TẠI SAO PHẢI ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Khi một người muốn thành lập công ty thì trong đầu họ sẽ nghĩ ngay đến xin một loại giấy phép để được hoạt động kinh doanh. Vậy giấy phép kinh doanh là gì? Tại sao phải xin giấy phép kinh doanh? Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu? Để trả lời các câu hỏi trên bài viết sau đây của Luật Nhân Dân sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn.

Bạn đang xem: Tại sao phải đăng ký kinh doanh

*


1. Giấy phép kinh doanh là gì?

– Giấy phép kinh doanh là điều kiện cần và đủ để cá nhân, tổ chức hoạt động trong một ngành nghề kinh doanh nhất định được phép hoạt động kinh doanh hợp pháp. Giấy phép kinh doanh là chứng nhận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với cơ sở kinh doanh đó và là cơ sở giúp cho cơ quan quản lý nhà nước quản lý trật tự xã hội về hoạt động kinh doanh được dễ dàng hơn. Có nhiều tên gọi và nhiều cách phân biệt giấy phép kinh doanh là gì ? Và giấy phép kinh doanh để làm gì trong các trường hợp khác nhau.

– Chỉ có một số loại giấy phép với tên gọi đúng của nó là giấy phép kinh doanh. Ví dụ như: Giấy phép doanh xuất khẩu; Giấy phép kinh doanh hóa chất; Giấy phép kinh doanh nhập khẩu.

– Trên thực tế thuật ngữ giấy phép kinh doanh là một thuật ngữ thông dụng nên dễ được đánh đồng làm tên gọi chung cho nhiều loại giấy chứng nhận, hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Mọi người tuy hiểu kinh doanh là phải cần giấy phép nhưng không thể biết chính xác tên gọi chính xác của từng loại giấy đối với từng trường hợp cụ thể như thế nào. Do vậy, trong nhiều trường hợp ngay cả những cơ sở kinh doanh có nhu cầu thực xin: “Giấy phép kinh doanh” cũng không thể mô tả chính xác tên gọi của loại giấy chứng nhận. Chính vì thế nên dễ gây nhầm lẫn trong thực tế cũng như trong kinh doanh.

2. Bản chất giấy phép kinh doanh là gì?

– Bản chất giấy phép kinh doanh là quyền kinh doanh của công dân khi đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh, là cơ chế đề nghị – cấp và là sự cấp phép của hoạt động của cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

Ví dụ: Khi một người muốn thành lập công ty thì họ sẽ nghĩ ngay đến xin một loại giấy phép để được hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên họ không biết tên gọi thực tế của “giấy phép kinh doanh là gì?”. Suy nghĩ thông thường sẽ quy ước đại khái là: “Giấy phép kinh doanh”. Nhưng thực tế trong trường hợp này tên gọi giấy phép kinh doanh là chưa hoàn toàn chính xác. Mà tên gọi thuật ngữ chuyên ngành chính xác ở đây là: “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp”.

Ví dụ: Khi một người muốn mở một cửa hàng kinh doanh thì trong đầu họ sẽ nghĩ ngay đến xin một loại giấy phép để được phép hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên thực tế tên gọi của giấy phép đó là gì thì không phải ai cũng biết. Nhiều người sẽ quy ước đại khái là: “Giấy phép kinh doanh”. Nhưng thực tế trong trường hợp này tên gọi giấy phép kinh doanh là chưa hoàn toàn chính xác. Mà tên gọi thuật ngữ chuyên ngành chính xác là: “Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh” hoặc “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể”.

– Về mặt pháp lý, Sở Kế hoạch và đầu tư chỉ cấp giấy phép kinh doanh cho các đối tượng khi đáp ứng được đầy đủ điều kiện để hoạt động kinh doanh. Theo Luật doanh nghiệp,với doanh nghiệp trong nước thì ngành nghề đăng ký không bị hạn chế ngoại trừ ngành nghề kinh doanh ngành nghề có điều kiện.

3. Tại sao phải xin giấy phép kinh doanh?

Để quản lý các công việc kinh doanh của cá nhân, tổ chức tiến hành hoạt động kinh doanh. Nhà nước bắt buộc các cơ sở kinh doanh phải hoàn thành thủ tục hành chính đó là đăng ký giấy phép kinh doanh. Chỉ khi đã đăng ký và đủ điều kiện được cấp giấy phép kinh doanh thì hình thức kinh doanh đó mới được xem là hợp pháp.

4. Đăng ký giấy phép kinh doanh ở đâu ?

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Được cấp tại nơi đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố bạn kinh doanh;

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư: Được cấp nơi đăng ký tại Phòng đăng ký đầu tư Sở kế hoạch đầu tư Tỉnh/Thành phố nơi bạn kinh doanh;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể: Được cấp tại nơi đăng ký tại Phòng đăng ký kinh doanh thuộc ủy ban nhân dân cấp Quận/Huyện nơi kinh doanh;

– Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm/ Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm; Cơ quan cấp là Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm hoặc các cơ quan được ủy quyền cấp;

– Xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm: Cơ quan cấp là Cục an toàn thực phẩm;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy và chữa cháy: Cục cảnh sát phòng cháy và chữa cháy sở tại;

– Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự: Cơ quan cấp, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội sở tại;

– Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng khám: Cơ quan cấp Sở y tế Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép sản xuất thuốc thú y: Nơi cấp Cục thú y sở tại;

