Từ Điển Tiếng Anh

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người thương Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Từ điển tiếng anh

*
*
*

Từ điển Việt Việt.Vietnamese-Vietnamese Dictionary

Từ điển Anh - Việt

Từ điển Việt - Anh

Từ điển Nga - Việt

Từ điển Việt - Nga

Từ điển Lào - Việt

Từ điển Việt - Lào

Tra cứu từ điển WordNet, trường đoản cú điển Collocation. Tra cứu vớt nghữ pháp

Bạn gồm thể thiết lập app ứng dụng từ điển bên trên Windows để tra tự điển thuận lợi khi đọc văn bản trên Word, PDF, Website, Game, Video... Xem hướng dẫn.

dictionary

dictionary /"dikʃənəri/ danh từ
tự điển a walking (living) dictionary: từ bỏ điển sống, tín đồ học rộng biết nhiều (định ngữ) có đặc điểm từ điển, có tính chất sách vở a dictionary style: văn sách vở và giấy tờ dictionary English: giờ Anh sách vở
folder
contents dictionary entry : điểm vào thư mục chương trình
từ điển
IRDS (information resource dictionary system) : khối hệ thống từ điển tài nguyên tin tức
automatic dictionary : từ bỏ điển tự động hóa
composite external symbol dictionary : tự điển ký kết hiệu ngoài phối kết hợp
composite external symbol dictionary (CESD) : từ bỏ điển cam kết hiệu ngoài phức hợp
computer dictionary : trường đoản cú điển máy tính
descriptor dictionary : từ điển miêu tả
dictionary code : mã từ bỏ điển
dictionary order : sản phẩm công nghệ tự tự điển
electronic commerce dictionary : trường đoản cú điển năng lượng điện tử
external symbol dictionary : từ điển ký kiệu ngoài
frequency dictionary : từ bỏ điển tần suất
information resource dictionary (IRD) : từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary schema : sơ đồ vật từ điển nguồn thông tin
information resource dictionary system (IRDS) : khối hệ thống từ điển tài nguyên thông tin
integrated data dictionary : từ điển dữ liệu tích hợp
machine dictionary : trường đoản cú điển đồ vật
main dictionary : từ điển thiết yếu
mechanical dictionary : trường đoản cú điển cơ giới
relocation dictionary : từ bỏ điển gửi vị
relocation dictionary : tự điển đưa vị trí
relocation dictionary : trường đoản cú điển định vị lại
relocation dictionary : trường đoản cú điển tái xác định
reverse code dictionary : trường đoản cú điền mã ngược
Lĩnh vực: năng lượng điện
sách thuật ngữ
information source dictionary
từ bỏ điểm nguồn thông tin

*

*

Xem thêm: Phim 18+ Về Tội Ác Phát Xít Nhật Với Phụ Nữ Trong Chiến Tranh Vietsub

*

dictionary

dictionary noun

ADJ. comprehensive, good | electronic, online | picture | pocket | English, French, etc. | English/French, French/English, etc. | bilingual, monolingual | learner"s, native-speaker | standard | specialist, technical | collocation, etymological, historical, pronunciation | biographical, encyclopedic, medical I decided khổng lồ consult a medical dictionary.

VERB + DICTIONARY consult, look sth up in, use If you don"t know the meaning of a word, look it up in the dictionary. Teaching children how khổng lồ use dictionaries | compile, write | edit | publish