SÁCH NHÂN TƯỚNG HỌC PDF

NHÂN TƯỚNG HỌC LỜI MỞ ĐẦU QUYỂN I PHẦN I.

Bạn đang xem: Sách nhân tướng học pdf

CÁC NÉT TƯỚNG trong NHÂN TƯỚNG HỌC CHƯƠNG I. TỔNG QUÁT VỀ KHUÔN MẶT TRA CỨU THẦN SỐ HỌC ONLINE
*
xem Đường Đời, Sự Nghiệp, Tình Duyên, Vận Mệnh, những Năm Đỉnh Cao Cuộc Đời...
kỹ thuật khám phá bạn dạng thân qua những con số - Pythagoras (Pitago)

I. TAM ĐÌNH 1. Vị trí của Tam Đình 2. Ý nghĩa của Tam Đình II. NGŨ NHẠC 1. Vị trí của Ngũ Nhạc 2. Điều kiện đắc dụng của Ngũ Nhạc 3. đầy đủ yếu tố bù trừ 4. Sự khuyết hãm của Ngũ Nhạc III. TỨ ĐẬU 1. địa chỉ của Tứ Đậu 2. Điều kiện buổi tối hảo của Tứ Đậu IV. LỤC PHỦ V. NGŨ quan tiền 1. địa chỉ của Ngũ quan lại 2. Điều kiện về tối hảo của Ngũ quan VI. 13 BỘ VỊ quan lại TRỌNG VII. Ý NGHĨA CỦA TỪNG BỘ VỊ 1. Thiên Trung 2. Thiên Đình 3. Bốn Không 4. Trung bao gồm 5. Ấn Đường 6. đánh Căn 7. Niên Thượng 8. Thọ Thượng 9. Chuần Đầu 10. Nhân Trung 11. Thủy tinh trong 12. Vượt Tương 13. Địa các VIII. 12 CUNG vào TƯỚNG HỌC 1. CUNG MẠNG (h9/1) 2. CUNG quan lại LỘC (h.9/2) 3. CUNG TÀI BẠCH 4. CUNG ĐIỀN TRẠCH 5. CUNG HUYNH ĐỆ 6. CUNG TỬ TỨC (h.9/3) 7. CUNG NÔ BỘC (h.9/4) 8. CUNG THÊ THIẾP (h.9/5) 9. CUNG TẬT ÁCH (h.9/6) 10. CUNG THIÊN DI (h.9/7) 11. CUNG PHÚC ĐỨC 12. CUNG TƯỚNG MẠO IX. TRÁN 1. ĐẠI CƯƠNG 2. CÁC DẠNG THỨC CỦA TRÁN 2.1. Trán rộng 2.2. Trán cao 2.3. Trán vuông 2.4. Trán bao gồm góc tròn 2.5. Trán gồ (lồi) 2.6. Trán tròn (h.16) 2.7. Trán lẹm (h1.7, h.18) 3. Ý NGHĨA VẬN MỆNH CỦA TRÁN 4. CÁC VẰN TRÁN CHƯƠNG II. LÔNG MÀY I. TỔNG QUÁT VỀ LÔNG MÀY a. Các đặc tính của Lông ngươi b. Các đặc thái của Lông mi II. CÁC Ý NGHĨA CỦA LÔNG MÀY a) đối sánh giữa Lông Mày và cá tính. 1. Thông minh bao quát 2.Thông minh, đa tài và khéo léo 3. Thông minh nhân hậu hòa 4. Cứng cỏi, ngoan cố, ngây ngô độn 5. Cô độc, quả giao 6. Hào sáng sủa phóng khoáng 7. Mềm mỏng, nhu thuận 8. Tham lam, dâm dật 9. Tàn nhẫn, háo sắt b) đối sánh tương quan giữa Lông Mày và phú quí, bần tiện III. CÁC LOẠI LÔNG MÀY ĐIỂN HÌNH CHƯƠNG III. MẮT I. TỔNG QUÁT VỀ MẮT II. CÁC Ý NGHĨA CỦA MẮT III. CÁC LOẠI MẮT ĐIỂN HÌNH CHƯƠNG IV. MŨI VÀ LƯỠNG QUYỀN A. MŨI I. TỔNG QUÁT VỀ MŨI II. CÁC Ý NGHĨA CỦA MŨI III. CÁC LOẠI MŨI ĐIỂN HÌNH vào TƯỚNG HỌC B. LƯỠNG QUYỀN I. TỔNG QUÁT VỀ LƯỠNG QUYỀN C- PHỤ LUẬN VỀ MŨI VÀ LƯỠNG QUYỀN CHƯƠNG V. MÔI MIỆNG VÀ quần thể VỰC HẠ ĐÌNH A. MIỆNG VÀ MÔI I. ĐẠI CƯƠNG VỀ MÔI MIỆNG II. CÁC Ý NGHĨA CỦA MÔI VÀ MIỆNG III. CÁC LOẠI MIỆNG ĐIỂN HÌNH trong TƯỚNG