– Giấy phép hoạt động trung tâm ngoại ngữ (tin học): Nơi cấp Sở giáo dục Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép dạy nghề của cơ sở: Nơi cấp Sở lao động thương binh và Xã hội tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép kinh doanh nhập khẩu: Nơi cấp Sở công thương Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép kinh doanh xuất khẩu: Nơi cấp Sở công thương Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép quảng cáo: Nơi cấp Sở văn hóa thông tin và truyền thông;

– Giấy chứng nhận tiêu chuẩn sản phẩm;

– Giấy phép bán buôn rượu: Nơi cấp Sở công thương Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép bán lẻ rượu: Nơi cấp Sở công thương Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp: Nơi cấp Sở công thương Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô: Nơi cấp Sở Giao thông vận tải Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép khuyến mãi theo chương trình: Nơi cấp Sở công thương Tỉnh/Thành phố nơi kinh doanh;

– Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động: Nơi cấp Sở lao động thương binh và xã hội tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế: Nơi cấp Sở văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh/Thành phố sở tại;

– Giấy phép kinh doanh lữ hành nội địa: Nơi cấp Sở văn hóa thể thao và du lịch Tỉnh/Thành phố sở tại;

……. Và còn nhiều loại Giấy chứng nhận/Giấy xác nhận/Giấy phép khác…..

5. Hồ sơ cấp giấy phép kinh doanh

Tùy vào từng loại giấy chứng nhận/giấy xác nhận/Giấy phép mà có danh mục hồ sơ khác nhau. Dưới đây là thành phần hồ sơ cấp phép của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể:

5.1 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

– Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty theo mẫu thống nhất do cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền quy định.

– Dự thảo Điều lệ công ty.

– Chuẩn bị giấy tờ của thành viên như sau đây:

+ Đối với thành viên là cá nhân: bản sao công chứng Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;

+ Đối với thành viên là tổ chức: bản sao công chứng quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.

+ Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.

– Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

– Chứng chỉ hành nghề của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và cá nhân khác đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

5.2 Hồ sơ cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể

– Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh cá thể. Mẫu giấy đề nghị được cung cấp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp Huyện nơi đặt hộ kinh doanh cá thể;

– Bản sao công chứng giấy chứng minh nhân dân của cá nhân hoặc đại diện hộ kinh doanh;

– Hợp đồng thuê địa điểm mở hộ kinh doanh;

– Thời hạn của giấy phép kinh doanh:

+ Thời hạn tồn tại của giấy phép kinh doanh sẽ do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ghi vào giấy phép. Đối với doanh nghiệp trong nước thì giấy phép kinh doanh có thời hạn cấp theo quy định của pháp luật,và theo quy định của cơ quan quản lý chuyên ngành.

+ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể thông thường là 50 năm hoặc tùy theo nhu cầu đăng ký giấy phép kinh doanh của cơ sở. Khi hết thời hạn thì chủ cơ sở tiến hành thủ tục gia hạn;

– Quyền hạn của Nhà nước:

Mặc dù đối tượng đăng ký kinh doanh có đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định nhưng cơ quan Nhà nước hoàn toàn có thẩm quyền từ chối không cấp giấy phép kinh doanh nếu ngành nghề đăng ký đó ảnh hưởng đến lợi ích của cộng đồng hoặc có thể hạn chế số lượng ngành nghề kinh doanh.

6. Dịch vụ xin giấy phép kinh doanh tại Luật Nhân Dân

– Lắng nghe, nắm bắt thông tin khách hàng cung cấp để tư vấn chuyên sâu và giải đáp đầy đủ những vướng mắc, vấn đề khách hàng đang gặp phải.

– Báo giá qua điện thoại để khách hàng dễ dàng đưa ra quyết định có hợp tác với Luật Nhân Dân hay không.

– Cung cấp các mẫu giấy tờ cần thiết để hỗ trợ khách hàng trong quá trình chuẩn bị hồ sơ.

– Kiểm tra tính hợp pháp và phù hợp của các giấy tờ như bản thuyết minh về cơ sở vật chất, kỹ thuật bảo đảm thực hiện các nghiệp vụ, điều lệ công ty,… một cách tận tình nhất.

– Ký kết hợp đồng và tiến hành soạn hồ sơ trong vòng 03 ngày làm việc nếu khách hàng cung cấp đủ hồ sơ chúng tôi yêu cầu.

– Thay mặt khách hàng làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

– Nhận giấy phép và bàn giao đầy đủ cho khách hàng.

– Hỗ trợ tư vấn miễn phí các vướng mắc sau khi đã được cấp giấy chứng nhận.

Xem thêm: Tổng Hợp Điểm Chuẩn Ngành Quản Trị Kinh Doanh 2019, Điểm Chuẩn Ngành Quản Trị Kinh Doanh

Trên đây là những câu trả lời chi tiết nhất về giấy phép kinh doanh là gì, giấy phép kinh doanh để làm gì? Nếu bạn còn vấn đề gì thắc mắc về giấy phép kinh doanh, tại sao phải xin giấy phép kinh doanh cũng như các thủ tục, quy định thành lập doanh nghiệp và cần sử dụng dịch vụ xin cấp giấy phép kinh doanh thì hãy liên hệ Luật Nhân Dân để được giải đáp.