TRẮC NGHIỆM LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài có đáp án. Bộ bài tập trắc nghiệm vật dụng lí 12 chương 6: Lượng tử ánh sáng (P1). Học sinh luyện tập bằng cách chọn đáp án của chính mình trong từng câu hỏi. Dưới cùng của bài bác trắc nghiệm, bao gồm phần xem công dụng để biết bài làm của mình. Kéo xuống dưới để bắt đầu.

NỘI DUNG TRẮC NGHIỆM


Câu 1: Theo thuyết lượng tử ánh sáng, phân phát biểu như thế nào dưới đấy là sai?

A. Ánh sáng sủa được tạo thành bởi những hạt gọi là phôtôn.B. Năng lượng của những phôtôn tia nắng là như nhau, không phụ thuộc vào tần số của ánh sáng.C. Trong chân không, những phôtôn cất cánh dọc theo tia sáng với tốc độ c = 3.108 m/s.D. Phân tử, nguyên tử phạt xạ hay kêt nạp ánh sáng, cũng tức là chúng phát xạ hay hấp thụ phôtôn.

Bạn đang xem: Trắc nghiệm lượng tử ánh sáng

Câu 2: Kim loại dùng làm cho catôt của một tế bào quang điện bao gồm công bay electron A = 2,2eV. Chiếu vào catôt một bức xạ gồm bước sóng λ. Ao ước triệt tiêu chiếc quang điện, bạn ta phải để vào anôt với catôt một hiệu điện nạm hãm Uh = 0,4V.

Bước sóng của sự phản xạ là:

A. λ = 0,678μm. B. λ = 0,478μm.C. λ = 0,278μm. D. Một giá trị khác

Câu 3: Chiếu đồng thời hai phản xạ λ1 = 0,23μm; λ2 = 0,35μm, các quang electron nhảy ra bao gồm vận tốc lúc đầu cực đại là 106m/s. Số lượng giới hạn quang điện λ0 của kim loại là

A. 0,6μm. B. 0,46μm. C. 0,3μm. D. 0,554μm.

Câu 4: Theo thuyết lượng tử tia nắng thì năng lượng của

A. một phôtôn bằng năng lượng nghỉ của một electronB. phôtôn phụ thuộc vào vào khoảng cách từ phôtôn đó tới mối cung cấp phát ra nó.C. các phôtôn trong và một chùm sáng đối kháng sắc tất cả trị số bằng nhau.D. phôtôn tỉ lệ thuận với bước sóng ánh sáng khớp ứng với phôtôn đó.

Câu 5: Máy quang phổ là biện pháp quang dùng để

A. Tạo quang phổ của một mối cung cấp sáng.B. Đo bước sóng của những bức xạ vạc ra xuất phát từ một nguồn.C. Phân tích một chùm sáng phức tạp thành những thành phần 1-1 sắc.D. Quan gần kề và chụp ảnh quang phổ của những vật.

Câu 6: Tác dụng nổi bật nhất của tia mặt trời là

A. Tác dụng quang quẻ điện.B. Tác dụng quang đãng học.C. Tác dụng nhiệt.D. Tác dụng hóa học (làm đen phim ảnh).

Câu 7: Theo chủng loại nguyên tử Bo, bán kính quỹ đạo K của êlectron vào nguyên tử hiđrô là r0. Lúc êlectron chuyển từ hành trình N về quy trình L thì bán kính quỹ đạo giảm bớt

A. 12r0. B. 4r0. C. 9r0. D. 16r0.

Câu 8: Tính hóa học nào sau đây không thuộc tia Rơn-ghen?

A. Làm phân phát quang các chất.B. Có công dụng sinh lí mạnh.C. Làm ion hóa ko khí.D. Xuyên qua các tấm chì dày kích cỡ cm.

