calculator B. Classmate C. Fast D. Father

3. A. School B. Teaching C. Chess D. Chalk

4. A. Smart B. Sharpener C. Grammar D. Star

5. A. Compass B. Homework C. Someone D. Wonderful

Đáp án và giải thích:

1. Đáp án D

Các câu trả lời A, B, C phân phát âm là /ʌ/, lời giải D vạc âm là /ju:/

2. Đáp án A

Các câu trả lời B, C, D phân phát âm là /ɑː/, đáp án A vạc âm là /æ/

3. Đáp án A

Các đáp án B, C, D phát âm là /tʃ/, đáp án A phát âm là /k/

4. Đáp án C

Các câu trả lời A, B, D phát âm là /ɑː/, lời giải C phân phát âm là /ə/

5. Đáp án B

Các lời giải A, C, D phát âm là /ʌ/, đáp án B phạt âm là /əʊ/

Exercise 2. Give the names of the following. Then read the words abloud (The first letter(s) of each word is/ are given) (Hãy giới thiệu tên những vật sau. Kế tiếp đọc to những từ. Kí từ thứ nhất của từng từ đã được mang đến sẵn)

*

Đáp án:

1. Compass (cái com-pa)

2. điện thoại cảm ứng thông minh (điện thoại thông minh)

3. Star (ngôi sao)

4. Rubber (cái tẩy)

5. Carton (thùng cát-tông)

6. Monday (thứ Hai)

Sách bài xích tập giờ Anh lớp 6 Unit 2: My house

A. Pronunciation

Exercise 1. Match the words which have the final “s” with the appropriate sound /s/ or /z/ (Hãy nối những từ xong xuôi với “s” với âm phù hợp /s/ hoặc /z/)

*

Đáp án:

1. /z/

2. /s/

3. /z/

4. /s/

5. /z/

6.

Xem thêm: Xem Phim Co Dau 8 Tuoi Phan 4 Tap 59 Hd Vietsub + Lồng Tiếng

/s/

Exercise 2. In each column write three words with the final “s” pronounced /s/ or /z/ (Trong từng cột, hãy viết 3 từ bỏ với tận cùng là “s” được phân phát âm /s/ hoặc /z/)