TRƯỜNG HỢP BẰNG NHAU THỨ HAI CỦA TAM GIÁC CẠNH GÓC CẠNH

*
Trả lời thắc mắc 1 Bài 4 trang 117 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 1 Bài 4 trang 117 SGK Toán thù 7 Tập 1. Vẽ thêm tam giác A’B’C’ gồm...

Bạn đang xem: Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh góc cạnh


*
Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 118 SGK Toán thù 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 2 Bài 4 trang 118 SGK Tân oán 7 Tập 1. Hai tam giác trên hình 80 gồm đều bằng nhau ko ? Vì sao ?


*
Trả lời thắc mắc 3 Bài 4 trang 118 SGK Toán 7 Tập 1

Trả lời câu hỏi 3 Bài 4 trang 118 SGK Tân oán 7 Tập 1. Nhìn hình 81...


*
Bài 24 trang 118 SGK Tân oán 7 tập 1

Giải bài xích 24 trang 118 SGK Toán thù 7 tập 1. Vẽ tam giác ABC biết = 90 AB=AC=3centimet. Sau kia đo những góc B cùng C.


*
Bài 25 trang 118 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài bác 25 trang 118 SGK Toán thù 7 tập 1. Trên từng hình sau tất cả những tam giác như thế nào bởi nhau? Vì sao?


*
Bài 26 trang 118 - Sách giáo khoa toán thù 7 tập 1

Giải bài 26 trang 118 SGK Toán 7 tập 1. Xét bài bác toán: " Cho tam giác ABC, M là trung điểm của BC, Trên tia đối của MA lấy điểm E thế nào cho ME=MA. Chứng minc rẳng AB//CE".


*
Bài 27 trang 119 - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài xích 27 trang 119 SGK Toán 7 tập 1. Nêu thêm một điều kiện để hai tam giác trong mỗi hình vẽ dưới đó là nhì tam giác đều bằng nhau theo trường thích hợp cạnh-góc- cạnh.


*
Bài 28 trang 1trăng tròn - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài xích 28 trang 120 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 89 tất cả bao nhiêu tam giác cân nhau.


*
Bài 29 trang 1đôi mươi SGK Toán 7 tập 1

Giải bài bác 29 trang 120 SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 90, các tam giác ABC va A"B"C" gồm cạnh tầm thường là BC=3centimet. CA= CA"= 2c m,


*
Bài 30 trang 1đôi mươi - Sách giáo khoa toán thù 7 tập 1

Giải bài xích 30 trang 1đôi mươi SGK Toán 7 tập 1. Trên hình 90, những tam giác ABC và A"BC bao gồm cạnh tầm thường BC= 3centimet cạnh bình thường BC = 3centimet, CA=CA"= 2centimet,


*
Bài 31 trang 1trăng tròn - Sách giáo khoa toán 7 tập 1

Giải bài 31 trang 1trăng tròn SGK Tân oán 7 tập 1. Cho độ nhiều năm đoạn thẳng AB, điểm nằm trên tuyến đường trung trực của AB, so sánh độ lâu năm những đoạn MA,MB.


*
Bài 32 trang 1trăng tròn - Sách giáo khoa toán thù 7 tập 1

Giải bài bác 32 trang 1trăng tròn SGK Toán 7 tập 1. Tìm những tia phân giác trên hình 91. Hãy chứng tỏ điều ấy.

Xem thêm: Top 7 Mẫu Smartphone Cấu Hình Khủng Tầm Giá 3 5 Triệu Tốt Hiện Nay


*
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 1 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút ít - Đề hàng đầu - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7


*
Đề đánh giá 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7

Giải Đề kiểm soát 15 phút ít - Đề số 2 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7


*
Đề bình chọn 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7

Giải Đề đánh giá 15 phút - Đề số 3 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề chất vấn 15 phút - Đề số 4 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7


*
Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề kiểm tra 15 phút - Đề số 5 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7


*
Đề khám nghiệm 15 phút ít - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học 7

Giải Đề khám nghiệm 15 phút - Đề số 6 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học tập 7


*
Đề chất vấn 15 phút - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 7 - Bài 2,3,4,5 - Cmùi hương 2 - Hình học 7


*
Đề kiểm tra 15 phút ít - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương thơm 2 - Hình học tập 7

Giải Đề soát sổ 15 phút - Đề số 8 - Bài 2,3,4,5 - Chương 2 - Hình học tập 7


*
*

*
Gửi bài
*

Đăng cam kết nhằm nhấn lời giải giỏi cùng tài liệu miễn phí

Cho phép loigiaitốt.com gửi các thông tin mang đến các bạn nhằm nhận được những giải mã tuyệt cũng giống như tư liệu miễn giá thành.