Viết Về Môn Học Yêu Thích Bằng Tiếng Anh

Các chủ đề về trường học tập luôn được đề cập không ít, nhất là các môn học tập giờ Anh. Vậy môn học như thế nào được yêu mếm nhất? Bài viết này chúng tôi sẽ giúp các bạn bao gồm biện pháp viết bài luận giỏi duy nhất cùng với rất nhiều cấu tạo thịnh hành về môn học ưa thích sống ngôi trường.

Bạn đang xem: Viết về môn học yêu thích bằng tiếng anh


Nội dung bài bác viết

2 Từ vựng giờ đồng hồ Anh về môn học3 Bài chủng loại về môn học yêu mến bằng tiếng Anh3.1 1. Bài mẫu mã 1: Môn Toán3.2 2. Bài mẫu mã 2: Môn tiếng Anh

Cấu trúc thường dùng vào bài viết về môn học

My favourite subject is + : Môn học thương mến của mình là…

I’m interested in/keen on/enjoy/like/love + : Tôi thích…

I’m into + : Tôi đam mê…

I + has/have sầu + + + in my school: Tôi gồm môn học…

+ plays an important role in both education and daily life: … đóng vai trò đặc biệt quan trọng vào cả dạy dỗ cùng cuộc sống từng ngày.

+ is an important subject that I am really keen on: … là 1 trong những môn học tập quan trọng mà lại tôi thương mến.

*

Từ vựng tiếng Anh về môn học

Môn học tập chính

Tiếng AnhPhiên âmDịch nghĩa 
Maths/mæθs/Tân oán học
Music/ˈmjuːzɪk/Âm nhạc
Art/ɑːrt/Mỹ thuật
English/’iɳgliʃ/Tiếng Anh
Spanish/’spæniʃ/Tiếng Tây Ban Nha
Geography/dʒiˈɒɡrəfi/Địa lí
History/ˈhɪstəri/Lịch sử
Science/saɪəns/Khoa học
Information Technology/ˌɪnfərˈmeɪʃn tekˈnɑːlədʒi/Công nghệ thông tin
Physical EducationThể dục
Literature/ˈlɪtərətʃər/Vnạp năng lượng học
Biology/baɪˈɒlədʒi/Sinh học
Physics/ˈfɪzɪks/Vật lý
Chemistry/ˈkemɪstri/Hóa học
Algebra/ˈældʒɪbrə/Đại số
Geometry/dʒiˈɑːmətri/Hình học
Civic EducationGiáo dục đào tạo công dân
Informatics/ˌɪnfəˈmatɪks/Tin học
Technology/tɛkˈnɒlədʒi/Công nghệ
Politics/ˈpɒlɪtɪks/Chính trị học
Psychology/sʌɪˈkɒlədʒi/Tâm lý học
Craft/krɑːft/Thủ công
Astronomy/əˈstrɒnəmi/Thiên văn uống học
Economics/iːkəˈnɒmɪks/Kinch tế học
Social ScienceKhoa học xã hội
Philosophy/fɪˈlɒsəfi/Triết học
National Defense EducationGiáo dục quốc phòng

Môn học tập đại học

Sex education: dạy dỗ giới tínhReligious studies: tôn giáo họcLaw: luậtBusiness studies: sale học​Macroeconomics: Kinc tế vĩ mô.Development economics: Kinc tế phát triển.Calculus: Toán thù thời thượng.Econometrics: Kinh tế lượng.Public Economics: Kinch tế công cộng.Probability: Toán thù Tỷ Lệ.Political economics of marxism and leninism: Kinc tế chính trị Mác Lênin.Scientific socialism: Chủ nghĩa làng hội công nghệ.Philosophy of marxism và Leninism: Triết học Mác Lênin.Introduction to lớn laws: Pháp giải pháp đại cương.Logics: Logic học.Foreign Investment: Đầu tứ quốc tế. 

Bài chủng loại về môn học yêu mếm bằng giờ đồng hồ Anh

1. Bài chủng loại 1: Môn Toán

Bản giờ đồng hồ Anh

In many subjects, I really like Maths. Although this is a boring and difficult subject, I feel it useful for my life. I enjoy numbers, decimals, fractions & so much more. Maths helps me solve many problems such as time related matters, studying, buying goods, eating và drink, etc… It is a subject which is very logical. It doesn’t need much memorisation lượt thích the other subjects. In conclusion, Maths is a fun subject and I lượt thích it so much.


Bản dịch

Trong những môn học tập, tôi đích thực mê say môn Tân oán. Mặc mặc dù, nó là 1 trong những môn học tập chán nản cùng cạnh tranh tuy thế tôi Cảm Xúc nó có ích mang đến cuộc sống thường ngày. Tôi đam mê gần như con số, số thập phân, phân số và không hề ít nữa. Tân oán học góp tôi xử lý nhiều vấn đề như thể rất nhiều vụ việc tương quan cho tới thời hạn, học tập, mua đầy đủ mặt hàng, đồ ăn và đồ uống,… Nó là một trong những môn học cái nhưng khôn xiết lô – gích. Nó không đề xuất vô số sự ghi ghi nhớ như các môn học khác. Tóm lại, Tân oán học là một môn học thú vui và tôi vô cùng ưa thích nó.

*
2. Bài chủng loại 2: Môn giờ đồng hồ Anh

Bản giờ đồng hồ Anh

My favourite subject in my school is English. It is quite easy và enjoyable to lớn study it everyday. English plays important role in both education và daily life. There are many points khổng lồ enjoy it.

Firstly, English is an international language. It is popular & easy lớn use. I can get a lot of information & news in the world. I can communicate with international friends by using English. Moreover, English documents are a more exact và original source of information.

Secondly, English is useful for my work. I have sầu many opportunies. When I have sầu good English skill, I can join international organizations và multi – national corporations. Besides, I can have sầu a higher salary than the others with a same job.

To sum up, English is really necessary in our life. It is an interesting subject in my school & plays an important role in my future. I love sầu English so much.

Bản dịch

Môn học tập ưa chuộng ở trường của mình là giờ Anh. Nó tương đối dễ cùng thú vui để học tập hàng ngày. Tiếng Anh nhập vai trò quan trọng vào cả dạy dỗ cùng cuộc sống mỗi ngày. Có không ít điểm để ưa thích nó.

Thứ nhất, giờ Anh là 1 trong những ngữ điệu quốc tế. Nó phổ biến và dễ ợt thực hiện. Tôi có thể tiếp nhận được rất nhiều lên tiếng và thông tin bên trên nhân loại. Tôi có thể tiếp xúc thuộc những người bạn quốc tế bằng phương pháp áp dụng giờ Anh. Hơn nuốm, hầu như tài liệu giờ Anh là nguồn biết tin đúng chuẩn với nguim phiên bản.

Thđọng hai, giờ đồng hồ Anh có lợi mang lại các bước của mình. Tôi có tương đối nhiều cơ hội. lúc tôi tất cả kĩ năng giờ Anh tốt, tôi có thể tđắm đuối gia vào các tổ chức thế giới và những tập đoàn lớn nhiều nước nhà. Hình như, Tôi rất có thể nhận ra nấc lương cao hơn so với những người dân làm quá trình tựa như.

Xem thêm: Xem Live Show " Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Quỷ, Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Quỷ

Cuối cùng, giờ đồng hồ Anh thực sự quan trọng mang lại cuộc sống của họ. Nó là một môn học tập độc đáo làm việc ngôi trường cùng đóng vai trò đặc trưng với tương lai của tôi. Tôi yêu giờ Anh không hề ít.