Câu 9: Chiếu bức xạ bao gồm bước sóng λ = 0,25 μm vào trong 1 kim loại có số lượng giới hạn quang năng lượng điện λ0 = 0,36 μm, ta chiếm được môt chùm electron quang quẻ điện vận động với vận tốc ban sơ cực đại v0 có khunh hướng từ trái quý phái phải. Bóc một chùm bé dại electron này cho bay vào một vùng không gian có tự trường mọi $vecB$ có chiều như hình vẽ và gồm độ khủng B = 2.10$^-3$ T. Mong mỏi electron vẫn chuyển động thẳng đầy đủ thì phải để thêm vào vùng không khí trên một điện trường đều $vecE$ có hướng với độ lớn như thế nào?

*

A. $vecE$ hướng trực tiếp đứng từ trên xuống, E = 1462 V/m.B. $vecE$ hướng trực tiếp đứng từ bên dưới lên, E = 1462 V/m.C. $vecE$ hướng thẳng đứng từ bên trên xuống, E = 7,31.10$^5$ V/m.D. $vecE$ hướng thẳng đứng từ dưới lên, E = 7,31.10$^5$ V/m.

Câu 10: Phát biểu nào tiếp sau đây khi nói đến hiện tượng quang điện là đúng ?

A. Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại khi bao gồm ánh sáng tương thích chiếu vào nó.B. Là hiện tượng hiện tượng êlectron bứt ra khỏi bề mặt tấm sắt kẽm kim loại khi tấm sắt kẽm kim loại bị nung nóng.C. Là hiện tượng kỳ lạ hiện tượng êlectron bứt ra khỏi mặt phẳng tấm sắt kẽm kim loại bị lây truyền điện do tiếp xúc với một trang bị nhiễm điện khác.D. Là hiện tượng lạ hiện tượng êlectron bứt ra khỏi mặt phẳng tấm kim loại do ngẫu nhiên nguyên nhân nào khác.

Câu 11: Theo tiên đề của Bo, lúc electron vào nguyên tử hiđrô chuyển từ tiến trình L sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn có bước sóng λ21, lúc electron đưa từ tiến trình M sang tiến trình L thì nguyên tử phạt ra phôtôn gồm bước sóng λ32 và khi electron đưa từ hành trình M sang quỹ đạo K thì nguyên tử phát ra phôtôn gồm bước sóng λ31. Biểu thức xác minh λ31 là

A. λ31= (λ32.λ21)/(λ21- λ32)B. λ31= λ32- λ21C. λ31= λ32 + λ21D. λ31= (λ32.λ21)/(λ21+ λ32)

Câu 12: Phát biểu nào sau đó là đúng khi nói tới quang phổ?

A. Quang phổ liên tục của nguồn sáng nào thì phụ thuộc vào thành phần cấu trúc của mối cung cấp sáng ấy.B. Mỗi nguyên tố chất hóa học ở tinh thần khí xuất xắc hơi lạnh sáng dưới áp suất thấp cho một quang phổ vạch riêng, đặc trưng cho nhân tố đó.C. Để thu được quang quẻ phổ hấp thụ, thì ánh sáng của đám khí xuất xắc hơi kêt nạp phải cao hơn nữa nhiệt độ của nguồn sáng vạc ra quang đãng phổ liên tục.D. Quang phổ hấp thụ là quang phổ của tia nắng do một đồ dùng rắn phát ra khi vật đó được nung nóng.

Câu 13: Chiếu bức xạ có tần số f1 vào quả cầu kim loại đặt cô lập thì xãy ra hiện tượng lạ quang năng lượng điện với điện thế cực lớn của quả mong là V1 và rượu cồn năng ban đầu cực đại của e quang điện đúng bởi một nửa công thoát của kim loại. Chiếu tiếp bức xạ bao gồm tần số f2 = f1 + f vào quả cầu đó thì điện thế cực đại của quả mong là 5V1. Hỏi chiếu riêng rẽ bức xạ tất cả tần số f vào quả ước trên (đang th-nc về điện) thì năng lượng điện thế cực đại của quả cầu là:

A. 2 V1  B. 2,5 V1  C. 4 V1 D. 3 V1

Câu 14: Phát biểu như thế nào sau đây là đúng?