HỌC B. Khu vực VỰC HẠ ĐÌNH I. PHÁP LỆNH II. NHÂN TRUNG III. CẰM IV. Với TAI CHƯƠNG VI. TAI I. TỔNG QUÁT VỀ TAI II. Ý NGHĨA CỦA TAI III. CÁC LOẠI TAI ĐIỂN HÌNH PHẦN II. CÁC LOẠI TƯỚNG CHƯƠNG I. LOẠI TƯỚNG CHÍNH THƯỜNG I. LỐI PHÂN LOẠI CỔ ĐIỂN THÔNG DỤNG II. LỐI PHÂN LOẠI CỦA VƯƠNG VĂN KHIẾT III. PHÂN LOẠI THEO 12 chi CHƯƠNG II. LOẠI TƯỚNG BIẾN CÁCH I. KHÁI NIỆM TỔNG QUÁT CHƯƠNG III. NHỮNG TƯỚNG CÁCH ĐẶC BIỆT I. NGŨ TRƯỜNG II. NGŨ ĐOẢN III. NGŨ HỢP IV. NGŨ LỘ: V. NGŨ TÚ VI. LỤC ĐẠI VII. LỤC TIỂU CHƯƠNG IV. ÂM THANH, RÂU TÓC VÀ NỐT RUỒI VÀ ĐỘNG TÁC I. NHỮNG NÉT TƯỚNG ÂM THANH II. NHỮNG NÉT TƯỚNG TÓC VÀ RÂU III. NHỮNG NÉT TƯỚNG NỐT RUỒI IV. NHỮNG NÉT TƯỚNG ĐỘNG TÁC V. NHỮNG NÉT TƯỚNG TRÊN THÂN MÌNH VI. - NHỮNG NÉT TƯỚNG CHÂN TAY QUYỂN II - LÝ TƯỚNG VÀ PHÁP TƯỚNG CHƯƠNG I. NGUYÊN TẮC THANH TRỌC I. THỬ PHÁT HỌA nhì Ý NIỆM THANH VÀ TRỌC II. TƯƠNG quan THANH TRỌC III. THẨM ĐỊNH Ý NGHĨA CỦA TƯƠNG quan tiền THANH TRỌC IV. SỰ ỨNG DỤNG CỦA NGUYÊN TẮC THANH TRỌC trong TƯỚNG HỌC CHƯƠNG II. NGUYÊN LÝ ÂM DƯƠNG VÀ NGŨ HÀNH trong TƯỚNG HỌC I. ÂM DƯƠNG VÀ NGŨ HÀNH trong VŨ TRỤ QUAN china II. ỨNG DỤNG CỦA ÂM DƯƠNG trong TƯỚNG HỌC: IV. KHÁI LUẬN VỀ NGŨ HÀNH HÌNH TƯỚNG: V. TỔNG LUẬN PHÉP TƯƠNG HỢP NGŨ HÀNH ÁP DỤNG VÀO NHÂN TƯỚNG HỌC: CHƯƠNG III. THẦN, KHÍ, SẮC VÀ KHÍ PHÁCH ĐẠI CƯƠNG VỀ THẦN KHÍ SẮC THẦN NGUYÊN TẮC VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU THẦN KHÍ I. PHÁC HỌA Ý NIỆM KHÍ II. VAI TRÒ CỦA ÂM THANH trong VIỆC NGHIÊN CỨU KHÍ: III. PHÂN LOẠI KHÍ: IV. TƯƠNG quan liêu GIỮA KHÍ VÀ SẮC SẮC I. Ý NIỆM SẮC vào TƯỚNG HỌC Á ĐÔNG II. CÁC LOẠI SẮC trong TƯỚNG HỌC: III. TƯƠNG quan liêu GIỮA SẮC VÀ con NGƯỜI KHÍ PHÁCH I. Quan tiền NIỆM CỦA TƯỚNG HỌC Á ĐÔNG VỀ KHÍ PHÁCH II. THỬ PHÁC HỌA Ý NIỆM KHÍ PHÁCH III. KHẢO LUẬN VỀ CÁC THÀNH TỐ CỦA KHÍ PHÁCH CHƯƠNG IV. PHƯƠNG PHÁP coi TƯỚNG I. NHỮNG NGUYÊN TẮC CĂN BẢN trong PHƯƠNG PHÁP xem TƯỚNG II. CÁC TƯỚNG PHÁI III. KỸ THUẬT coi TƯỚNG THEO TIÊU CHUẨN THỜI GIAN CHƯƠNG V. ỨNG DỤNG NHÂN TƯỚNG HỌC I. ỨNG DỤNG NHÂN TƯỚNG HỌC VÀO VIỆC XỬ THẾ A. Quan gần kề cá tính bằng hữu B. Tiệm sát đậm cá tính người góp việc: C. Quan tiền sát đậm chất cá tính người bên trên II. ỨNG DỤNG NHÂN TƯỚNG HỌC VÀO VIỆC TIÊN LIỆU VẬN MẠNG A, PHÁT ĐẠT B. PHÁ BẠI: C. THỌ YỂU CHƯƠNG VI. TƯỚNG PHỤ NỮ I. NHẬN ĐỊNH TỔNG QUÁT II.

Xem thêm: Lịch Chiếu Phim Thư Ký Kim Sao Thế ? Full Thư Ký Kim Sao Thế

NHỮNG TƯỚNG CÁCH PHỤ NỮ III. PHỤ LUẬN VỀ TƯỚNG PHỤ NỮ thay LỜI KẾT ------------