A. Khi bức tốc độ của chùm ánh nắng kích ưa thích lên hai lần thì cường độ cái quang điện tăng lên hai lần.B. Khi tăng cách sóng của chùm ánh sáng kích thích hợp lên nhì lần thì cường độ loại quang điện tăng lên hai lần.C. Khi sút bước sóng của chùm ánh nắng kích ưng ý xuống nhị lần thì cường độ cái quang điện tạo thêm hai lần.D. Khi tia nắng kích thích gây ra được hiện tượng lạ quang điện. Nếu sút bước sóng của chùm phản xạ thì động năng ban đầu cực đại của electron quang điện tăng lên.

Câu 15: Công bay của kim loại Na là 2,48eV. Chiếu một chùm bức xạ bao gồm bước sóng 0,36μm vào tế bào quang quẻ điện có catôt làm bằng Na thì cường độ chiếc quang năng lượng điện bão hòa là 3μA thì. Nếu công suất lượng tử (tỉ số electron nhảy ra từ catôt và số photon mang lại đập vào catôt vào một đơn vị chức năng thời gian) là 50% thì công suất của chùm bức xạ chiếu vào catôt là

A. 35,5.10$^-5$W. B. 20,7.10$^-5$W. C. 35,5.10$^-6$W. D. 20,7.10$^-6$W

Câu 16: Bước sóng nhiều năm nhất trong hàng Ban-me là 0,6560μm. Cách sóng dài nhất trong hàng Lai-man là 0,1220μm. Cách sóng lâu năm thứ nhị của dãy Lai-man là

A. 0,0528μm. B. 0,1029μm. C. 0,1112μm. D. 0,1211μm

Câu 17: Một tấm sắt kẽm kim loại có số lượng giới hạn quang năng lượng điện là 0,6 μm được chiếu bằng ánh sáng có cách sóng 0,3 μm thì các quang êlectron có vận tốc ban sơ cực đại là V m/s. Để những quang êlectron bao gồm vận tốc thuở đầu cực đại là 2V m/s thì đề nghị chiếu tấm kia bằng ánh sáng có cách sóng bằng

A. 0,28 μm B. 0,24 μm C. 0,21 μm D. 0,12 μm

Câu 18: Chiếu bức xạ bao gồm bước sóng λ = 0,6μm vào catot của 1 tế bào quang đãng điện gồm công bay A= 1,8eV. Dùng màn chắn bóc tách ra một chùm hẹp những electron quang năng lượng điện và cho chúng bay vào một điện trường trường đoản cú A mang đến B sao để cho UAB = -10V. Vận tốc nhỏ tuổi nhất và lớn số 1 của electron lúc tới B theo thứ tự là:

A. 18,75.10$^5$ m/s và 18,87.10$^5$ m/sB. 18,87.10$^5$m/s cùng 18,75.10$^5$m/sC. 16,75.10$^5$ m/s với 18.87.10$^5$ m/sD. 18,75.10$^5$ m/s và 19,00.10$^5$ m/s

Câu 19: Hiệu điện nắm hãm của một tế bào quang điện là 1,5 V. Đặt vào nhị đầu anot (A) với catot (K) của tế bào quang điện trên một năng lượng điện áp chuyển phiên chiều: uAK = 3 $cos (100πt + fracpi3$) (V). Khoảng thời hạn dòng năng lượng điện chạy trong tế bào này vào 2 phút trước tiên là:

A. 60s. B. 70s. C. 80s. D. 90s.

Xem thêm: Cách Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Trên Máy Tính, Ba Mẹo Chuyển Giọng Nói Thành Văn Bản Cực Hữu Ích

Câu 20: Khi chiếu một phản xạ vào mặt phẳng catốt của một tế bào quang đãng điện. Sử dụng màn chắn tách ra một chùm hẹp những electron quang điện bao gồm vận tốc cực to và hướng nó vào một trong những từ trường đều cảm ứng từ 10$^-4$ T vuông góc với phơng vận tốc ban sơ của electron. Tính chu kì của electron trong từ trường.